MGA KADAHILANAN KUNG BAKIT DAPAT NATING TUTULAN ANG RH BILL

Mula sa Medical na Pananaw
Gawa ng FILIPINOS FOR LIFE

Bakit natin tinututulan ang RH bill? 
Dahil tayo ay may tunay na malasakit sa kalusugan ng tao, lalo na sa kalusugan ng mga buntis at ng mga sanggol sa kanilang sinapupunan.  Dahil tutol tayo sa lahat ng uri ng kontraseptibo na nakapapatay ng buhay na nagsisimula pa lang!

Kailan nagsisimula ang buhay? buhay?

Kailan nagsisimula ang buhay? buhay?
Sinasabi sa atin ng medisina at agham kung kailan nag-uumpisa ang buhay- ayon nagbuhaysa embryology

Kailan nagsisimula ang buhay?
Sa CONCEPTION O tinatawag na Fertilisasyon

From A.D.A.M. Medical Encyclopedia

Kailan nagsisimula ang buhay?

Ano ang sinasabi sa mga librong medical?
³Ang bawat tao, nagnagumpisa ang buhay, ang kanyang katauhan, bilang isang ordinaryong cell na tinatawag na ³zygote´, na may sukat na kulangkulangkulang 0.2 mm.´ mm.
Essentials of Human Embryology, S.M. Bhatnagar atbp. al., 1983, Orient Longman, India

Ano ang sinasabi sa mga librong medical?
³Ang sex cells (egg at sperm cell) «ay nagiging isa sa fertilisasyon upang umpisahan ang ³embryonic´ na paglaki ng isang bagong tao.´ tao. ³Ang fertilisasyon ay nangyayari sa fallopian tubes... At nagreresulta ito tubes... sa formation o pagbuo ng isang ³zygote´ na may iisang diploid na nucleus. nucleus.´ ³Ang embryonic na paglago ay itinuturing na nag-uumpisa nagsa puntong ito.´ ito. ³Ang mismong oras ng pagbuo ng ³zygote´ ay maaaring ituring na kaumpisakaumpisa-umpisahan o puntong ³zero´ ng embryonic na paglaki o pagpagdevelop. develop.
Essentials of Human Embryology (pp. 1-17) Larsen, W.J. 1998. Churchill Livingstone, New York.

Ano ang sinasabi sa mga librong medical?
Ang ³zygote´: ang cell na ito ay produkto ³zygote´: ng pagiging isa ng egg at sperm. Ang sperm. ³zygote´ ay ang simula ng isang bagong tao. tao. (isang embryo). embryo). Ang paglago o pag-develop ng tao ay pagnagnag-uumpisa sa fertilisasyon, ang fertilisasyon, proseso kung saan ang sperm na galing sa lalaki at ang egg na galing sa babae ay nagiging isa ... Upang mabuo ang isang cell na tinatawag na ³zygote´. Ang ³zygote´. lubhang ³specialized´ na cell na ito na panggagalingan ng maraming bagay ay takda ng pag-uumpisa ng bawat isa sa pagatin bilang isang natatanging indibidwal.. indibidwal..
The Developing Human: Clinically Oriented Embryology by Moore, K. and T.V.N. Persaud. 1998. (6th ed.), W.B. Saunders Company, Philadelphia. (pp 2-18)

Samakatuwid: Samakatuwid:
Essentials of Human Embryology, S.M. Bhatnagar atbp. al., 1983, Orient Longman, India Essentials of Human Embryology (pp. 1-17) Larsen, W.J. 1998. Churchill Livingstone, New York.
The Developing Human: Clinically Oriented Embryology by Moore,

K. and T.V.N. Persaud. 1998.
(6th ed.), W.B. Saunders Company, Philadelphia. (pp 2-18)

Ang buhay ng isang bagong tao ay nagsisimula sa FERTILISASYON o pagiging isang ZYGOTE. ZYGOTE.

Ano naman ang sabi ng mga dalubhasang doktor?
Ang kritikal na pangyayaring nagtatakda ng pagiging isang tao ay ang conception. conception. Lahat ng mga sumunod na pangyayari ay mga paglaki lamang at pagiging mas ³complex´ o detalyado, at hindi nito iniiba ang katangikatangitanging pagiging tao ng fetus. fetus.
Dr. D. Brady-West, DM BradyDoktor sa Jamaica

Ano naman ang sabi ng mga doktor sa ating bansa?
"Life begins at fertilization, anything that prevents the fertilized ovum to be implanted in the uterus may be considered as abortive and therefore, if prescribed, may violate our solemn oath as physicians to save and protect human life particularly the unborn." Doctors warn DOH on contraceptives
abs-cbnNEWS.com Posted at 12/11/2010 6:05 PM | Updated as of 12/12/2010 12:22 AM

Dr. Oscar Tinio PMA President

Ang Paglaki o Pag-develop ng Sanggol Pag-

³Zygote´ ³Morula´ ³Blastocyst´ ³Embryo´ ³Fetus´

³HUMAN´

MicroMicro-Abortion
Samakatuwid, ang kahit anong kontraseptibo gumagana kapag tapos na ang fertilisasyon conception ay nakapapatay ng isang sanggol, tinatawag na ³abortifacient´ (nagdudulot ng abortion embryo, kahit maaga man ito) na o o ng

Kung may pumigil sa pag-implant mo pagsa matris ng iyong nanay, WALA KA DITO SA MUNDONG IBABAW!

Ikaw. Ako. Tayong Lahat.

Lahat tayo¶y mga lumaking embryo lamang.

Aling mga kontraseptibo ang makapipigil sa zygote na makamakaimplant sa sinapupunan? sinapupunan?

Aling mga kontraseptibo ang makapipigil sa zygote na maka-implant makasa sinapupunan? sinapupunan?
Ang intrauterine device (IUD)- ay may epekto sa (IUD)egg at sperm bago ng fertilisasyon AT sa zygote pagkatapos ng fertilisasyon

Aling mga kontraseptibo ang makapipigil sa zygote na maka-implant makasa sinapupunan?
Ang pildoras at mga injectables (bilang pangatlong epekto) epekto)
± Unang epekto :pinipigil ang ovulation o paglabas ng egg ±ngunit di palaging napipigilan 100% ± Pangalawang epekto : pinipigilan ang sperm na hindi makaabot sa fallopian tube -Pangatlong epekto : pinipigil ang pag-implant ng zygote sa matris (kapag pagmay lumabas na egg at na-fertlize ito, dahil hindi 100% na napipigil ang naito, paglabas ng egg sa obaryo) obaryo)

Aling mga kontraseptibo ang makapipigil sa zygote na maka-implant sa sinapupunan? makaAng ³pang-emergency na kontraseptibo´ ± ³pangpinipigil ang pag-implant ; pag-alis ng na-implant na embryo pagpagna"Emergency posintercourse contraception is indicated

when a woman is worried about pregnancy because of
unprotected sex or possible contraceptive failure (broken condom, displaced diaphragm).´

Broyles, B., Reiss, B., and Evans, M. (2007). Pharmacological Aspects of Nursing Care (7th Ed.). Thomson Learning Asia: Singapore.

Samakatuwid: Samakatuwid:

Ang mga hormonal contraceptives gaya ng IUDs, pills, at injectables ay maaring magdulot ng MICRO-ABORTION!

Samakatuwid: Samakatuwid:
Ang mga hormonal contraceptives gaya ng IUDs, pills, at injectables ay maaring magdulot ng MICRO-ABORTION! Ilan lamang sa mga sumusuporta sa katotohanang ito ay ang mga sumusunod: 
Office of Population Research, Princeton University Department of Family and Preventive Medicine, University of Utah Health Research Philippine Medical Association (PMA) Mga Librong Medical Marami pang ibang mga pananaliksik

Para nga ba sa HEALTH ang ³Reproductive Health´ Bill?
³Medically safe´ ba at maka-kalusugan makaba ang mga artificial contraceptives na kasama sa RH Bill« «na popondohan natin ng 3 BILLION PESOS kada taon??? taon???

Alamin natin! natin!

Hindi ligtas ang paggamit ng mga hormonal contraceptives!
Pinatitindi ng mga ito ang posibilidad ng panganib na magkaroon ng venous thrombosis (pamumuo ng dugo na dumadaloy sa mga ugat) ugat)

According Reuters News Report on April 22, 2011: "New evidence emerged on Thursday that women taking Bayer's best-selling contraceptive Yasmin may run a higher risk of dangerous blood clots than those using older birth-control pills."
³Bayer said in its 2010 annual report that there were about 6,850 lawsuits pending in the United States with plaintiffs claiming they had suffered injuries from Bayer's Yasmin and Yaz pills or generic copies sold by Teva's Barr Laboratories.´

According to LifeSiteNews.com May 10, 2011:

Hindi ligtas ang paggamit ng mga hormonal contraceptives!
Pinatitindi ng mga ito ang posibilidad ng panganib na magkaroon ng breast cancer, cancer, ayon sa mga sumasaliksik ukol sa kanser (hindi sa mga maka-RHmaka-RH-bill na siyentipiko)-siyentipiko)-dahil naaapektuhan ang breast cells ng mga artipisyal na hormones.

Ayon sa sa isang pag-aaral na nai-publish sa British Medical Journal (August 2009):
Netherlands: 1,524 katao na gumagamit ng OC vs 1,760 katao na HINDI gumagamit ng OC

Ang mga kasalukuyang mabibili/magagamit na mga oral na kontraseptibo (OC) ay nakapagpatindi nang limang ulit ng posibilidad ng panganib ng pagkakaroon ng venous

thrombosis kumpara sa hindi paggamit.
The venous thrombotic risk of oral contraceptives, effects of oestrogen dose and progestogen type: results of the MEGA case-control study. British caseMedical Journal. 2009 Aug13;339:b2921

PagPag-aaral ng Estados Unidos sa 116,608 kababaihan mula 1989 - 2001
Ang kasalukuyang paggamit ng oral contraceptives ay may dala-dalang labis na posibilidad ng panganib ng dalaAng levonorgestrel na ginagamit sa mga triphasic na preparasyon ang maaaring dahilan ng pagtaas ng posibilidad ng panganib na ito.
Oral contraceptive use and breast cancer: a prospective study of young women. Hunter, DJ et al Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention Journal ; 2010 Oct;19(10):2496Oct;19(10):2496-502. Epub 2010 Aug 27. (American Association for Cancer Research)

breast cancer.

Artipisyal na progestins, nakapagpapatindi ng posibilidad ng panganib na magkaroon ng breast cancer
Mayroon na ngayong malaking ebidensya na ang paggamit ng kombinasyon ng artipisyal progestins at estrogens sa hormonehormone-replacement therapy (HRT) ay nakapagpapatindi ng panganib magkaroon ng breast cancer kumpara sa paggamit ng estrogen lamang. Bukod riyan, kamakailan lang ay sinabi lamang. rin ng World Health Organization na ang mga combination contraceptives na naglalaman ng artipisyal na progestins, ay posibleng magdulot ng kanser sa mga tao, partikular na ang pagtindi ng panganib magkaroon ng breast cancer. cancer. Ang pagkaputol ng signal para sa androgen receptor dahil sa artpisyal na progestin ay maaring makapagpatindi ng panganib na magkaroon ng breast cancer. cancer.
FASEB(Federation of American Societies for Experimental Biology) Journal. 2007 Journal. Aug;21(10) 2285-93. Aug;21(10):2285-93. Epub 2007 Apr 5.Birrell SN, et al .Dame Roma Mitchell Cancer Research Laboratories, The University of Adelaide, Hanson Institute, PO Box 14, Rundle Mall, South 14, Australia, 5000, Australia. 5000, Australia.

Ipinagpatuloy: Ang pagkaudlot ng aksyon ng androgen dahil sa mga artipisyal na progestins ay maaaring magkaroon ng seryoso at nakapipinsalang epekto sa suso, kung saan ginagampanan ng balanse ng mga signal ng estrogen at ng mga signal ng androgen ang isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng normal na paggana ng mga suso. Dito, pinag-aaralan nating muli ang papel ng mga signal ng androgen sa normal na suso at sa breast cancer, at ipinapakita ang bagong impormasyong nagsasaad na ang paggana ng androgen receptor ay maaring masira dahil sa mabababang dosis ng MPA (medroxyprogesterone acetate), tulad ng dosis na mayroon sa dugo ng mga kababaihang gumagamit ng HRT. Iminumungkahi namin na ang nakitang kalabisan ng breast malignancies na may kaugnayan sa kombinasyong HRT, ay maaaring epekto ng mga artipisyal na progestins, gaya ng MPA na gumaganap bilang taga-sira ng endocrine upang kontrahin ang pananggalang na epekto ng mga signal ng androgen sa suso.

Datos sa Pilipinas - Pag-aaral Pagng UP Manila
Ang mga kababaihang kasalukuyang gumagamit ng combined oral contraceptives o gumamit ng mga ito sa nakaraang sampung taon, ay may bahagyang pagtaas taon, ng panganib marikonosi (ma-diagnose) na may (mabreast cancer at kung may iba pang mga kanser na marikonosi, marikonosi, ang mga ito ay nasa suso lamang. Walang lamang. ebidensyang naglalahad ng pagtaas ng panganib sa mga huminto sa paggamit (ng mga oral contraceptives) matapos ang sampung taon o higit pa. pa.

Cancer and the Philippine Cancer Control Program Ngelangel,CA and Wang, EHM Japanese Journal of Clinical Oncology (2002) 32(suppl 1): S5232(suppl S52S61.doi: 10.1093/jjco/hye126 10.1093/jjco/hye126

Datos sa Pilipinas - Pag-aaral Pagng UP Manila
Ang mga kababaihang postpost-menopause na (permanenteng paghinto ng paggana ng ovaries) ay may pinataas na panganib ma-diagnose na may breast cancer mahabang nasa hormone replacement therapy (HRT) at sa loob ng limang taon matapos ang paggamit nito. nito. Ang panganib ay tumaas ng 2.7% sa bawat taon na paggamit. paggamit. Walang ebidensyang naglalahad ng pagtaas ng panganib sa mga huminto sa paggamit (ng HRT) matapos ang limang taon o higit pa. pa.
Cancer and the Philippine Cancer Control Program Ngelangel,CA and Wang, EHM Japanese Journal of Clinical Oncology (2002) 32(suppl 1): S5232(suppl S52S61.doi: 10.1093/jjco/hye126 10.1093/jjco/hye126

Ayon sa Philippine Breast Cancer Network: "Ilan sa mga Network: sanhi ng breast cancer... ay maaring pamahalaan ng cancer... pulitikal at sosyal na aksyong may layuning pababain ang produksyon, paggamit, paglipat at pagtapon ng mga bagay na direkta o hindi direktang nakakaapekto sa mga panganib ng breast cancer." - Environmental cancer. Health Perspectives, September 1998 Alinsunod sa rekomendasyong ito, makatwiran lamang na dapat pababain ng gobyerno ang "produksyon, paggamit, at paglipat" ng mga oral contraceptives-- dahil ang mga contraceptives-hormonal contraceptives ay direktang nakakapagpataas ng panganib magkaroon ng breast cancer. cancer. Ngunit isasama ng RH Bill and mga oral contraceptives na ito na nakakapagpataas ng panganib magkaroon ng breast cancer sa pagbili ng mga essential medicines (mga gamot na lubhang kailangan) [Section 10] para sa lahat ng 10] pambansa at lokal na mga ospital!

Ang oral contraceptive pills ay nagdudulot rin ng CERVICAL CANCER!

³11 women die of childbirth every day´

What are the Top Ten Leading Causes of Mortality in the Philippines?
DOH 1994
1. Heart Diseases 2. Vascular System Diseases 3. Pneumonia 4. Cancer 5. Tuberculosis (all forms) 6. Accidents 7. Pulmonary Diseases 8. Diarrhea 9. Respiratory Diseases 10. Diabetes Mellitus

Philippine Health Statistics 1997
1. Heart Diseases 2. Vascular System Diseases 3. Pneumonia 4. Accidents 5. Malignant Neoplasm 6. Tuberculosis (all forms) 7. Pulmonary Diseases 8. Respiratory System Diseases 9. Diabetes Mellitus 10. Nephritis, Nephrotic Syndrome, and Nephrosis

National Objectives for Health Philippines 2005-2010

What are the Top Ten Leading Causes of Mortality in the Philippines?
WHO Mortality Fact Sheet 2006 (2002)
1. Respiratory Infections 2. Ischaemic Herat Disease 3. Tuberculosis 4. Hypertensive Heart Disease 5. Perinatal Conditions 6. Cerebrovascular Disease 7. Violence 8. Diarrhoeal Diseases 9. Diabetes Mellitus 10. Pulmonary Disease

DOH January 2007 (now a dead link)
1. Heart Disease 2. Vascular System Disease 3. Cancer 4. Accidents 5. Pneumonia 6. Tuberculosis 7. Abnormal Lab Findings 8. Respiratory Diseases 9. Diabetes 10. Perinatal Conditions

What are the Top Ten Leading Causes of Mortality in the Philippines?

Then«

Top Ten Causes of Death in the Philippines 2010 (Wikipilipinas)
1. Heart Disease 2. Stroke 3. Cancer 4. Pulmonary Disease 5. Road Accidents and Injuries 6. Diabetes 7. Dengue Fever

8. Maternal Deaths
9. Kidney Failure 10. Perinatal Conditions

75 Filipinos die of tuberculosis every day

9 Filipinos die of heart disease EVERY HOUR
"In the Philippines, heart disease still remains as one of the leading causes of death. According to the DOH's primer on Cardiovascular diseases, nine Filipinos die of heart disease every hour.´
-Miriam Defensor Santiago
(14th Congress of the Republic of the Philippines, First Regular Session, AN ACT TO INCORPORATE CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) TRAINING IN THE PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM OF PUBLIC AND PRIVATE SECONDARY SCHOOLS) http://www.senate.gov.ph/lisdata/61875518!.pdf

³11 women die of childbirth every day´ 75 Filipinos die of tuberculosis every day 9 Filipinos die of heart disease EVERY HOUR

What are the Top Ten Leading Causes of Mortality in the Philippines?
DOH January 2007 (now a dead link)
1. Heart Disease 2. Vascular System Disease

3. Cancer
4. Accidents 5. Pneumonia 6. Tuberculosis 7. Abnormal Lab Findings 8. Respiratory Diseases 9. Diabetes 10. Perinatal Conditions

Ayon sa Department of Health (July 2010)

Breast cancer number 1 cause of cancer deaths in RP

Ayon sa Philippine Breast Cancer Network
Philippines has now the highest

incidence rate of breast cancer in Asia and is also
considered to have the 9th highest incidence rate in the world today

Ayon sa International Agency for Research on Cancer (IARC) Latest Update (13 Apr 2011)

Estrogen-progestogen oral contraceptives (combined) are Group 1 Carcinogens

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf

Are you sure?

Really, what¶s the rush?

³This includes a $434 million (P20 billion) grant from the US-run Millennium Challenge Corporation that helps developing countries reduce their levels of poverty as long as they meet performance criteria on the rule of law and democratic principles.´ (ABS-CBNnews.com 09/27/2010)

³The EU has extended a 45-million euro (approximately P2.9 billion) grant to the DOH. It has approved another 36-million euro grant, while an additional 7 million euros is in the pipeline.´ (Philstar.com Dec 28 2010)

³European Union (EU) officials yesterday announced they would provide an initial fund of 35 million euro to help poor Filipinos gain free access to contraceptives and strongly backed the controversial Reproductive Health bill, which has been vehemently opposed by the dominant Roman Catholic Church.´

OCPs Side Effects 
          

Ovarian cysts (bukol sa ovaries) Depression Weight gain or loss (pagtaba o pagpayat) Decreased libido (pagkawala ng gana makipagtalik) Headache (pagsakit ng ulo) Nausea (pakiramdam na parang nasusuka) Breast tenderness (pagiging masyadong sensitibo ng mga suso) Fatigue (matinding pagod) Acne (pimples) Elevated blood pressure (pagtaas ng presyon) Mood changes (biglaang pagkabugnutin) Breakthrough bleeding or spotting (biglaang pagdurugo)

Ang IUD ay nakatutusok ng parte ng katawan and nakadudulot ng impeksyong lubhang mapanganib sa buhay

IUD sa loob ng malaking bituka
from Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons 2010 Jul-Sep Jul-

IUD nakatusok sa loob ng pantog

Canadian Urology Association Journal 2010 Oct;4(5):E141-3. Oct;4(5):E141Intravesical migration of an intrauterine device detected in a pregnant woman. Tosun M, Celik H, Yavuz E, Cetinkaya MB. Department of Obstetrics and Gynecology, Ondokuz Mayis, Samsun, Turkey.

IUD: Pagkatusok sa malaking bituka
Kaso ng pasyente: ³may pasyenteng pumunta sa aming pasyente: ospital at may nireklamong masakit sa ibabang bahagi ng puson , na 3 buwan nang masakit. Mayroon siyang IUD masakit. na inilagay sa matris 5 taong nakaraan. Sa xray ng puson, nakaraan. CT scan at colonoscopy , may nakitang IUD na nakatusok sa loob ng malaking bituka. Sinubukan naming alisin ang bituka. IUD sa pamamagitan ng colonoscopy ngunit hindi namin naalis dahil sa sakit. Kaya inalis namin sa pamamagitan sakit. ng operasyong paghiwa at pagbukas ng puson. puson.
Penetration of the descending colon by a migrating intrauterine contraceptive device. J Korean Soc Coloproctology. 2010 Dec;26(6):433-6. Epub 2010 Dec 31.Park Dec;26(6):433JM, et al. Department of Internal Medicine, Good Gang-An Hospital, Busan, Korea. Gang-

IUD: Nana sa obaryo dahil sa actinomycosis
Kaso ng pasyente: isang 35pasyente: 35anyos na babae na may IUD nagpunta sa emergency room na parang may appendicitis ayon sa kanyang pinapakitang simptomas. Insimptomas. In-ultrasound at CT scan ang babae, at may nakitang bukol sa obaryo at appendicitis. appendicitis. Binuksan ang puson ng pasyente, tinanggal ang isang obaryo dahil sa nana, at tinanggal ang Lubos na appendix. appendix.

importanteng bagay na ang IUD siyang pinanggalingan ng impeksyong kumalat. kumalat.

Actinomycosis of the appendix and pelvis: a case report. J Reprod Med. 2008; 53(9):711-3 Peitsidis P et al Department of Obstetrics and Gynecology, Alexandra General Hospital, Athens, Greece.

IUD: Pseudomonas: kalat-kalat na nana sa kalatfallopian tube at sa loob ng puson
Kaso ng pasyente: 35-anyos 35na babae na may IUD ng 6 taon na may pelvic inflammatory disease (PID)(PID)kalat na impeksyon sa loob ng puson . Nagbigay ng antibiotic ang mga may-akda. mayLumala ang kanyang kalagayan. Nang buksan ang kanyang puson, nakita ang

nana sa obaryo at fallopian tube, at maraming kalat na mga nana sa puson. Nang
aralin at i-culture sa ilaboratoryo ang IUD, nakakita ng maraming maraming pagdami ng bakteryang Pseudomonas aeruginosa. aeruginosa.
Pseudomonas aeruginosa-infected IUD associated with pelvic inflammatory disease. A case report. J Reprod Med. 2002; 47(12):1035-7 King JA; Olsen TG; Lim R; Nycum LR Department of Obstetrics and Gynecology, David Grant Medical Center, Travis Air Force Base, CA 94535, USA

Actinomycosis sa loob ng puson mula sa IUD ->namatay ang pasyente
Kaso ng pasyente: Isang 49-anyos na babae na 49may IUD ng 20 taon. Ang actinomycosis sa kanyang puson ay nagdulot ng impeksyon sa dugo at buong katawan niya, at siyang ikinamatay niya. Ang kadalasan ng Actinomyces israeli sa mga babaeng gumagamit ng IUD ay maaaring umabot ng 20%. 20%.
[Pelvic actynomycosis as the result of a long standing use of an intrauterine device. Case report] Ginekol Pol. 2007; 78(12):995-7 78(12):995Grabiec M; et al Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielegniarstwa Ginekologicznego, Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Depo Provera
May side effects tulad ng sa mga oral contraceptive pills Nagdudulot rin ng OSTEOPOROSIS!
University of Texas Medical Branch News Release, Dec. 21 2009 Pfizer Prescribing Information

Ligtas ba ang mga IUD at hormonal na kontraseptibong ito?
Ayon sa Seksyon 2: Sabi sa RH Bill: ang Estado ang Bill: magsisiguro na may ³universal access to medically safe(ligtas), safe(ligtas), legal, affordable, effective, quality RH care services, methods, devices, supplies´. supplies´. Hindi rin sila legal dahil ang Saligang Batas ng 1987 ay nagsasabi: nagsasabi: Seksyon 12. ³The State recognizes the sanctity of family life 12. and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of institution. the mother and the life of the unborn from conception(parehong conception(parehong proprotektahan ang buhay ng ina at ng sanggol sa sinapupunan mula fertilisasyon).´ fertilisasyon) Tandaan: Tandaan: may epekto ang IUD sa zygote, pagkatapos ng fertilisasyon! fertilisasyon!

Para nga ba sa HEALTH ang ³Reproductive Health´ Bill?
³Medically safe´ ba at maka-kalusugan makaba ang mga artificial contraceptives na kasama sa RH Bill« «na popondohan natin ng 3 BILLION PESOS kada taon??? taon???

ALAM NA!

Ang Totoong ³Essential Medicines´ Para sa Buntis
Ferrous Sulfate / Iron Supplement Folic Acid Supplement Calcium Supplement
Para sa wastong nutrisyon ng ina at ng sanggol sa sinapupunan.

Does contraception prevent abortion? Makatutulong nga ba ang paggamit ng artificial contraceptives upang mapababa ang bilang ng mga nagpapalaglag?

Does contraception prevent abortion?
"Fifty-four percent of women who have

abortions had used a contraceptive method (usually the condom or the pill) during
the month they became pregnant. Among those women, 76% of pill users and 49% of condom users report having used their method inconsistently, while 13% of pill users and 14% of condom users report correct use."
Facts on Induced Abortion in the United States (January 2011), Guttmacher Institute

Failure Rates
Condoms
(In preventing pregnancy) Method Effectiveness: 2% Pregnancy Rate
Hatcher, RA; Trussel, J; Nelson, AL; et al. (2007). Contraceptive Technology (19th ed.). New York: Ardent Media. ISBN 1-59708-001-2. Archived from the original on May 31, 2008. Retrieved 2009-07-26.

Actual Effectiveness: 10-18% Pregnancy Rate
Kippley, John; Sheila Kippley (1996). The Art of Natural Family Planning (4th addition ed.). Cincinnati, OH: The Couple to Couple League. p. 146. ISBN 0-926412-13-2., which cites: Guttmacher Institute (1992). "Choice of Contraceptives". The Medical Letter on Drugs and Therapeutics 34 (885): 111±114. PMID 1448019.

Failure Rates
Condoms
(In preventing STDs)

Method Effectiveness: 5-20% STD Rate
National Institutes of Health (NIH) 2000 Report University of Texas Medical Branch World Health Organization (Cayley, W.E. & DavisBeaty, K. (2007). Effectiveness of Condoms in Reducing Heterosexual Transmission of HIV (Review). John Wiley & Sons, Ltd.. doi:10.1002/14651858.CD003255.)

Infectious areas of the genitals, especially when symptoms are present, may NOT be covered by a condom, and as a result, some diseases can be transmitted by direct contact.
Villhauer, Tanya (2005-05-20). "Condoms Preventing HPV?". University of Iowa Student Health Service/Health Iowa. Retrieved 2009-07-26.

Failure Rates
³Leakage of HIV-sized particles through latex condoms was detectable (P less than 0.03) for as many as 29 of the 89 condoms tested. Worst-case condom barrier effectiveness (fluid transfer prevention), however, is shown to be at least 10(4) times better than not using a condom at all, suggesting that condom use substantially reduces but does not eliminate the risk of HIV transmission.´
Carey RF, et. al. Effectiveness of latex condoms as a barrier to human immunodeficiency virus-sized particles under conditions of simulated use. Division of Physical Sciences, Center for Devices and Radiological Health, Food and Drug Administration, Rockville, Maryland. Sex Transm Dis. 1992 Jul-Aug;19(4):230-4.

Failure Rates

"There is," Green added, "a consistent association shown by our best studies, including the U.S.-funded µDemographic Health Surveys,¶

between greater availability and use of condoms and higher (not lower) HIV-infection rates. This may be due in part to
a phenomenon known as risk compensation, meaning that when one uses a risk-reduction µtechnology¶ such as condoms, one often loses the benefit (reduction in risk) by µcompensating¶ or taking greater chances than one would take without the risk-reduction technology."

Failure Rates
Hormone-Containing IUDs: 2% Failure Rate
"Birth Control Options: The Progestasert Intrauterine Device (IUD)". Wyoming Health Council. 2004. Retrieved 2006-07-16.

Combination Oral Contraceptive Pills Method Effectiveness: 0.3% Failure Rate Actual Effectiveness: 2-8% Failure Rate
Trussell, James (2007). "Contraceptive Efficacy". In Hatcher, Robert A., et al.. Contraceptive Technology (19th rev. ed.). New York: Ardent Media. ISBN 09664902-0-7.

Failure Rates
Progestin-Only Pills
Method Effectiveness: 0.5% Failure Rate Actual Effectiveness: 1-13% Failure Rate
Source: Mayo Clinic

Depo Provera
Method Effectiveness: 0.3% Failure Rate Actual Effectiveness: 3% Failure Rate
Trussell, James (2007). "Contraceptive Efficacy". In Hatcher, Robert A.; Trussell, James; Nelson, Anita L.; Cates Jr., Willard; Stewart, Felicia H.; Kowal, Deborah. Contraceptive Technology (19th rev. ed.). New York: Ardent Media. Retrieved 2007-06-21.

Does contraception prevent abortion?
³The poorest members of the community do not have a very widespread use of contraceptives, and the incidence of abortion is low. The middle classes attempt to control their fertility, and both the use of contraception and the incidence of abortion rise."
Malcolm Potts, M.D., ³Abortion and Contraception in Relation to Family Planning Service,´ in Jane Hodgson, M.D., Ed., Abortion and the Politics of Motherhood (Berkeley: University of California Press, 1984), p. 112.

Does contraception prevent abortion?
"These indices reflect the outcome of years of unprecedented availability of contraception among young people and increasing sex education in schools. Contraception as the cornerstone of sexual health promotion for adolescents has manifestly failed. In almost 15 years of general practice I have never seen a single case of unplanned pregnancy resulting from ignorance about or unavailability of contraception.

Up to 80% of unplanned pregnancies result from failed contraception."

Trevor Stammer, Doctors should advise adolescents to abstain from sex, British Medical Journal, Vol. 321 16 December 2000 bmj.com Department of General Practice, St George's Hospital Medical School, London

The Sociological Link Between Contraception and Abortion
"Thus, many traditional women ended up having sex and having children out of wedlock, while many of the permissive women ended up having sex and contracepting or aborting so as to avoid childbearing. This explains in large part why the contraceptive

revolution was associated with an increase in both abortion and illegitimacy."
Dr. George Akerlof, Nobel Prize in Economics Winner in 2001, professor at Berkeley, and a former fellow at the Brookings Institution

The Sociological Link Between Contraception and Abortion
Widespread use of contraceptives inevitably leads to higher rates of divorce, single parenthood, abortion, drug abuse, and other social ills.
Dr. George Akerlof, a Nobel prize-winning economist, professor at Berkeley, and a former fellow at the Brookings Institution

The Sociological Link Between Contraception and Abortion
³The use of birth-control pills at first intercourse by all unmarried women jumped from 6 percent to 15 percent in just a few years, and probably much more among sexually active unmarried women. The number of abortions

among unmarried women grew from roughly 100,000 a year in the late 1960s (compared with some 322,000 out-of-wedlock births) to more than 1.2 million a year (compared with 715,000 out-of-wedlock births) in the early 1980s.´
George A. Akerlof and Janet L. Yellen. Why Kids Have Kids. Don't blame welfare, blame "technology shock.´ Nov. 16, 1996 http://www.slate.com/id/2389/

Does contraception prevent abortion?
Why Abortions Are Performed
Source: Central Illinois Right To Life The overwhelming majority of all abortions, (95%), are done as a means

of birth control.

Only 1% are performed because of rape or incest; 1% because of fetal abnormalities; 3% due to the mother's health problems.

Does contraception prevent abortion?

Does contraception prevent abortion?
1938 to 1960s - American Birth Control
League

1942 - Planned Parenthood Federation of
America

Margaret Sanger (1922), the first president and founder of Planned Parenthood

1962 to 1974 - Alan Guttmacher became president of PPFA; FDA approved sale of birth control pill

Does contraception prevent abortion?
- Planned Parenthood has received federal funding; President Richard Nixon signed into law the Family Planning Services and Population Research Act, amending the Public Health Service Act.
Margaret Sanger (1922), the first president and founder of Planned Parenthood

1970

Does contraception prevent abortion?
January 22, 1973 - Abortion has
become legal in every state in the United States
See Roe v. Wade The United States Supreme Court decided that a right to privacy under the due process clause in the Fourteenth Amendment to the United States Constitution extends to a woman's decision to have an abortion, but that right must be balanced against the state's two legitimate interests for regulating abortions: protecting prenatal life and protecting the mother's health.

Margaret Sanger (1922), the first president and founder of Planned Parenthood

Does contraception prevent abortion?
At present: Planned Parenthood is the largest provider of abortions in the United States
Margaret Sanger (1922), the first president and founder of Planned Parenthood

Source: "Planned Parenthood, abortion and the budget fight". Yahoo! News. 2011-03-28.

Does contraception prevent abortion?
Planned Parenthood in the Philippines:
In the Philippines, Planned Parenthood Federation of America (PPFA) works to improve contraceptive use among adolescents and youth through peer education and outreach programs, and reduce the rate of maternal death and disability by increasing access to comprehensive and quality post-abortion services. PlannedParenthood.org

Does contraception prevent abortion?
Planned Parenthood in the Philippines:
Since 1971, PPFA has been working with partner organizations in the Philippines...

The Prevention and Management of Abortion Complications project, implemented by Likhaan ² one of the country's
key women's rights organizations ² trains private and public health care workers to provide comprehensive post-abortion care services for women suffering from complications from unsafe abortions. PlannedParenthood.org

Does contraception prevent abortion?

Does contraception prevent abortion?
Women groups call for legalization of abortion in Philippines
Earthtimes.org, Posted : Mon, 02 Aug 2010 07:41:12 GMT

Florence Macagba Tadiar (Institute For Social Studies and Action)« expressed hope that the new government of President Benigno Aquino III would be more open to allowing abortion under certain circumstances.

"Abortion ban is anti-life," she said. "Too many women are dying because
of unsafe abortion.³ Lawyer Clara Rita Padilla, executive director of EnGendeRights Inc: "The impact of lack of access to safe and legal abortion is a grave public health issue in the Philippines, " she said. "Our

Congress should address this issue by passing a law that expressly allows safe and legal abortion."

Paano naman ako? Ang komplikasyon ng pagpapalaglag sa isang sanggol sa sinapupunan ay KAMATAYAN!

Does contraception prevent abortion?
Availability of Contraception Sexual Relationship Outside of Marriage Unwanted Pregnancy

Abortion

Ang RH bill kinokonsinti ang pagpapalaglag!
postKasama sa RH bill ang ³management of postabortion complications´ (paggamot ng komplikasyon ng pagpapalaglag) sa kanyang guiding principles (gabay na prinsipyo) (ito ang ikaika-sampung prinsipyo) at kasama rin ang ³management of abortion complications´ bilang pangatlong sangkap ng ³reproductive health´. health´ PaulitPaulit-ulit na binabanggit ang mga katagang ³management of post-abortion complications´ sa postRH bill at ito ay tinuturing na isang ³reproductive right´. right´.

Higit pa sa pagkonsinti: Ayon sa Seksyon 2 sa pagkonsinti: Deklarasyon ng Polisiya: ³The State shall Polisiya:

eradicate discriminatory practices, laws and policies that infringe on a person¶s exercise of reproductive rights.´ (Tatanggalin ng Estado
ang lahat ng polisiya, batas at gawain na pipigil sa isang polisiya, taong magawa ang kanyang ³reproductive rights´) Sa mga bansa kung saan legal ang pagpapalaglag, ang pagpapalaglag, pagpapalaglag o aborsyon ay kasama sa ³reproductive rights´

³Eradicate laws?´ ± ito ang magbibigay-daan sa magbibigaypagsasabatas ng aborsyon, kahit ano pa ang sabihin ng aborsyon, bill na ito¶y hindi legal

Tingnan natin ang paglaki ng sanggol sa sinapupunan!

Mga Litratong kinuha mula sa loob ng Sinapupunan

4 na linggong sanggol sa sinapupunan

Mga Litratong kinuha mula sa loob ng Sinapupunan

6 na linggong sanggol sa sinapupunan

Mga Litratong kinuha mula sa loob ng Sinapupunan

8 na linggong sanggol sa sinapupunan

Mga Litratong kinuha mula sa loob ng Sinapupunan

Mga paa ng 11 na Linggong sanggol sa sinapupunan

Mga Litratong kinuha mula sa loob ng Sinapupunan

20 na linggong sanggol sa sinapupunan

Mga Litratong kinuha mula sa loob ng Sinapupunan

22 na linggong sanggol sa sinapupunan

Mga Litratong kinuha mula sa loob ng Sinapupunan

24 na linggong sanggol sa sinapupunan

Ordinaryong Ultrasound

3-D na Ultrasound

4-D na Ultrasound

Mga Konklusyon
Isang malaking ³HINDI´ ang sagot natin sa RH bill! Hindi dahil ayaw natin ng kalusugan o dahil galit tayo sa babae. Gusto nating malusog ang mga babae. bata at mga babae, ngunit hindi sa babae, pamamagitan ng imoral at mapaniil na RH bill. Tinututulan at itinatakwil natin ang RH bill dahil naniniwala tayong nag-uumpisa ang buhay sa nagconception o fertilisasyon. Ang RH bill ay fertilisasyon. magiging promotor ng kontraseptibong nakapapatay ng embryo o lumalaking sanggol sa sinapupunan, mga kontraseptibong sinapupunan, nakasasama din ng kalusugan ng mga babae. babae.

Mga Konklusyon
Tinututulan at itinatakwil natin ang RH bill dahil sa walang pakialam at walang-pakundangang walangpagbalewala nito sa buhay ng sanggol na pinalaglag sa pamamagitan ng mga katagang ³management of post-abortion complications´ post(paggamot sa komplikasyon ng pagpapalaglag). pagpapalaglag).

Mga Konklusyon
Ating pinangangalagahan ang kasagraduhan ng buhay: buhay: Dahil may takot tayo sa Diyos Dahil nilikha tayo sa imahe ng Diyos Dahil mahal natin ang ating bansa Dahil mahal natin ang mga babae at ang mga bata at mga sanggol sa sinapupunan Dahil pinahahalagahan natin ang kalusugan ng sanggol na naipanganak na at ng sanggol na nasa sinapupunan pa lamang

Bilang isang dating fetus,tinututulan ko ang aborsyon!

HAYAAN NIYO PO AKONG MABUHAY«

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful