You are on page 1of 59

TOPLOTNA PUMPA I NJENA

PRIMENA
Dr Milorad Bojic, red. prof
Mašinski fakultet u Kragujevcu
Univerzitet u Kragujevcu
TOPLOTNA PUMPA I
NJENA PRIMENA
1.UVOD, ZAŠTO, ŠTA??
2. ŠTA JE TO TOPLOTNA PUMPA? (15 min)
3. KAKO JE MOGUĆE PRIMENITI TOPLOTNU
PUMPU? (15 min)
4. KAKO IZGLEDA I KOJA JE FUNKCIJA
DEMONSTRATORA ZA STUDENTE – UČILA
FINANSIRANOG OD ASHRAE-a(30 min)
5. EKONOMIJA PRIMENE (15 min)
6. Šta je to ASHRAE? (15 min)
7.Centar za Grejanje, klimatizaciju i Solarnu
energiju (15 min)
1. UVOD-ZAŠTO??
 U budućnosti korišćenje
fosilnih goriva je pod
znakom pitanja.
 Rezerve fosilnih goriva su
ograničene, i
 njihova upotreba dovodi do
lokalnog (SO2 i NOx) i
 globalnog zagadjenja
(CO2) i
 zagrevanja planete i
 klimatskih promena.
1. UVOD-
ŠTA URADITI??
 Zadovoljiti
narastajuće
energetske potrebe
bez korišćenja fosilnih
goriva.
 Koristiti obnovljive
energetske izvore kao
što su
 solarna energija i
 energija akumulirana
u tlu (geotermalna
energija).
2. TOPLOTNE
PUMPE i II-gi ZAKON
TERMODINAMIKE ?
 Toplota se sa medijuma
na višoj temperaturi na
medijum na nižoj
temperaturi prebacuje
spontano. II Zakon
Termodinamike
 Toplota se sa medijuma
na nižoj temperaturi na
medijum na višoj
temperaturi prebacuje
prinudno. II Zakon
Termodinamike
2. ŠTA JE ISTO U
FUNKCIONISANJU
TOPLOTNE PUMPE
I FRIŽIDERA?
 Uredjaji za prinudno
prebacivanje toplote
sa medijuma na nižoj
na medijum na višoj
temperaturi su
Toplotna pumpa i
Frižider. Pri tome se
troši energija
(elektro energija ili
toplota).
2. KOJA JE RAZLIKA
IZMEDJU TOPLOTNE
PUMPE I FRIŽIDERA
 Cilj rada Toplotne pumpe
jeste grejanje. Toplota se
ubacuje u medijum na višoj
temperaturi koji greje.
Toplota se uzima iz
medijuma na nižoj
temperaturi (vazduh, voda).
 Cilj rada Frižidera,
klimatizera jeste hladjenje.
Toplota se izbacuje iz
prostora frižidera. Toplota se
ubacuje u medijum na višoj
temperaturi-vazduh.
2. Opis rada kompresorske toplotne
pumpe
 Kompresorske troše
struju za transport
toplote.
 Animacija rada toplotne pumpe sa klipnim kompreso
 Animacija rada toplotne pumpe sa centri-fugalnim ko
2. Opis rada absorpcione toplotne pumpe

 Absorpcione
toplotne pumpe
apsorpcione troše
toplotu (vodene
pare, toplih dimnih
gasova) za transport
toplote
 Animacija rada apsorpcione toplotne pumpe
.
1. ŠTA JE TO TOPLOTNA PUMPA?

Pitanja i
odgovori !!??
3. Neki primeri primene u svetu

 1. Grejanje i hladjenje pomoću toplotne


pumpe sa izvorom toplote iz zemlje
 2. Grejanje i hladjenje pomoću toplotne
pumpe sa izvorom toplote iz vazduha
3. Neki primeri primene u svetu

 Grejanje i hladjenje pomoću toplotne pumpe sa izvorom


toplote iz zemlje
 Video zapis
3. Neki primeri primene u svetu

 Grejanje i hladjenje pomoću toplotne pumpe sa


izvorom toplote iz vazduha
 Altherma iz Daikina (video zapis)
3. KAKO JE MOGUĆE PRIMENITI
TOPLOTNU PUMPU?

Pitanja i
odgovori !!??
4. TOPLOTNA PUMPA – STUDENTSKO
UČILO FINANSIRANO OD ASHRAE-a

 1. IZGLED
 2. HIDRAULIČNA SHEMA
 3. ELEMENTI
 4.KORIŠĆENJE SOLARNE ENERGIJE
 5.KORIŠĆENJE VODOVODSKE VODE
Hidraulična shema demonstratora
Demonstraciona instalacija
-glavni deo
Demonstraciona instalacija
Instalacija
Solarnih hibridnih kolektora
3. KAKO IZGLEDA DEMONSTRATOR ZA
STUDENTE I KOJA JE NJEGOVAFUNKCIJA?

Pitanja i
odgovori !!??
Toplotna pumpa-
srce demonstratora
(1) Freon R22: T isparavanja ti=50C na
Pi=5.85 bar, T kondenzacije tc= 320C na
Pc=12.55 bar,
(3) Snaga grejanja je 3.78kW kada je
tc=550C, ti=50C,
(4)Snaga kompres.=0.98kW(220V,50Hz)
(5) Broj uključenja kompresora je 6/h ,
(6) Primarna voda: Nominalni protok je
0.72m3/h na tw=120C, Minimalna
temperatura t’wmin=100C i minimalni
protok ≥0.28m3/h,
maksimalna temperatura
350C≤t’wmax≤400C i maximalni protok je
≤ 0.15 m3/h za t’wmax,
(7) Voda u sekundaru: Protok 0.65 m3/h,
maksimalna temperatura 500C, i
nominalni pad pritska 30kPa.
Koeficijent grejanja toplotne pumpe
6

5 y = 0.0757x + 2.6246
2
R = 0.9966

4
Koeficijent grejanja

tup=Temperatura u Solarnom bojleru,(koristi se voda iz solarnog bojlera)


1
tup=Ulazna temperatura vodovodske vode (koristi se voda direktno iz vodovoda)

0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Ulazna temperatura vode u primaru, tup,0C
Rezervoar za zagrejanu vodu
Radijator koji se
zagreva pomoću sekundarne vode

Radijator za
grejanje prostorije
je
1. od aluminijuma,
2. ima 4 rebra
3. visinu od
600mm.
Podno grejanje
na sekundarnu vodu

1. Cev spoljnjeg prečnika od 14mm i dužine od 4m, savijena u petlju i


postavljena na Al foliju preko koje se toplota distribuira u prostor.
2. Materijal cevi je poprečno povezan polietilen umrežen sa Al žicom.
3. Folija se postavlja na podlogu od stiropora (2 x 0.5 m) koja
sprečava da se toplota prenosi dole prema zemlji.
Sanitarna voda pomoću sekundarne vode

1. Bojler za zagrevanje potrošne vode je od 10 litara.


2. Unutar bojlera se nalazi razmenjivač toplote koji
zagreva sanitarnu vodu preko bakarnih spiralnih cevi.
Fen-koil koji se hladi pomoću primarne
vode

1. U kalorifer, vazduh koji se


hladi ulazi na 260C pa se
hladi do oko 140C pomoću
ohladjene vode primara.
2. Ohladjeni vazduh se
ubacuje u prostoriju pomoću
centrifugalnog ventilatora.
3. Kalorifer radi samo kada
instalacija koristi vodovodsku
vodu u primaru.
3. KAKO IZGLEDA DEMONSTRATOR ZA
STUDENTE I KOJA JE NJEGOVAFUNKCIJA?

Pitanja i
odgovori !!??
Korišćenje Solarne energije (zimi)
hidraulična šema

14 TANK FOR DOMESTIC HOT WATER


15 FLOW METER

13
12 1
14

HYDRAULIC SCHEMA
2
9
10

6 Tp' 4

7
3
5
Ts' Tp"

15 8 5
Korišćenje Solarne energije(zimi)
energijska šema

Qs ≈ 3,5P

COP=(Qs)/P≈3,5
Korišćenje Solarne energije(leti)
energijska šema

14 TANK FOR DOMESTIC HOT WATER


15 FLOW METER

13
12 1
14

HYDRAULIC SCHEMA
2
9
10

6 Tp' 4

7
3
5
Ts' Tp"

15 8 5
Korišćenje Solarne energije (leti)
energijska šema

Qs ≈ 5P

COP=(Qs)/P≈5
FUNKCIJA DEMONSTRATORA KOJI
KORISTI SOLARNU ENERGIJU.

Pitanja i
odgovori !!??
Korišćenje entalpije vodovodske vode
(zimi) hidraulična shema
3. TANK FOR PRYMARY WATER
4. CIRCULATION PUMP OF PRYMARY WATER
13 5. MANUAL REGULATION VALVE
6. HEAT PUMP
12 7. BUFER TANK FOR SECONDARY WATER
8. CIRCULATION PUMP OF SECONDARY WATER
14 9. EXPANSION TANK
10. SECUEITY VALVE
11 FAN COIL (Cooling)
12 HEATING RADIATOR
13 MINI SYSTEM FOR FLOOR HEATING
HYDRAULIC SCHEMA 14 TANK FOR DOMESTIC HOT WATER
15 FLOW METER

9
10

3
6 Tp' 4

7 11
5 5
Ts' 8 Tp"

Ts'''

Ts"
15 15
Korišćenje entalpije vodovodske vode
(zimi) energetska shema

Qs=3P

COP=(Qs)/P≈3
Korišćenje entalpije vodovodske vode(leti)
hidraulična shema
3. TANK FOR PRYMARY WATER
4. CIRCULATION PUMP OF PRYMARY WATER
13 5. MANUAL REGULATION VALVE
6. HEAT PUMP
12 7. BUFER TANK FOR SECONDARY WATER
8. CIRCULATION PUMP OF SECONDARY WATER
14 9. EXPANSION TANK
10. SECUEITY VALVE
11 FAN COIL (Cooling)
12 HEATING RADIATOR
13 MINI SYSTEM FOR FLOOR HEATING
HYDRAULIC SCHEMA 14 TANK FOR DOMESTIC HOT WATER
15 FLOW METER

9
10

3
6 Tp' 4

7 11
5 5
Ts' 8 Tp"

Ts'''

Ts"
15 15
Korišćenje entalpije vodovodske vode
(leti)-energetska shema

Qs=3P

Qc=2P COP=(Qs+Qc)/P≈5
5. EKONOMIJA PRIMENE

 EKONOMIJA PRIMENE TOPLOTNE


PUMPE
FUNKCIJA DEMONSTRATORA KOJI
KORISTI ENERGIJU VODE IZ VODOVODA!

Pitanja i
odgovori !!??
Energetska efikasnost (poredjenje)
Energetska ušteda
Vreme povraćaja investicije (u
godinama) poredjenje sa korišćenjem
gasa za slučaj Montreala
 New elementary school (3000 m²) 13.6
 Seniors’ complex (7800 m²) 7.61
 Curling rink/hockey arena (1100 m²) 4.8
 Mid-size hotel (10 500 m²) 5.9
 Motel (2050 m²) 5.4
 Strip mall 4.9
Typical Cost of GWHP System
(Canada)
EKONOMIJA

Pitanja i
odgovori !!??
Zaključak o demonstratoru
 Demonstrator omogućava korišćenje
(2) Entalpije vode Solarno zagrejane
(3) Entapije vodovodske vode.
Srce demonstratora je toplotna pumpa.
Rezultat: voda zagrejana na 500C koja se koristi za
grejanje prostora pomoću radijatora, i podnog
grejača, grejanje sanitarne vode i hladjenje
prostora.
Za grejanje se koristi elektroenergija. 1J
elektroenergije prebacuje oko 3J energije u
nove energetske nosioce.
3. KAKO IZGLEDA DEMONSTRATOR ZA
STUDENTE I KOJA JE NJEGOVAFUNKCIJA?

Pitanja i
odgovori !!??
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju
 To je Američko društvo čiji je cilj napredak
tehnologije grejanja, hladjenja i klima-
tizacije radi radi održivog razvoja.
Članstvo je otvoreno bilo kojoj osobi kaja
radi u ovoj oblasti.
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju-Publikacije
 ASHRAE Journal
 ASHRAE Standards
 ASHRAE Transactions
 HVAC&R Research
 2007 Annual Meeting Seminars DVD—June
2007, Long Beach, CA
 2007 ASHRAE Handbook —HVAC
Applications
 Air-Conditioning
System Design Manual
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju-Tehnologija
 ASHRAE Technical Committees
 Task Groups
 Technical Committees.
 ASHRAE Standards AddendaStandards
Actions Articles Public Review Draft
Standards
 Sustainability Guidelines
 Life-Cycle Cost Analysis for economic
decisions on the project.
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju-Edukacija
 ASHRAE Learning Institute offers a wide selection of courses
to help you learn more about the HVAC&R Industry and earn
PDHs and CEUs. Offerings include 3-4 hour short courses, one-
two day professional development seminars and online
courses that allow you to learn at your own pace.
 Seminars at 2008 Winter Meeting and Expo
 Self-Directed Learning, Fundamentals of Steam System Design,
Fundamentals of Air System Design,
Fundamentals of Heating and Cooling Loads
 Web-based ASHRAE eLearning courses are on-demand and
ideal for individual and corporate training.
 ASHRAE Certification Programs the Healthcare Facility Design
Professional (HFDP)! A certification program in
sustainability/high performance building. Programs in
commissioning and building O&M
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju-Skupovi
 The ASHRAE Winter Meeting will be held Jan.
19-23, 2008 in New York City.
 The ASHRAE Summer Meeting
 The AHR Expo is the largest HVAC&R event
in America
Jan 19-23 2008 New York, Jan 24-28 2009
Chicago, Jan 23-27, 2010 Orlando, FL, Jan 29-
Feb 2, 2011 Las Vegas
Jun 21-25, 2008 Salt Lake City, UT, Jun 20-24,
2009 Louisville, KY
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju-Studenti
 ASHRAE Student Congress in New York City
 2008 Student Design Project Competition: HVAC System Selection;
HVAC System Design; Architectural Design; Absolute Zero
 Junior Engineering Technical Society
 Available Student Resources
 Learn more about accredited programs
 Student News ASHRAE Announces Scholarship Recipients
 Students can attend Greenbuild for FREE!
 ASHRAE Student Membership
Books at Reduced Prices
 August 2007 Student Activities Newsletter
 Scholarships and Grants
 2007-08 Award of Bachelor Engineering TechnologyScholarship
 2007-08 Associate Engineering Technology Scholarship Awarded
 Undergraduate Grants to engineering, technical and architectural
schools worldwide.
Studenti i pločica ASHRAE-a
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju-Članovi
 Grade & Annual Dues: Member $165
Ideal For:
 Professionals with 12 or more years of
experience
 Benefits: Included in Membership:
Access to member-only web pages,
ASHRAE Handbook.
 ASHRAE Journal, ASHRAE Insights
newsletter, HVAC&R Industry
eNewsletter, Society Connections.
 Discounts on publications (20% off),
education & Meeting registrations.
 Group Insurance.
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju-Članovi

 Grade & Annual Dues: Associate Member $165 Ideal


For: Professionals with less than 12 years
experience in the industry.
 Qualifications: Experience in technical matters or in
design, operation, or maintenance in HVAC&R fields;
 Interest in the advancement of the Society's aims,
and sufficient qualifications to cooperate with
HVAC&R engineers in the advancement of the
knowledge relating to HVAC&R engineering and its
application.Benefits: Same as member
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju-Članovi
 Grade & Annual Dues: Affiliate Member $40
Ideal For:
 New members who want an introduction to
ASHRAE.
 Younger and International professionals.
 Qualifications: Interest in the advancement of
the Society's aims,
 Must be under 30 years of age, and
 can only hold this grade for up to 3
cumulative years.Benefits: Same as Member,
except:
 You get a one-time discount (20% off Member
price) on all Handbook items (except network
versions).
 You can serve on Chapter committees, but
cannot hold office or vote at Chapter,
Regional or Society level.
ASHRAE- Američko društvo za grejanje,
hladjenje i klimatizaciju-Članovi
 Grade & Annual Dues: Student Member $16 Ideal
For: Undergraduate and Graduate students in
University;
 Qualifications: Must be studying or have an
interest in an HVAC&R industry-related field.
 Student Membership Bonuses:
 2005 Handbook – Fundamentals; with CD $49
 Current ASHRAE Handbooks prior to 2005, $39
 Educational Discount on certain other
publications.
 Free registration for ASHRAE meetings; and
Student Activities at the Winter meeting.
 Participate in: Student Design Project Competition,
Grants-in-Aid, Society and Local Scholarships, and
Student Branch Activities.
 Career & Education Resources
4. Šta je to ASHRAE?

Pitanja i
odgovori !!??
Center za grejanje klimatizaciju
 Centar Mašinskog fakulteta u
Kragujevcu, Univerziteta u
Kragujevcu
 Upravnik Dr Milorad Bojić, red.prof.
 Sajt: gkse1centar.pbwiki.com

 Vesti :
 1. Mentori studenata iz privrede
 2. PREDAVANJE: „TOPLOTNA
PUMPA I NJENA PRIMENA“
 3.Istraživačko mesto za doktoranta

 ISTRAZIVANJA: Solarna energija;
toplotne pumpe
 ČASOPISI SOFTVERI Konferencije