You are on page 1of 18

Kemahiran Muzikal yang perlu dikuasai oleh Pelajar KBSR

Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR ‡ berfokus kepada elemen pengetahuan dan kemahiran muzik ‡ elemen nilai turut diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran .

Pengetahuan Elemen ini memberi tumpuan kepada kebolehan murid mengetahui dan memahami konsep muzik yang berasaskan komponen berikut: i. Ekspresi . Irama ii. Melodi iii.

Kreativiti iv. Membaca dan menulis muzik v. Mendengar muzik ii. Menghasilkan muzik instrumental . Mengapresiasi muzik iii. Menyanyi vi.Kemahiran Muzik Elemen ini memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran murid dalam perkara berikut: i.

Nilai Antara nilai yang diterap adalah seperti berikut: i. Patriotisme . Nilai murni ii. Nilai budaya iii.

Dr. Syed Zin ‡ Program pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah memberikan penekanan pada pemerolehan ilmu pengetahuan tentang muzik ‡ membina kemahiran muzikal secara amali ‡ melalui aktiviti muzik vokal dan instrumental . Sharifah Maimunah bt.Kemahiran Muzikal ‡ merujuk kepada kata pengantar pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendididkan Malaysia.

Aktiviti yang merupakan Arena Murid untuk Memahami Konsep Muzik dan Membina Kemahiran Muzikal yang Autentik ‡ menyanyi ‡ bermain alat muzik ‡ bergerak .

Hubungan ketiga-tiga bidang aktiviti yang berkenaan .

melodi dan ekspresi .Kemahiran Muzikal Kandungan Tahap 1 (Tahun 1 ± Tahun 3) (a) Nyanyian ‡ Teknik menyanyi ± Postur .Sebutan.Pernafasan ‡ Menyanyi secara muzikal dari segi irama.

kerincing.Kemahiran Muzikal Kandungan Tahap 1 (Tahun 1 ± Tahun 3) (b) Permainan Alat Muzik ‡ Teknik Bermain Perkusi ± Teknik memegang dan memainkan alat perkusi seperti loceng. kastanet. kayu tiktok. tamborin dan dram getar ‡ Bermain perkusi secara muzikal dari segi irama dan ekspresi .

Mengimbangkan suara dan bunyi alat muzik dengan baik secara berpandu dalam persembahan nyanyian dan muzik instrumental.Kemahiran Muzikal Kandungan Tahap 1 (Tahun 1 ± Tahun 3) (c) Kriteria Persembahan ‡ Keseimbangan . .

Persembahan .Kemahiran Muzikal Kandungan Tahap 1 (Tahun 1 ± Tahun 3) ‡ Etika .Menghormati rakan.Tatatertib pentas . pemimpin.penonton .

cow bell) dram getar. kastanet. claves. Sebutan.Kemahiran Muzikal Kandungan Tahap 2 (Tahun 4 ± Tahun 6) (a) Nyanyian ‡ Teknik menyanyi: Postur . tone block.kerincing. simbal. Pernafasan . tamborin. kayu tik-tok. Penghasilan ton . . rekoder. dram tenor dram bes. Ekspresi (b) Permainan Alat Muzik ‡ Teknik perkusi: Cara mengendalikan dan memainkan alat perkusi seperti (loceng.

.Penglidahan. D¶ . PenghasilanTon .B. C¶.Postur . A .Pernafasan.Penjarian not G.Kemahiran Muzikal Kandungan Tahun 4 ‡ Teknik bermain rekoder . Embouchure.

Penglidahan. F. F#. Embouchure. Bb. D¶. D.B. A. . E. C¶.Kemahiran Muzikal Kandungan Tahun 5 ‡ Teknik bermain rekoder .Postur . PenghasilanTon .Pernafasan. C tengah. .Penjarian not G.

Postur .Kemahiran Muzikal Kandungan Tahun 6 ‡ Teknik bermain rekoder . PenghasilanTon . C# µ.Penjarian not G. E¶.Pernafasan. Embouchure. G¶ . F# ¶. Bb. F¶.Penglidahan. D¶. C tengah. . C¶ . B.F. F# . A. E. D.

PEMETAAN KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR TAHUN: FAKTOR: TAHUN 1 Postur Sebutan Nyanyian .Teknik TAHUN 2 Postur Sebutan Pernafasan TAHUN 3 Postur Sebutan Pernafasan Penghasilan Ton TAHUN 4 Postur Sebutan Pernafasan Penghasilan Ton Ekspresi TAHUN 5 Postur Sebutan Pernafasan Penghasilan Ton Ekspresi TAHUN 6 Postur Sebutan Pernafasan Penghasilan Ton Ekspresi Permainan Alat Muzik Teknik .Perkusi Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan .