You are on page 1of 4

PERBEZAAN SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM DAN SEMASA MERDEKA

Najwa Nadhirah Nur Fatin Nurul Aida Nurul Jannah Siti Farahiyah Zainab Asilah

SEBELUM MERDEKA JENIS SEKOLAH Sekolah vernakular ‡Sekolah melayu ‡Sekolah inggeris ‡Sekolah tamil ‡Sekolah cina ‡Laporan Cheeseman ‡Laporan Barnes ‡Laporan Fenn Wu ‡Ordinan Pelajaran ‡Penyata Razak

SEMASA MERDEKA ‡Sekolah kebangsaan ‡Sekolah jenis kebangsaan ‡Seolah bestari ‡Sekolah wawasan ‡Akta Pendidikan ‡Dasar Pendidikan Kebangsaan ‡Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) PPSMI,KIA2M Diwajibkan untuk setiap kanak-kanak Terdapat bagi semua jenis sekolah.

LAPORAN PENDIDIKAN

PERLAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH

Mengikut dasar British ‡Devide and rule Ditawarkan di semua sekolah. Hanya terdapat bagi sekolah inggeris

SEBELUM MERDEKA

SEMASA MERDEKA

PELUANG PENDIDIKAN

Hanya untuk yang bersekolah inggeris dan elit sahaja. Kaedah tradisional ‡Kaedah hafalan Meningkatkan kemahiran asas Menggunakan bahasa ibunda masing-masing Diimport dari negara asal ‡Perseorangan ‡Badan-badan tertentu

Terbuka kepada semua.

CARA BELAJAR TUJUAN PENDIDIKAN BAHASA PENGANTAR TENAGA PENGAJAR SUMBER KEWANGAN

Kaedah moden ‡Teknologi Melahirkan bangsa yang berintelektual Bahasa melayu Mendapat latihan khusus ‡Kerajaan ‡Swasta ‡NGO