PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN

MATEMATIK UPSR 2011

KENYATAAN LPM
DIPETIK DARIPADA LAPORAN LPM

Pencapaian murid pada tahap tertentu dalam kertas 2 dijadikan asas pemberian gred A, B atau C bagi mata pelajaran ini. Bagi murid yang tidak mencapai tahap itu, mereka hanya layak diberi gred D dan E, walau bagaimana baik pun markah yang mereka perolehi dalam kertas 1.

Untuk memperolehi gred yang baik dalam mata pelajaran ini, murid perlu ini, menunjukkan pencapaian cemerlang dalam kedua-dua kertas. keduakertas. Jika mereka memperoleh markah yang tinggi dalam kertas 2 sahaja, sahaja, sedangkan kertas 1 rendah, mereka rendah, mungkin mendapat gred C sahaja. sahaja. Begitu juga sebaliknya. sebaliknya.

Markah Tinggi Kertas 2 .Markah Rendah ( Mungkin dapat C atau D ) .Markah Tinggi Kertas 2 .Gred Matematik UPSR Kertas 1 .Markah Rendah Kertas 2 .Markah Tinggi ( Mungkin dapat C ) Kertas 1 .Markah Tinggi ( Mungkin dapat A atau B ) Kertas 1 .

Tidak melebihi 2 kali mengumpul semula. tinggi. semula.CiriCiri-Ciri Soalan Kertas 2 Menguji kemahiran asas Matematik pada tahap yang paling minima. NomborNombor-nombor yang terlibat mudah dikendalikan ( sehingga 5 digit ) Tidak melibatkan lebih daripada 2 operasi. difahami. . operasi. Ayat yang digunakan adalah ringkas dan mudah difahami. Aras kesukaran soalan tidak terlalu tinggi.

PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN APA YANG DIUJI ? .

MATEMATIK UPSR Pengetahuan Asas ( Kertas 2 ) Pengiraan ( Kertas 1 & 2 ) Aplikasi ( Kertas 1 & 2 ) Analisis Kertas 1 .

PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN Laporan Prestasi Calon .

( 1 jam ) 2. Boleh membuat pengiraan tetapi gagal pada tahap menentukan jawapan. ( jawapan salah ada dalam pilihan jawapan ) 3. Penyelesaian soalan hanya bertumpu dengan cara pengiraan tidak menggunakan kaedah lain dalam menyelesaikan masalah matematik. Masa menjawab tidak cukup. .Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1) 1.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1) 4. 6. Tidak pandai mengurus masa bagi soalan mekanikal dn soalan penyelesaian masalah.5 minit ) . ( 1 soalan =1. 5. Tidak memahami jadual dan bil. Tidak dapat mengaitkan gambarajah dengan soalan yang diberi atau mendapatkan maklumat daripada gambar.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 1. Keliru antara konsep luas dan perimeter. ( majoriti murid ) . Cuai dan tidak teliti dalam pengiraan. ( Soalan Pengiraan Asas) 2.

( Ukuran. timbangan. Contoh tidak menulis simbol peratus % ( kehilangan 1 markah) . selangkah lagi emas ? 3. wang dan masa ) 4. Lemah dalam proses menukar unit. Tidak menyatakan jawapan dalam unit yang dikehendaki.Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) Bantulah mereka. sukatan.

Contoh operasi bergabung. ( masih ada baki) ² Hilang 1 markah. Jawapan bahagi perpuluhan yang tidak diselesaikan pengiraannya. ( mixed operation ) .Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 5. Tidak menghabiskan tugasan. 6.

.( not in simplest form ) 8. Tertinggal / tidak menulis titik perpuluhan dengan jelas.Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 7. Jawapan pecahan tidak dalam bentuk terendah / nombor bercampur.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2) 9. Calon prestasi rendah tidak memahami jadual. Penulisan nilai wang dalam bentuk RM9 bukannya RM9. .00 banyak mengganggu prestasi calon. 10. Menyebabkan ramai yang melengkapkan jadual sahaja.

PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN Bagaimana Menguasainya ? .

MATEMATIK UPSR Pengetahuan Asas Menguji kefahaman tentang konsep ‡ nombor ( whole numbers ) ‡ ruang ( Shape & Space ) ‡ ukuran ( measurement ) .

Pengetahuan Asas : Nombor 6 8 75 % 3 4 75 100 0.75 .

75 .Pengetahuan Asas : Nombor 7 4 3 1 4 175 100 175 % 1.

9 dibundarkan kepada puluh yang terdekat ialah 6344.Pengetahuan Asas : Nombor 6344.9 is rounding off to the nearest tens is A B 6300 6340 C D 6345 6350 .

Konsep Nombor 5 704 019 dibundarkan kepada juta terdekat ialah 5 704 019 is rounding off to the nearest million is . A B 5 juta 5.7 juta C D 5.8 juta 6 juta .

22 C D 0.77 .Rajah menunjukkan dua keping kad nombor. A B 0.38 0.05 0. 6.78 2.34 Beza antara nilai digit 3 dan digit 8 dalam kad-kad itu ialah Find the difference between the value of digit 3 and 8.

Konsep Nombor Yang manakah 25 % ? Which diagram shows 25 % .

The value of Q is . Nilai Q ialah The diagram above shows a number line.Pengetahuan Asas : Nombor Q 1 1 8 1 1 4 3 1 8 Rajah di atas adalah garis nombor.

) ( 2 markah) . Pecahan luas kawasan berlorek daripada luas seluruh rajah itu ialah.( State the fraction of the shaded region from the whole diagram.Pengetahuan Asas : Nombor Dalam rajah di atas. kawasan berlorek dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar..

ialah State the fraction of the shaded area in decimal.24 0.3 0.6 .Pengetahuan Asas : Nombor Rajah di sebelah terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah dalam nombor perpuluhan.25 0. A B C D 0.

How many quarters are there in me? .Puzzle1 I am one and a half and a quarter.

.

dalam cm. antara dua batang pensel itu? .Berapakah beza panjang .

BESAR( B ) KECIL( K ) .

25 kg 123 m 999 m = = = = = m kg g km .5 cm 3.Menukar Unit Metrik 2.8 m 1.5 45 g 2.7 km 2 mm 53 cm = = = = = mm cm m cm m 0.

.

.

Antara berikut yang manakah ukuran tinggi seorang murid tahun enam ? The suitable height for year 6 pupil is«. A B C D 1.3 cm 13 cm 130 cm 1300 cm .

MATEMATIK UPSR Pengiraan 1 Menguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas dalam : ‡ Nombor Bulat ( Whole Numbers ) ‡ Pecahan ‡ Perpuluhan ( Pecahan ) ( Decimal ) .

Berapakah beza 395 dengan 4 987 Find the difference between 395 and 4 987 .

Kepelbagaian Algoritma pengiraan. 3 026 3 1 2 0 3 0 0 v 41 0 0 0 0 0 = 2 2 8 0 2 6 4 6 4 1 .

713 .Nombor dan Operasi 471.712 D 4.710 C 4.28 ÷ 100 = Hasil jawapan yang dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan ialah A 4.700 B 4.

Operasi Bergabung 3 Ä3 Ä 3 = 2 BODMAS !!! 3-3 ÷ 3 = 2 .

.

Nombor dan Operasi Contoh 1 : Kerap berlaku kesilapan pengiraan 3 3  1 4 ! Contoh 2 : Soalan mengikut kurikulum semakan 1 5 1 6  1 ! 2 4 8 .

Perkenalkan dua konsep pecahan.

1 4
3 5 4

23 !
5.75 5 baki 3

5·3 ± 2·87 =

25.01 z 5 =

volume of liquid) ‡ Masa dan Waktu. ( Time ) .mass. Isipadu Cecair ( length.MATEMATIK UPSR Pengiraan 2 Menguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas dalam : ‡ Ukuran Panjang. berat.

Nombor dan Operasi 65 cm + 95 mm = A B C D 745 mm 160 mm 95.65 mm 65.95 mm .

Nombor dan Operasi 1998 1 3 2 jam  1 jam ! 2 4 A B C D 30 minit 45 minit 60 minit 75 minit .

Pecahan Jam 1 jam = 60 minit 30 30 20 20 20 15 15 15 15 1 jam 4 1 jam 2 1 jam 3 .

Pecahan Metrik 1 km = 1000 m 500 500 1 2 250 250 250 250 1 4 200 200 200 200 200 1 5 .

3 8 A B C D v6 = 2.0 m 2 250 m 16 000 m .25 m 16.

35 = .75 + RM2.Masalah Pengiraan Wang (Dikesan dalam Matematik K2) RM23 z 4 = RM9 ² RM0.

65 sen v 400 = A B RM26 RM260 C D RM2 600 RM26 000 .

MATEMATIK UPSR Aplikasi Menguji kebolehan menyelesaikan masalah harian :Menggunakan pengetahuan asas matematik dan prosedur pengiraan .

Penyelesaian Masalah ‡ ‡ ‡ ‡ Memahamkan Soalan Merancang Strategi Melaksanakan operasi Menyemak & Menentukan Jawapan .

Penyelesaian Masalah Memahamkan Soalan ‡ Catat apa yang diberi. ‡ Gariskan apa yang perlu dicari. Kata nama Nombor Nilai Perkaitan dll. .

PM. Lily mendapat 2 biji limau lebih daripada Lela. Bilangan limau Lily ialah .OPERASI ASAS Ibu membahagi 10 biji limau kepada Lily dan Lela.

murid. 9 Berapakah bilangan murid lelaki di dalam kelas itu? .Penyelesaian Masalah : PECAHAN Sebuah kelas mempunyai 45 orang 2 daripadanya murid lelaki.

9 Bilangan murid perempuan dalam kelas itu ialah . murid.Penyelesaian Masalah : PECAHAN Sebuah kelas mempunyai 45 orang 2 daripadanya murid lelaki.

Berapa bijikah manik yang berwarna merah? . 2 dan 5 daripada manik itu berwarna kuning dan bakinya berwarna merah. 1 3 daripadanya berwarna biru.Penyelesaian Masalah : PECAHAN Sebuah kotak mengandungi 240 biji manik.

Penyelesaian Masalah : PECAHAN 3 Siti membelanjakan daripada gajinya 5 untuk keperluan harian. Diberi baki gaji Siti ialah RM500. Berapakah gajinya ? .

Menguasai Peratus Menyatakan Peratus State the percentage Mencari Nilai Peratus Find the value of the percentage 3 v 25 75 ! ! 75 % 4 v 25 100 3 v 100 ! 75 % 4 5% daripada RM200 ! .

Berapa gaji barunya jika dia diberi kenaikan gaji sebanyak 10%? .Penyelesaian Masalah : PERATUS Gaji Arif RM950 sebulan.

Penyelesaian Masalah : PERATUS Siti mendapat diskaun sebanyak 15% apabila membeli sebuah jam tangan yang berharga RM250. Berapakah dia perlu bayar untuk jam tangan itu ? .

.Penyelesaian Masalah : Masa & Waktu Sebuah bas mengambil masa 16 jam 30 minit untuk perjalanan dari bandar J ke bandar K. Bilakah bas itu sampai di K ? Jawapan : 2.m.20 p.m. hari Rabu. hari Selasa. Bas itu bertolak dari J pada jam 9.50 p.

Hitung harga kos sepasang kasut itu? .Penyelesaian Masalah : WANG Untung daripada jualan 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. Harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48.

Cara Penyelesaian Untung daripada jualah 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. Hitung harga kos sepasang kasut itu? ????? () Harga Kos = RM102 / 6 pasang kasut (RM17 / 1 pasang kasut) () Untung = (+) Harga Jual = RM48 / 1 pasang kasut . harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48.

9 D 8.11 .9.9 C 8. Tan berumur 12 Tahun. Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tin. Tin.10.8.Penyelesaian Masalah : Purata Purata umur Tan. Tun dan Ton? A 7.9. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur. dalam tahun.10 B 7.

Tan berumur 12 Tahun.10 B 7.9.10. Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tin.11 Kumpulan Kuantiti TAN TIN TUN TON 12 ? ? ? 36 Purata 9 9 9 9 36 .9. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur.9 D 8. dalam tahun. Tin.Penyelesaian Masalah : Purata Purata umur Tan.8. Tun dan Ton? A 7.9 C 8.

Purata bagi tiga nombor yang lain ialah 75. Berapakah purata bagi kelima-lima nombor itu ? A 33 B 51 C 70 D 81 .Penyelesaian Masalah : Purata Purata bagi dua nombor ialah 90.

ialah .Dalam di bawah. Luas bahagian berlorek. dalam cm2. PQRS dan SEFG ialah segiempat sama.

EFGH ialah sebuah segiempat sama dan EMHN ialah sebuah segiempat tepat.Dalam rajah di atas. Luas bahagian berlorek dalam cm2 ialah«« .

JYXK ialah garis lurus. dalam cm.Rajah di atas menunjukkan segiempat sama UWXY dan segiempat tepat JKLM. seluruh rajah itu . Perimeter.

Rajah di atas terdiri daripada beberapa segi empat tepat sama yang sama besar. .Hitung Perimeter kawasan berlorek.

dalam cm. Berapakah perimeter. Diberi perimeter kawasan berlorek ialah 20 cm.Rajah di atas dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar. kawasan tidak berlorek ? .

kuboid X.Rajah di atas menunjukkan pepejal cantuman kuboid X dan kubus Y. dengan keadaan bucubucu dan permukaan yang bertemu itu bercantum rapat. Jawapan :«««««««« . Jika isipadu seluruh pepejal itu 200 cm3. dalam cm3. hitung isipadu.

Isipadu w adalah lima kali isipadu kuboid x. Berapakah jumlah isipadu.Kuboid x adalah bahagian yang dikeluarkan daripada pepejal w. pepejal w dan kuboid x? . dalam cm3 .

tinggi dan panjang tapak segitiga masih kurang diuji. . (Merujuk kepada kurikulum semakan) 2.Beberapa Peringatan : 1. Soalan berkaitan luas. Soalan bagi bentuk 2 matra dan 3 matra boleh menggunakan lebih daripada 2 gabungan rajah.

‡ Anggaran dan penghampiran. . ‡ Membuat perbandingan.MATEMATIK UPSR Analisis Menguji kebolehan menyelesaikan masalah harian melalui kaedahkaedah :‡ Menghubung kait maklumat.

Penyelesaian Masalah : WANG Rajah di atas menunjukkan bil yang terkoyak pada bahagian tertentu. Berapakah harga satu tin susu dalam bil itu ? .

.

5 C 105 D 1050 . dalam kg.Penyelesaian Masalah : Berat Sebuah bakul mengandungi 14 ekor ikan yang beratnya di antara 500g dan 800g seekor. semua ikan itu ? A 1.05 B 10. Berapakah anggaran berat.

PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN Apa kita nak buat ? .

.Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon Melatih murid cemerlang menyelesaikan tugasan soalan objektif ( Kertas 1) dengan cepat Melalui penggunaan cara menentukan jawapan awal sebelum selesai pengiraan.

Nombor dan Operasi 1999 66 674 ÷ 37 = A B C D 182 1082 1802 1820 1 8_ _ 37 )66 674 37 29 6 29 6 00 0 7 .

. 230 baki 2. 2030 baki 12. 203 baki 2.Nombor dan Operasi 1999 30 462 A B C D z 15 = 23 baki 12.

027 4.937 5.63 4.0 .Nombor dan Operasi 7 7  ! 5 1000 100 A B C D 4.

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon Lembaran kerja Latihan Asas Matematik (seperti kertas 2 ) yang meliputi semua tajuk diadakan lebih kerap. .

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Menekankan penguasaan dalam fakta asas, kemahiran asas pengiraan sebelum mengaplikasi kemahiran dalam penyelesaian masalah.

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Mengulangi dengan lebih kerap kemahiran atau soalan yang selalu memerangkap dan menjadi kesalahan biasa murid-murid. ( Latihan berfokus berdasarkan analisis)

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Menggunakan kekuatan dan kelebihan rakan sebaya murid bagi membantu murid yang lemah dan mengukuhkan penguasaan matematik murid yang baik dan cemerlang .

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon Mempelbagaikan kaedah / algoritma pengiraan bagi membolehkan murid memilih yang mudah dan sesuai bagi mereka. .

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon Jawab soalan mudah / senang / jelas dahulu .

3. 2.Hirarki Kesukaran Soalan (Panduan Untuk Murid) 1. Ayat Pendek. . Ada Gambar/Jadual/bil dll. Cerita. 4. Nombor dan Operasi.

‡ ITULAH 4 OPERASI.ditolak. ‡ Apa maklumat untuknya.. ‡ Kena ingat setiap hari««««.CARI A ‡ Apa Rumusnya. .. ‡ Ditambah.didarab dan bahagi. ‡ Apa sifir buatnya.

Apa saja soalan kita kena buat. Jangan tak ingat«««.kira panjang.kira berat.Kira luas. Kira tepat kamu jangan buntu.. Jangan buru-buru. Dapat A yang kita mahu. Bertenang selalu. Yang penting kita mesti bersemangat.Isipadu juga Waktu. . Perimeter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful