‫אמנות והסכמים‬

‫באיחוד האירופי‬

‫אמנת פריס (‪)Treaty of Paris‬‬
‫‪Treaty establishing the European Coal and Steel Community‬‬

‫•‬

‫יצירת קהילת הפחם והפלדה האירופית‬

‫•‬

‫הקמת שוק משותף לפחם ופלדה בין ‪ 6‬המדינות‬

‫•‬

‫הקמת הרשות הגבוהה (‪ )High Authority‬גוף על לאומי‬
‫לניהול השוק המשותף ברשות ז'אן מונה‬

‫נחתמה‪ 18 :‬ביולי ‪1951‬‬
‫בתוקף‪ 23 :‬ביולי ‪1952‬‬
‫חברות‪:‬‬
‫איטליה‬
‫בלגיה‬
‫הולנד‬
‫לוקסמבורג‬
‫גרמניה המערבית‬
‫צרפת‬

‫רֹובֵּר שּומָ אן הוגה את הרעיון ב ‪ 9 -‬במאי ‪ 1951‬תאריך שיהפוך ליום‬
‫חגה ( יום העצמאות) של אירופה המאוחדת‬

‫האיחוד האירופי ‪ -‬עומר גנדלר‬

‫אמנות רומא (‪)Treaties of Rome‬‬
‫נחתמה‪ 25 :‬במרץ ‪1957‬‬
‫בתוקף‪ 1 :‬בינואר ‪1958‬‬

‫שתי אמנות נפרדות שנחתמו יחד במרץ ‪1957‬‬
‫• אמנת אירו‪-‬אטום (‪)Euratom Treaty‬‬

‫חברות‪:‬‬
‫איטליה‬
‫בלגיה‬
‫הולנד‬
‫לוקסמבורג‬
‫גרמניה המערבית‬
‫צרפת‬

‫• אמנת רומא (‪)Treaty of Rome‬‬

‫האיחוד האירופי ‪ -‬עומר גנדלר‬

‫אמנת רומא (‪)Treaty of Rome‬‬
‫‪Treaty establishing the European Economic Community‬‬

‫•‬

‫העלמת מכסים פנימיים ויצירת מכס חיצוני משותף‬

‫•‬

‫ביטולי חסמי מעבר על‪ :‬אנשים‪ ,‬מוצרים‪ ,‬שרותים והון‬

‫•‬

‫יצירת מדיניות חקלאית משותפת‬

‫•‬

‫הקמת מוסדות ‪:‬‬

‫•‬

‫מדיניות תחבורה משותפת‪ ,‬עידוד תחרות‪ ,‬מדיניות‬
‫סוציאלית‪ ,‬התאמת החוק המקומי‪ ,‬בנק השקעות משותף‬

‫נחתמה‪ 25 :‬במרץ ‪1957‬‬
‫בתוקף‪ 1 :‬בינואר ‪1958‬‬
‫חברות‪:‬‬
‫איטליה‬
‫בלגיה‬
‫הולנד‬
‫לוקסמבורג‬
‫גרמניה המערבית‬
‫צרפת‬

‫‪Assembly, Council, Commission, Court of Justice‬‬

‫שאיפה לסיים את השוק המשותף תוך ‪ 12‬שנה (בפועל לקח ‪ 10‬שנים)‬

‫האיחוד האירופי ‪ -‬עומר גנדלר‬

‫האמנה המאחדת (‪)Merger Treaty‬‬
‫‪Treaty establishing a Single Council and a Single‬‬
‫‪Commission of the European Communities‬‬

‫נחתמה‪ 8 :‬באפריל ‪1965‬‬
‫בתוקף‪ 1 :‬ביולי ‪1967‬‬
‫חברות‪:‬‬

‫•‬

‫איחוד בין הרשות הגבוהה של קהילת הפחם והפלדה‪,‬‬
‫הועדה לאנרגיה אטומית ומוסדות הקהילה‬

‫•‬

‫נחשבת כצעד הראשון לעבר האיחוד האירופי המודרני‬

‫איטליה‬
‫בלגיה‬
‫הולנד‬
‫לוקסמבורג‬
‫גרמניה המערבית‬
‫צרפת‬

‫האיחוד האירופי ‪ -‬עומר גנדלר‬

‫אמנת מאסטריכט (‪(Maastricht Treaty‬‬
‫‪Treaty on European Union‬‬

‫נחתמה‪ 7 :‬בפברואר ‪1992‬‬
‫בתוקף‪ 1 :‬בנובמבר ‪1993‬‬

‫•‬

‫הקמת האיחוד האירופי‬

‫•‬

‫הרחבת סמכויות הקהילה מעבר לתחום הכלכלי‬

‫•‬

‫עיקרון שלושת העמודים‪:‬‬

‫•‬

‫יצירת קריטריון מאסטריכט‬

‫חברות‪:‬‬

‫הקהילה‪ ,‬מדיניות החוץ והביטחון‪ ,‬משפט והפנים‬

‫האמנה נתקלה בקשיים רבים באישורה בעיקר בצרפת בריטניה ודנמרק‬

‫איטליה‬
‫בלגיה‬
‫הולנד‬
‫לוקסמבורג‬
‫גרמניה‬
‫צרפת‬
‫אירלנד‬
‫בריטניה‬
‫דנמרק‬
‫יוון‬
‫פורטוגל‬
‫ספרד‬

‫האיחוד האירופי ‪ -‬עומר גנדלר‬

‫אמנת אמסטרדם‬
‫(‪(Treaty of Amsterdam‬‬
‫•‬

‫הכנת שינויים באמנת מאסטריכט ובחלוקת שלושת העמודים‬

‫•‬

‫התמקדות בזכויות אזרח ובזכויות אדם‬

‫•‬

‫חיזוק הפרלמנט האירופי‬

‫•‬

‫מדיניות הגירה והכנסת אמנת שנגן לתוך מבנה העמודים‬

‫•‬

‫חיזוק מדיניות החוץ המש (‪)High Representative‬‬

‫נחתמה‪ 2 :‬באוקטובר ‪1997‬‬
‫בתוקף‪ 1 :‬במאי ‪1999‬‬
‫חברות‪:‬‬
‫איטליה‬
‫בלגיה‬
‫הולנד‬
‫לוקסמבורג‬
‫גרמניה‬
‫צרפת‬
‫אירלנד‬
‫בריטניה‬
‫דנמרק‬
‫יוון‬
‫פורטוגל‬
‫ספרד‬
‫אוסטריה‬
‫פינלנד‬
‫שבדיה‬

‫האיחוד האירופי ‪ -‬עומר גנדלר‬

‫אמנת שנגן (‪)Schengen Agreement‬‬
‫•‬

‫מעבר חופשי בין המדינות ללא צורך בויזה או דרכון‬

‫•‬

‫מדיניות הגירה משותפת‬

‫•‬

‫תיאום מדיניות הגבולות מול מדינות צד שלישי‬

‫•‬

‫היום כוללת גם מדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי (שוויץ‪,‬‬
‫נורבגיה‪ ,‬איסלנד וליכטנשטיין)‬

‫•‬

‫בריטניה ואירלנד קיבלו במסגרת ההסכם תנאים מקלים‬

‫•‬

‫האמנה הצטרפה מוזגה לאיחוד האירופי באמנת אמסטרדם‬

‫נחתמה‪ 14 :‬ביוני ‪1985‬‬
‫בתוקף‪1985-1997 :‬‬
‫התקבלה בשלבים‬
‫חברות מייסדות‪:‬‬
‫בלגיה‬
‫הולנד‬
‫לוקסמבורג‬
‫מערב גרמניה‬
‫צרפת‬

‫האיחוד האירופי ‪ -‬עומר גנדלר‬