You are on page 1of 21

IMPAK BUDAYA TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

 Setiap kaum mempunyai Budayanya yang tersendiri. Setiap budaya pula mempunyai keunikan yang tersendiri. Lain kaum/bangsa lain budayanya Berbezaan budaya dipengaruhi oleh faktor, - cuaca,lokasi,bilangan penduduk dan adat 

Walaupun terdapat persamaan agama,namun budaya adalah berbeza. Contohnya Orang Melaya di Malaysia beragama Islam.Namun budaya Orang Melayu di Timur berdaza dengan di Barat,Utara dan Selatan. Budaya Orang Arab berbeza dengan Orang Melayu/Cina/India di Malaysia.

VARIASI BUDAYA 
  
Budaya Kecil (subculture) Pertentangan Budaya (counterculture) Kejutan Budaya Etnosentrisme Relativism Budaya (culture relativism) Budaya Global (ekonomi,teknologi,komunikasi dan migrasi)

1. Budaya Kecil (Subculture) -Budaya yang diamalkan oleh golongan kecil/minoriti masyarakat yang berada di dalam golongan masyarakat yang lebih besar -Sambil mengamalkan budaya kecil,mereka juga melibatkan diri dalam budaya yang dominan dalam masyarakat 

Contoh golongan-golongan kecil/minoriti golonganseperti nelayan,petani,tukang,remaja dan lainlain-lain. Mereka menggunakan satu bahasa (argot) yang hanya digunakan dan difahami oleh golongan mereka sahaja dan tidak difahami oleh orang lain.

2. Pertentangan Budaya (Counterculture) -Corak budaya yang kuat menentang budaya yang diterima pakai oleh masyarakat umum. -Golongan yang mendesak hak yang sama kepada wanita. -Dinegara barat counterculture menuntut perkahwinan sama jenis (gay dan lesbian)

-Menukar jantina dan status dari lelaki kepada wanita. -Tinggal bersama lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan sebagai keluarga sah disisi undang-undang. undang-Budaya hippies,rock,penkid,black metal dan lain-lain. lain-Rumah orang tua

Kenapa Berlaku Pertentangan Budaya (Counterculture) 
Pengaruh media masa seperti Radio,Televesion,akhbar dan majalah Perubahan Ekonomi yang membawa kepada perubahan cara hidup,taraf hidup,pendapatan dan perbelanjaan.Terlalu sibuk dengan kerja Perubahan sosial-hanya mementingkan sosialdiri/individualistik.Mendahului diri dari keluarga dan masyarakat 

Ancaman musuh / luar untuk meruntuhkan budaya bangsa Tuntutan-Tuntutan logik akal tanpa Tuntutankesesuaian nilai-nilai moral yang murni nilai-

3. Kejutan Budaya -Perasaan yang bersifat mengelirukan (disorienting) dan menekan (stressful) yang dialami oleh seseorang apabila memasuki / mengalami persekitaran budaya yang asing. 

Terdapat banyak perbezaan di antara budaya sesebuah negara dengan negara yang lain Kebiasaan orang beranggapan budaya mereka adalah yang terbaik berbanding budaya orang lain Pemikiran begini menyebabkan mereka kurang selesa dan tidak boleh menerima budaya lain khususnya bila berada tempat/negeri/negara orang. 

Katakanlah anda yang tidak pernah keluar dari kampung halaman anda telah terpilih melanjutkan pelajaran ke sebuah universiti di New York. Apakah anda akan terkejut melihat budaya masyarakat di New York? Apakah agaknya Kejutan Budaya yang akan anda alami? Apakah agaknya kesan yang bakal anda terima dari kejutan budaya tersebut? 

Anda menjadi seperti µRusa Masuk Kampung¶ µHujan Emas Di Negeri Orang, Hujan Batu Di Negeri Sendiri¶ Perasaan yang dialami oleh anda itu dikenali sebagai Kejutan Budaya.

4. Etnosentrisme Apabila anda berada di luar negara, misalnya di Amerika Syarikat, anda akan mengalami Kejutan Budaya. Anda beranggapan sesetengah budaya µmat saleh¶ ini tidak baik berbanding budaya anda! Misalnya cara pergaulan,cara berpakaian,bercium dikhalayak 

Anda akan menyatakan bahawa budaya anda lebih baik / malah yang terbaik. Anda beranggapan demikian kerana anda melihat perlakuan tersebut dari kaca mata / persepsi budaya / kepercayaan agama anda.Perlakuan ini anda.Perlakuan bermaksud Etnosentrisme 

Pejuang-Pejuang Melayu seperti Mat PejuangKilau,Dato¶ Bahaman,Tok Gajah dan lainlainlain dilabel penderhaka pada pandangan penjajah British.Tetapi ia dianggap hero oleh Orang Melayu. Hang Jebat di anggap hero dari pandangan rakyat biasa,tetapi penderhaka oleh Sultan dan Pembesar. 

Huraikan beberapa perbezan pandangan di antara budaya anda dengan budaya / pandangan yang lain. Contoh Budaya Barat dan Budaya Timur (Jepun dan Korea) dengan buudaya anda!

5. Relativism Budaya (culture relativism) Mempunyai sikap terbuka dan cuba menerima budaya orang lain dengan menilai budaya tersebut dari kaca mata mereka dan bukan kaca mata kita. Sikap ini sangat penting kerana kita perlu berinteraksi dengan orang lain sama ada kita suka atau tidak. 

Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia apakah cultural relativism yang perlu anda lakukan? Di peringkat antarabangsa, apa pula cultural relativism yang perlu anda lakukan? 

Soalan-Soalan Perbincangan: Soalan1. Bagaimanakah manusia menilai perbezaan Budaya? 2. Pada pandangan anda, adakah wujud suatu budaya globalisasi? Sekiranya ya, adakah ia sesuatu yang positif atau negatif. Mengapa?