FRACTURILE ORIZONTALE

TOTALE DE MAXILAR
MaxiIaruI superior
constituie piesa osoasa
centrala a etajului
mijlociu a fetei
Ìa parte la formarea
cavitatilor orbitale,
foselor nazale, boltii
palatine, foselor
zigomatice si
pterigomaxilare
CIasificarea fracturiIor de maxiIar
racturi totale - intereseaza
toata grosimea osului
maxilar:
racturi orizontale
÷ Ìnferioare ÷ Le ort Ì
÷ Mijlocii ÷ Le ort ÌÌ
÷ Superioare ÷ Le ort ÌÌÌ
racturi verticale
÷ Medio-sagitale
÷ Latero-sagitale
CIasificarea fracturiIor de maxiIar
racturi partiale ÷ intereseaza doar un
segment din osul maxilar
÷ ractura procesului alveolar
÷ ractura tuberozitatii maxilare
Linia de fractura trece:
÷ Deasupra apexurilor
dentare superioare
÷ Prin baza aperturii piriforme
÷ Prin peretele lateral al
sinusului maxilar
÷ Prin tuberozitate maxilara
÷ Prin 1/3 inferioara a
apofizelor pterigoide
÷ Prin septul nazal
Fractura orizontaIa joasa - Le Fort I
Le Fort I - semne cIinice
chimoze tegumentare, mucozale ÷
vestibulul superior si palatinal
Durere la palpare in fundul de sac vestibular
superior si perituberozitar
Mobilitate patologica a blocului alveolo-
palatin
Tulburari ocluzale dentare moderate ÷
ocluzie deschisa
Fractura orizontaIa mijIocie - Le Fort II
(fractura piramidaIa)
Linia de fractura trece prin:
÷ Sutura fronto-nazala
÷ Oasele lacrimale
÷ Marginea inferioara a
orbitei
÷ Sutura maxilo-malara
÷ Peretele lateral al sinusului
maxilar
÷ 1/3 medie a apofizelor
pterigoide
÷ Se poate asocia cu
deplasarea oaselor nazale
$emne cIinice - Le Fort II
ata alungita
Nas infundat
Tumefactie si edem mediofacial
chimoze palpebrale bilaterale
mfizem subcutanat genian,
suborbitar
Discontinuitati osoase
Mobilitatea patologica a blocului
alveolo-palatin impreuna cu
piramida nazala
Anestezie/hipoestezie pe
teritoriului n. infraorbital
Fractura orizontaIa inaIta - Le Fort III
Linia de fractura trece:
÷ La nivelul orbitei
÷ Prin sutura temporo-zigomatica
÷ Prin sutura fronto-zigomatica
÷ Prin peretele lat al orbitei
÷ Prin fisura orbitala inferioara
÷ Prin sutura nazo-frontala
÷ Prin vomer
÷ Prin tuberozitatea maxilara
÷ Prin 1/3 sup a apofizei
pterigoide cu desprinderea
completa a masivului facial de
baza craniului
Le Fort III - semne cIinice
Deformarea fetei prin alungirea 1/3 mijlocie a fetei
Ìnfundarea masivului facial
dem facial accentuat : ,,facies in balon'', echimoze palpebrale
bilaterale ,,edem in binoclu''
Discontinuitati osoase dureroase cu creasta zigomatico-
alveolara integra
Tulburari ocluzale majore prin bascularea postero-inferioara a
masivului facial
Mobilitate patologica a intregului etaj mijlociu
Tulburari oculare, de deglutitie, respiratorii si de fonatie

7:8:50747 .9.9.0 -49 5.43899:0508...484.5.930 148047 42...70.:.09.08 590742.:: 24.0397.0 1480473.1090 .. ....8.1472.70 .790.94747-9. ..

 0479 $:5074..7 7..70 0479 7..9:747439.9..9.9..17.079. 94.9:747/02.81.9074 8.0 31074..0 .0 ..0 3907080.9:7..0 0/4 8.74820.70 0479 4.70..48:: 2.7 7.9:7949..

.9:-0749.9:7..574..7:3 802039/348:2...04.17.9:7.79.9:75..7 7.7 7.0 3907080.08::..92.81./4..70 ....70.9:747/02.7 7.

7.708:5074.47439.7 !739:-0749.907.9:7.9:7.4.0 0..7. 83:8::2. 0479 3..970.70 !73-.50:747 /039.8./017.. !73..5079:75714720 !735070900...902....8:57.

. .54104759074/0 !738059:3. ..7.31074.

.5..74.0/039.93 %:-:7.93.70 2:..0 .0   .944..:.089-:.5.3.0479 80230.7031:3/:/08.-4..8. :7070.905..7 8:5074785079:-0749.:0/08.044 5.4..::.089-::8:5074785.90 4.7024/07. .24090:2039.7 4-9.

/017. !070900.730.57.0 .31074...9:7.2.174394 3.. 47-90 $:9:7..72. 3.970..9:7.47439.24.. .0573 $:9:7.2/.907.7 .7.83:8:: 2..800.0 0479 17.4 2...7..9:7..7..

90...70.8.80473..4.541047 59074/0 $054.20/0.0 .: /05.84..

:9.3.932570:3.$0230.9484.2/. .:: .3...9 %:201..3.944.. 308900.90.2405. .044 5..50-7...903.5.: 57..831:3/.9080/0220/41.7 8.0 0479     .907.:39..80 4-9.0 21028:-..0-.-4.9.4393:9..3 8:-47-9.

 .47-9.540890050 907947::3 317.

90.3. !738:9:7.9:7.7. 0479 3. !738:9:7.. !73.. !73.9025474 42..4 17439.9.3.7.47-90 !7318:7./017.9..3.0:47-90 !738:9:7.970..0 ..174394 42.7.47439..31074..9. !735070900.2.4207 !739:-0749.9.47-9.9:7.

:/08573/070.::1..8:5..2.5410 59074/0..8.7.. ./0 -..3:: ..42509.

0479 80230.:370.1090573.70.0    01472..3.

:..0 0/023-34...:. 4-9.039:.944.04..8.9.083-.:.70..3970::09..7..70 /0/0:990 70857.8.80. %:-:7.90 .::1.7.2.907.9484.50-7..42..8.0.89.:.24.9 1.::1.43 0.: 8.74.: %:-:7..1090 31:3/.24.. /021.905...74.470573-. 2.4393:9.2405.02.4 .70.9478/0143.70.0 -.3907.80/:7074..5489074 31074.

Related Interests