You are on page 1of 40

INTERAKSI SOSIAL DALAM MASYARAKAT

STATUS PERANAN DAN KONFLIK PERANAN 

Setiap individu memerlukan hubungan dengan orang lain untuk mendapat kasih sayang, penghargaan,perhatian,berkongsi masalah dan sebagainya. Hubungan yang wujud daripada interaksi yang berkesan membolehkan individu mempunyai keyakinan diri dan juga bermotivasi untuk melakukan sesuatu perkara. 

Pelbagai bentuk hubungan boleh wujud antaranya hubungan berbentuk kekeluargaan, pasangan, rakan sebaya, rakan sekerja dan hubungan dengan individu lain. Interaksi sosial dapat diertikan sebagai hubunganhubungan sosial yang dinamis. Merupakan hubungan antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok dan antara kelompok dengan individu. 

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM), 2006. Hubungan Ya (%) Tidak (%) Ikatan kekeluargaan yang erat 92.9 7.1 Menceritakan masalah kepada keluarga 82.9 17.1 Berhati memberitahu sesuatu kepada keluarga 84.2 15.8 Mengetahui perasaan ahli keluarga 85.2 14.8 Elakkan konflik dalam keluarga 90.0 10.0

ELEMEN STRUKTUR SOSIAL 

  

Interaksi sosial berkait rapat dengan elemenelemen struktur sosial berikut: Status Peranan sosial Kumpulan sosial Institusi sosial Kerajaan

1. 

Status Apa dia status? Kamus Dewan ± Taraf atau kedudukan (negara atau orang dll) Dalam perbualan seharian, kita menggunakan perkataan µstatus¶ untuk merujuk kepada tahap kedudukan seseorang daripada aspek kemewahan, pengaruh dan martabatnya. 

Bagi ahli sosiologi, Status seseorang dimaksudkan sebagai kedudukan seseorang dalam kumpulan atau masyarakatnya, seperti ibu, datuk bandar, rakan, penghulu,pegawai daerah,wanita dan pengetua. Semua ini adalah status seseorang dalam masyarakat. Semua manusia memegang beberapa status pada satu masa. Anda boleh jadi seorang anak, pekerja, kekasih dan pelajar. Ahli sosiologi menggunakan istilah µset status¶ untuk merujuk kepada semua status atau kedudukan yang kita pegang. Sekiranya status anda berubah maka set status anda juga akan berubah. Contohnya, sekiranya anda sudah lulus daripada universiti dan memegang jawatan tetap, berkahwin, membeli sebuah rumah, ada anak dan sebagainya maka set status anda akan berubah untuk memasukkan kedudukan anda sebagai pekerja, suami/isteri/suri rumah, dan ibu/bapa. 

Seseorang akan menghadapi kekangan untuk mendapatkan sesuatu status. Misalnya tidak semua orang boleh jadi Perdana Menteri,angkasawan,guru, penyanyi atau pelakon dll. Bagaimana kita memperolehi sesuatu status?

Jenis-Jenis Status
(a) 

Status Yang Diwarisi (ascribed status) Keturunan ± Kerabat diraja/Tengku, pembesar,syed,Wan,Nik,Long Bangsa,Agama,Latar belakang keluarga,status sosioekonomi,pemilikan harta kekayaan,perniagaan,koperat d

(b) Status Yang Dicapai (achived status) Status yang kita perolehi melalui usaha dan persaingan. Semua masyarakat akan memberi status yang tinggi kepada individu yang cemerlang (doktor, pelajar universiti, guru,dan pemain sukan yang handal) dan status yang rendah kepada yang gagal (pencuri, penagih dan pembunuh).

(c) Status Utama (Master Status) Ada juga status yang lebih menonjol berbanding dengan status lain yang dinamakan sebagai status utama (master status). Status ini merupakan status utama yang individu bawa dalam dirinya semasa berinteraksi dengan orang lain.  

Contoh status utama ialah umur yang menentukan seseorang itu berstatus bayi,kanak-kanak,remaja atau orang dewasa. Jantina juga merupakan status utama. Sama ada dara,janda,ibu tunggal,duda, Perbuatan akan menentukan kesesuaian status.Apakah status seorang perempuan berumur 85 tahun bercinta dan berkahwin dengan pemuda 25 tahun?Atau sebaliknya? 

Status sosial terbina dalam norma masyarakat dan ia menjadi panduan kepada tingkahlaku kita. Apabila status seseorang itu konsisten, kita akan dapat menjangka tingkahlakunya. Tetapi apabila status sosialnya tidak konsisten sebagaimana contoh yang diberi, bagaimanakah isteri akan melayani suami berumur 25 tahun itu? Atau sebaliknya?

Peranan Sosial  

Status mempunyai satu set peranan dan tanggungjawab yang dinamakan sebagai peranan. Peranan ini yang menentukan tingkahlaku manusia yang dipandang sama ada sesuai atau tidak dengan statusnya. Perbezaan di antara status dan peranan ialah status diperolehi dan peranan ialah apa yang dilakukan. 

Pelakon mengayakan peranannya menurut skrip yang diberikan; apa yang akan diucapkan dan dilakukan dan reaksi penonton. Skrip yang dilakonkan berbeza dengan kehidupan sebenar seseorang pelakon  

Peranan seorang doktor merawat orang yang sakit dan seorang tukang masak menyediakan masakan mengikut pesanan pelanggannya. Semakin tinggi status seseorang, semakin besar peranan yang dimainkan dan diharapkan. Peranan juga boleh disifatkan sebagai pembenteng dalam hidup. 

Contohnya, seorang wanita Melayu tidak mahu memakai baju kurung dan seorang lelaki Melayu tidak mahu memakai sampin, tidak kira apa yang diperkatakan oleh orang lain. Apabila menghadiri perkahwinan atau kematian, mereka berdua berkemungkinan akan mengubah pendirian mereka tentang jenis pakaian untuk menghadiri upacara tersebut.

Konflik Peranan Di mana individu tersebut melalui pengalaman yang menyedihkan disebabkan oleh beberapa tekanan ke atas peranannya. Contoh ibu tunggal yang terpaksa bekerja untuk menyara hidup anak-anak dan pada masa yang sama memohon bantuan kerajaan.  

Seseorang individu terpaksa memikul dua atau lebih peranan dan terdapat percanggahan di antara peranan-peranan tersebut. Contohnya, seorang pelajar universiti yang sederhana pencapaiannya dan miskin menerima tawaran biasiswa atas kehebatannya sebagai pemain bola sepak. Apakah konflik peranan yang akan dihadapi oleh pelajar ini.

(a) Lakon Peranan Dalam kehidupan seharian kita ada perbezaan di antara perkara yang sepatutnya kita lakukan dan perkara yang dilakukan.Sesuatu peranan itu adalah tingkahlaku jangkaan yang dikaitkan dengan status kita. 

Seseorang yang melakukan tingkahlaku sebenar mengikut statusnya dinamakan sebagai lakon peranan. Bagaimanakah sepatutnya lakon peranan seseorang pensyarah? - Penampilan/imej - Percakapan - Penyampaian dll.

(b) Set Peranan Satu status mungkin akan ada beberapa peranan dan ini dikatakan sebagai set peranan. Apakah peranan seorang pelajar di IPG? Apakah pula peranan seorang guru wanita? Apakah peranan seorang Ibu? 

Definisi satu peranan bergantung kepada kewujudan peranan lain misalnya tidak akan wujud pensyarah tanpa pelajar universiti. Setiap peranan mesti ada sekurangkurangnya satu peranan yang perlu diuruskan sebagai tanggungjawab kepada peranan lain.Hak/Peranan pelajar ialah belajar dan hak mengajar ialah pensyarah. 

Terdapat hubungan peranan yang kompleks di mana peranan-peranan tersebut bertindih di antara satu sama lain semasa interaksi berlaku.

Struktur Sosial Dan Realiti Kehidupan
(a) Penyesuaian Diri Ahli Psikologi mendefinisikan penyesuaian diri (adjustment) sebagai usaha individu dalam mengatasi permasalahan, ketegangan, kekecewaan serta konflik bagi mencapai keharmonian,kesejahteraan dan kedamaian antara tuntutan diri dan persekitaran dengan melibatkan proses mental dan fizikal. 

Penyesuaian diri perlu dalam kehidupan berkeluarga,persahabatan, sekolah,alam pekerjaan dan dalam masyarakat dan persekitaran. Indvidu akan mengalami stres disebabkan kegagalan mereka untuk melakukan penyesaian diri dengan situasi yang penuh tekanan. 

Tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan persekitaran tempat ia hidup seperti cuaca dan berbagai unsur alam lainnya.

Aspek-aspek Penyesuaian Diri (1) Penyesuaian Peribadi kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan persekitarannya. 

Keberkesanan penyesuaian peribadi itu ditunjukkan dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan atau tanggungjawab, kecewa,rasa cemas, rasa tidak puas, rasa kurang senang dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya atau tidak percaya pada dirinya sendiri. Ia menyedari sepenuhnya siapa dirinya yang sebenar, apa kelebihan dan kekurangannya dan mampu bertindak srcara objektif sesuai dengan dirinya.

(2)Penyesuaian Sosial Setiap iindividu hidup di dalam masyarakat di dalamnya terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Hubungan-hubungan tersebut mencakupi hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, keluarga, sekolah, teman atau masyarakat keseluruhannya. Oleh itu apa yang perlu dilakukannya?

Segregasi 

Segregasi bermaksud pemisahan atau pengasingan kumpulan etnik dengan etnik yang lain dalam sesebuah negara sama ada disebabkan oleh kawasan kediaman, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam (Shamsul Amri Baharuddin, 2007). 

Segregasi juga dimaksudkan sebagai hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. Kenapa wujud Segregasi ini? - perbezaan budaya,adat,agama dan kepercayaan. - akibat penjajahan - didasari oleh undang-undang spt. Dasar Aparteid (1948-1994)

Penyamaran 

Penyamaran ialah satu kaedah atau cara mengelak dari diperhati yang membolehkan sesuatu hidupan atau objek yang nyata menjadi tidak jelas dalam persekitarannya secara perdayaan. Contoh: Belang harimau dan pakaian seragam tentera moden. Teori penyamaran meliputi pelbagai strategi yang digunakan untuk mencapai kesan penyamaran.

Asimilasi 

Merupakan satu proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan Etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama Menurut Vander Zanden: Asimilasi ialah satu proses dalam mana kelompok-kelompok yang berfikir,berperasaan dan bertindak secara berlainan menjadi satu kesatuan sosial serta budaya yang sama.  

Konsep ini diwakili dengan formula A+B+C = A Contoh, Orang Melayu di Thailand,orang Cina di Kelantan dan Melaka. Asimilasi berlaku tanpa melibatkan anutan agama dan kepercayaan.

Pluralisme 

Bermaksud kepelbagaian yang terdapat dan diamalkan di dalam budaya sesuatu masyarakat. Contohnya, Pluralisme budaya dalam masyarakat Melayu memperlihatkan ciri-ciri budaya yang semula jadi dan diamalkan tanpa paksaan oleh mana-mana pihak. 

Akibat interaksi pelbagai budaya telah melahirkan satu fenomena baru dalam Alam Melayu yang disebut sebagai Kepluralitian Budaya. Contohnya, pengaruh budaya Arab Islam, Hinduisme,Buddhisme dan barat spt. Portugis,Belanda dan British. Nyatakan apakah budaya luar itu yang diterima dan diamalkan dalam msykt Melayu.

Masyarakat Pluralistik 

Kepelbagaian Masyarakat yang mengamalkan pelbagai budaya di sesuatu tempat. Pola masyarakat Tanah Melayu sebelum kedatangan orang Eropah. - Berdagang - Menetap - Berkahwin

- Mengamalkan budaya masyarakat tempatan (budaya Melayu). - Budaya mereka juga diterima oleh masyarakat tempatan. - Adat bersanding,berinai, bunga manggar dan bunga telur adalah diambil dari budaya India.