You are on page 1of 13

Faktor ²faktor yang Mempengaruhi Pemerolehan Bahasa

BBM 5401

1

5. 8. Faktor perseorangan 2. Kesihatan 3. 4. Jantina 1. 3.Faktor ±faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa *Faktor ±faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa dapat dibahagikan kepada dua faktor utama: 1. Faktor alam sekeliling Faktor perseorangan 1. 2. Kecerdasan 2. Faktor alam sekeliling Kedudukan sosio ekonomi Perhubungan dalam keluarga Kehidupan dalam rumahtangga Pengalaman am Kawasan tempat tinggal Rakan sebaya Media massa 2 Pendedahan dan rangsangan BBM 5401 . 7. 6.

1. didapati hasil ujian kecerdasan mempunyai hubungan yang rapat dengan kebolehan berbahasa. Kecerdasan ‡Konsep kecerdasan kita sangat rapat hubungannya dengan ujian yang dibuat untuk mengukur kecerdasan. ‡Hasil daripada penyelidikan . BBM 5401 3 . ‡Kemungkinan besar kecerdasan merupakan satu faktor yang penting dalam perkembangan penguasaan bahasa.

2. Kalau seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit yang berlanjutan dalam masa dua tahun yang pertama. penguasaan berbahasa akan terganggu atau kebolehannya akan mundur daripada peringkat yang telah dicapai. Contoh: (Tempoh Pemerolehan Bahasa) (2 tahun ± 6 tahun) BBM 5401 4 . Kesihatan Kesihatan adalah amat penting bagi peringkat perkembangan penguasaan bahasa.

Kanak-kanak perempuan didapati lebih dahulu bercakap berbanding dengan kanak-kanak lelaki.3. Jantina McCarthy (1954) telah merumuskan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak Amerika yang berkulit putih menunjukkan kanak-kanak perempuan mempunyai sedikit kelebihan dalam penguasaan bahasa. Satu penyelidikan yang dibuat oleh Atan Long (1972) di kalangan kanak-kanak Melayu juga menyokong penemuan ini. BBM 5401 Maka. alat pertuturan mereka lebih cepat berfungsi. Perkembangan jasmani yang lebih cepat bagi kanak-kanak perempuan menghasilkan salutan myeline yang lebih cepat kepada urat saraf pertuturan mereka. Ini mungkin disebabkan oleh kecepatan perkembangan mereka di dalam aspek lain. 5 .

Pada segala peringkat umur dalam masa sekolah. didapati semakin tinggi kelas sosio-ekonomi kanak-kanak itu . BBM 5401 6 .4. Kanak-kanak dalam kelas atas dan pertengahan didapati bercakap lebih awal. Pertuturan mereka juga adalah lebih baik dan keadaan ini terus bertambah baik apabila kanak-kanak itu bertambah umurnya.Sosio-Ekonomi Peringkat pekerjaan dan kedudukan ibu bapa mempunyai pertalian yang rapat dengan semua peringkat perkembangan penguasaan bahasa.semakin banyak perbendaharaan kata yang mereka kuasai. Mereka lebih cepat berkebolehan untuk membentuk ayat dan mempunyai struktur ayat yang lebih matang berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya daripada kelas rendah.

Semakin banyak kanak-kanak berhubungan dengan orang dewasa semakin baik perkembangan bahasanya. Selain itu perasaan kasih sayang tidak diperlihatkan. kurang perbualan dan kalau adapun hanya daripada pihak orang dewasa kepada kanak-kanak. Dalam kelas rendah pula keadaan agak berlawanan. Umur orang yang banyak berhubung dengan kanak-kanak mempunyai kesan tentang perkembangan penguasaan bahasanya.5. Perbualan antara kanak-kanak dengan orang dewasa lebih kerap berlaku baik ketika makan. BBM 5401 7 . Perhubungan Keluarga Kanak-kanak dalam keluarga kelas atas dan menengah mendapat perhatian dan kasih sayang yang lebih daripada orang dewasa. iaitu masa makan terdapat pengasingan di antara kanak-kanak dengan orang dewasa. mahupun pada masa lain seperti lepas sekolah dan lain-lain.

6. Keadaan ini nampaknya disebabkan oleh keadaan yang menjemukan dan kekurangan rangsangan yang terdapat di dalam rumah anak yatim itu. Mereka mempunyai perbendaharaan kata yang terhad jumlahnya dan kemahiran berbahasa y888ang kurang. Kehidupan Rumahtangga Permulaan pertuturan berbeza antara kanakkanak yang dipelihara di rumah anak yatim dengan kanak-kanak yang dipelihara secara biasa. Biasanya kanak-kanak yang dipelihara di rumah anak yatim itu lebih lambat bercakap. BBM 5401 8 .

Perjalanan dan lawatan mempunyai kesan yang merangsangkan terhadap pembinaan perbendaharaan kata. BBM 5401 9 .7. Pengalaman Pengalaman am baik dari segi kuantiti mahupun kualiti adalah amat penting dalam perkembangan penguasaan bahasa.

jenis kenderaan. serangga. Kanak-kanak di kawasan lain pula.Kawasan Tempat Tinggal Kawasan tempat tinggal dapat mempengaruhi proses berbahasa kanak-kanak. Kanak-kanak yang tinggal di kawasan bandar. iaitu sama ada kawasan bandar. tumbuhan. desa atau pedalaman. sabit dan sebagainya.8. peralatan bekerja seperti tajak. Faktor ini meliputi kawasan tempat tinggal. BBM 5401 10 . pinggir bandar. cangkul. pakaian dan sebagainya. Contohnya kanak-kanak yang tinggal di kampung akan lebih mengetahui jenis-jenis binatang. mengetahui lebih banyak kata nama yang berkaitan dengan alat elektronik. mengalami perkembangan leksikal bergantung kepada lokasi tempat tinggalnya. tanggala.

Rakan Sebaya Perhubungan dengan rakan sebaya boleh berlaku secara formal seperti di tadika atau secara tidak formal semasa kanak-kanak bermain sesama mereka. Komunikasi yang berlaku sewaktu bermain menyebabkan berlaku proses pengambilan perkataan sesama rakan sebaya.9. BBM 5401 11 .

Antara yang paling ketara ialah televisyen. BBM 5401 12 .10. iaitu pendengaran dan penglihatan yang berlaku serentak. Media Massa Media massa atau alat sebaran am banyak mempengaruhi pemerolehan bahasa kanak-kanak. Menonton televisyen memang digemari oleh kanak-kanak kerana sifat alat itu sendiri yang merangsang dua pancaindera.

Kanak-kanak perlu diserang dan didedahkan sebanyak mungkin kepada pengaruh dan rangsangan linguistik dari persekitaran melalui pelbagai konteks seperti penglihatan. Pendedahan dan Rangsangan Kanak-kanak yang aktif bahasanya biasanya menerima rangsangan dan pendedahan melalui pergaulannya. sukar bagi seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu bahasa. maka penguasaan bahasa tidak akan berlaku (Abdullah Hassan. Lebih banyak pertuturan yang didengar. 1979: 37). Kanak-kanak yang banyak memperoleh bahasa mempunyai dorongan untuk berbahasa dan bersedia bekerjasama untuk menjayakan sesuatu komunikasi. BBM 5401 13 . 1980:261). Kalau tidak ada pendedahan. adalah lebih baik kerana pendedahan merupakan satu serangan kepada proses berbahasa. Sekiranya tidak mendapat pendedahan.11. dan pendengaran dan perasa (Awang Mohd. Amin.