You are on page 1of 37

ÞLAS5N1A Þk5v1A

(|e|.
/.cc |~·~J.·¬~
FAkULTA5 kEOOkTERAN
UNIVER5ITA5 UOAYANA zŦŧŧ
W
A Č
Þ5N0AH0L0AN
PlusenLu prevlu suluh suLu penvebub
uLumu perduruhun unLepurLum LrlmesLer
lll
lnslden : ŧ dlunLuru zŦŦ persullnun.
Ll Amerlku SerlkuL: seklLur Ŧ,¸ - Ŧ,¸ % durl
semuu persullnun.
KemuLluun perlnuLul : Ŧ,Ŧ¸%
VWXZ_
PlusenLu Prevlu
plusenLu vung leLuknvu ubnormul vulLu pudu segmen
buwuh uLerus sehlnggu dupuL menuLupl sebuglun uLuu
seluruh osLlum uLerl lnLernum pudu UK ±zŨ mlnggu.
Pudu keuduun vung normul plusenLu LerleLuk dlbuglun
uLus uLerus
A č
11NlA0AN Þ0S1AkA
S_XS_
P|asenta Previa Tota|is
S_XS_
P|asenta Previa Parsia|is
S_XS_
PIasenta Previa MarginaIis
S_XS_
PIasenta Letak Rendah
S`[^ kW_[
lwuvuL plusenLu prevlu sebelumnvu
lwuvuL SC
lwuvuL uborsl
Kehumllun gundu
Umur lbu vung Leluh lun|uL
MulLlpurlLus
STS^SZ kZ_
UK K zŨ mlnggu
perduruhun pervuglnum Llduk nverl dun
duruh berwurnu meruh (segur).
Keuduun umum>bunvuknvu perduruhun
vung Ler|udl.
Serlng dlserLul kelulnun leLuk |unln.
8uglun Lerenduh |unln muslh Llnggl uLuu Llduk
musuk PlnLu ALus Punggul.
0SYZ[__
Anumnesu
Pemerlksuun llslk
SLuLus generul
Pemerlksuun obsLeLrl
lnspeksl
Pulpusl
Hls
AuskulLusl
Pemerlksuun Lulum
0SYZ[__ SZVZY
Soluslo plusenLu
1ruumu
PIasenta previa
Perdarahan sedikit
( <250 cc )
Perdarahan banyak
( > 500 cc )
Preterm
Preterm
Aterm
Aterm
Istirahat
Istirahat USG DSU
TotaI
SubtotaI
Stop UIang
SubtotaI
Amniotomi
Perdarahan Inpartu
Pervaginam
TotaI
Amniotomi
Darah Inpartu
Pervaginam
SC SC
Penanqanan konservatif
bservusl dl kumur bersulln lL selumu zi |um.
Keuduun umum dlperbulkl, berlkun Lrunsfusl sumpul Hb ±ŧŦ gr%.
korLlkosLerold muLurlLus puru |unln (men|ugu kemungklnun
penungunun puslf gugul), dengun dexumeLuson ¸ mg, i kull Llup 6
|um.
8llu perduruhun berhenLlUSCdlplnduhkun ke ruungun
bservusl Hb seLlup hurl, Lensl, nudl, denvuL |unLung |unln,
perduruhun seLlup 6 |um.
Penungunun konservuLlf gugul |lku Ler|udl perduruhun berulung
penungunun ukLlf.
PenderlLu dlpulungkun bllu Llduk Ler|udl perduruhun ulung seLeluh
dllukukun moblllsusl.
WukLu puslen pulung, dlberl nusehuL ugur lsLlruhuL, Llduk melukukun
kolLuslmunlpulusl vuglnu, bllu perduruhun lugl segeru duLung ke
rumuh suklL, dun perlksu ulung (ANC) ŧ mlnggu lugl.
Penungunun AkLlf
1ermlnusl kehumllun
lndlkusl :
Perduruhun merembes 8 dlugnosls suduh
dlLegukkun
CuwuL |unln, perduruhun ukLlf dun bunvuk dengun
evuluusl berLuhup
k[\S_
Pudu lbu:
Perduruhun muslf
Anemlu
Perduruhun puscu persullnun
Kompllkusl Llndukun SC
k[\S_
Kompllkusl pudu |unln :
88L
K1L
Mulformusl
PurLus premuLurus
PerLumbuhun |unln LerhumbuL
Anemlu feLus
Þ^[YZ[__
Lengun penunggulungun vung bulk
sehurusnvu kemuLlun lbu kurenu plusenLu
prevlu renduh sekull, uLuu Llduk udu sumu
sekull.
A 3
LAÞ0kAN kAS0S
Numu : A
Umur : zz Luhun
1enls Kelumln : Perempuun
Agumu : lslum
Peker|uun : lbu umuh 1unggu
AlumuL : 1l Puluu NuLunu No ŧz, Lenpusur
8ungsu : lndoneslu
SLuLus perkuwlnun : Suduh menlkuh
Numu suuml : SA
Peker|uun : Peguwul SwusLu
No. CM : ¸Ũ.,i.ŧ¸
MS : , Mel zŦŧŧ
1unggul Pemerlksuun : ŧz Mel zŦŧŧ
IDENTITAS PASIEN
AZSZW__
Keluhun ULumu : keluur duruh durl kemuluun
Per|ulunun penvuklL :
Px duLung dengun keluhun perduruhun
pervuglnum se|uk pukul Ŧ¸.ŦŦ (Ŧ¸-Ŧ¸-zŦŧŧ)
berwurnu meruh segur, sumpul menghublskun ¸
Lelu. Cumpulun (÷), suklL peruL (÷), keluur ulr (-),
lendlr (-), geruk unuk muslh dlrusukun bulk. lnl
uduluh perduruhun vung perLumu kull Ler|udl pudu
kehumllun lnl.
lwuvuL mensLruusl :
Menurche umur ŧi Luhun, slklus huld LeruLur seLlup
zŨ hurl, lumunvu ¸-¸ hurl
HPH1 : Ŧŧ kLober zŦŧŦ
lwuvuL Pernlkuhun :
Menlkuh suLu kull dengun suuml sekurung suduh ¸
Luhun.
Umur suuL menlkuh: ŧũ Luhun.
lwuvuL bsLeLrl :
Anuk l : Lukl-lukl, UK zi-z¸ mlnggu, sponLun,
dlLolong Sp C, menlnggul
Anuk ll: lnl
ANC :
Pollkllnlk Kebldunun SU Wunguvu
Sp.C ŧx
USC (¸ŦlŦ¸lzŦŧŧ) :
R 1unln 1lH, LeLkep
R L11 (÷)
R z¸-zi mlnggu
R PlucenLu Prevlu 1oLulls, KeLubun cukup
R|wayat koottaseps|
Penggunuun K8 (-)
R|wayat peoyak|t s|stem|k
PenderlLu Llduk mempunvul rlwuvuL slsLemlk
seperLl penvuklL usmu, hlperLensl, LlubeLes
MelllLus dun penvuklL |unLung.
R|wayat peoyak|t Jalam keloatqa
Ll keluurgu Llduk dlkeLuhul udunvu rlwuvuL
penvuklL slsLemlk.
ÞWW^_SSZ _
SLuLus presenL :
Keuduun umum : Sedung
Kesudurun : Compos MenLls,
CCS : Liv¸M6
1ekunun Luruh : ŧzŦlŨŦ mmHg
Nudl : 66 xlmenlL
esplrusl : ŧŨxlmenlL
Suhu Lubuh : ¸6,i °C
1lnggl budun : ŧ¸¸ cm
8eruL budun : i¸ kg
ÞWW^_SSZ _
SLuLus generul :
MuLu : Anemls ±l±, lkLerus -l-, efleks Pupll ÷l÷ lsokor.
1oruks :
R 1unLung : S
ŧ
S
z
Lunggul, eguler, Murmur (-).
R Pulmo : veslkuler ÷l÷, onkhl -l-, Wheezlng -l-
Abdomen : > sLuLus obsLeLrl.
LksLremlLus : edemu -l-
Status obstetrì :
Abdomen :
1lU i |url bpx
Hls (÷) zxlŧŦ' ŏ z¸-¸Ŧ deLlk
L|| (÷) ŧiŨ
vuglnu : Perduruhun ukLlf (÷)
ÞWW^_SSZ ÞWZaZSZY
Pemerlksuun LuboruLorlum(Ŧ,lŦ¸lzŦŧŧ) :
W8C : ũ,¸¸
8C : z,¸ŧ
HC8 : Ũ,Ŧ
HC1 : zz,ũ
MCv: ũŧ,z
MCH : ¸ŧ,ũ
MCHC: ¸i,ũ
PL1 : ŧi¸
0SYZ[__
C
z
P
ŦŧŦŦ
¸ŧ ÷ ¸z mg 1lH AP8 (plusenLu prevlu
LoLulls)
ÞWZS`SS_SZSSZ
KonservuLlf
eJ test sebelumnvu px dlobservusl dl lL bersulln selumu
zi |um perduruhun ukLlf
1runsfusl duruh
LexumeLuson z x ŧ¸ mg l.m
MonlLor : bservusl perduruhun, b|tal s|qo, L11,
AkLlf
Pro SC
KlL : Puslen dun keluurgu LenLung kondlsl puslen
Lermusuk dlugnosu dun rencunu Lerupl vung ukun
dllukukun.
o11ow up
Tgl S O A P
10/05/
2011
Nyeri luka
operasi (¹),
Mobilisasi (-),
ASI (-),
BAK (¹),
BAB (-)
KU : baik
present :
T: 110/70 mmHg
N : 84 x/mnt
R : 20 x/mnt
general : dbn
St. Obst :
Abd :
TFU 2 ibpst, luka op
(¹) terawat, NT (¹)
Vag :
Perdarahan aktiI (-)
P
0201
3334
post SC hari ke
3
Tx :
Amoxicillin3x500m
g
Metilat 3xI
As MeIenamat
3x500mg
Biosanbe 1x1
Tgl S O A P
11/05/
2011
Nyeri luka
operasi (¹),
Mobilisasi (¹),
ASI (-),
BAK (¹),
BAB (-)
KU : baik
present :
T: 120/70 mmHg
N : 84 x/mnt
R : 20 x/mnt
general : dbn
St. Obst :
Abd :
TFU 2 ibpst, luka op (¹)
terawat, NT (¹)
Vag :
Perdarahan aktiI (-)
P
0201
3334
post SC hari ke
4
Tx :
Amoxicillin3x500m
g
Metilat 3xI
As MeIenamat
3x500mg
Biosanbe 1x1
Tgl S O A P
12/05
/
2011
Nyeri luka
operasi (¹),
Mobilisasi
(¹),
ASI (-),
BAK (¹),
BAB (-)
KU : baik
present :
T: 110/70 mmHg
N : 80 x/mnt
R : 20 x/mnt
general : dbn
St. Obst :
Abd :
TFU 2 ibpst, luka
op (¹) terawat, NT
(¹)
Vag :
Perdarahan aktiI
(-)
P
0201
3334
post SC hari
ke 5
Tx :
Amoxicillin3x50
0mg
Metilat 3xI
As MeIenamat
3x500mg
Biosanbe 1x1
BPL
embahasan
TEORI kA5U5
ANAMNLSlS
UK K zŨ mlnggu
Perduruhun pervuglnum
1lduk nverl
Luruh berwurnu meruh
(segur).
W s duLung dengun keluhun
perduruhun pervuglnum
berwurnu meruh segur.
WCumpulun (÷)
W suklL peruL (÷)
W keluur ulr (-)
W lendlr (-)
Wgeruk unuk muslh dlrusukun
bulk.
TEORI kA5U5
PX llSlK ŏberdusurkun bunvuknvu
penduruhun
S1.CLNLALŏdbn
Abdomen :
1lU i |url bpx
Hls (÷) zxlŧŦ' ŏ z¸-¸Ŧ
deLlk
L|| (÷) ŧiŨ
vuglnu : Perduruhun
ukLlf (÷)
PX PLNUN1ANC W U5G \|asenta \revia U5G (¡Ŧ/Ŧ¡/zŦŧŧ) :
1anin T/H,
Letke\
O11 (+)
z¡-zL minqqu
P|acenta
Previa Tota|is,
ketuban cuku\
TEORI kA5U5
PLNA1ALAKSANAAN
KonservuLlf
eJ test sebelumnvu px
dlobservusl dl lL bersulln
selumu zi |um perduruhun ukLlf
1runsfusl duruh
LexumeLuson z x ŧ¸ mg l.m
MonlLor : bservusl perduruhun,
b|tal s|qo, L11,
AkLlf
Pro SC
KlL : Puslen dun keluurgu LenLung
kondlsl puslen Lermusuk dlugnosu
dun rencunu Lerupl vung ukun
dllukukun
ìngkasan
lbu humll dgn perduruhun pervuglnum
dldlugnosu dg LepuL perun Lenugu
kesehuLun8peruluLun vg memudul
PlusenLu prevlu, bllu penungunun LepuL
lbu8buvl selumuL
8ungklLkun kesudurun lbu Lhd keluhunz vg
mungkln Llmbul slm musu kehumllunperlksu