IDGHAM, PEMBAHAGIAN DAN HUKUM-HUKUMNYA ‡ Idgham adalah satu kaedah bacaan al-Quran yang terjadi ekoran dari

kesamaan makhraj dan sifat antara dua huruf. ‡ Bahasa : memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. ‡ Istilah : memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan sebutan seperti satu huruf yang bertasydid. ‡ Faedah : Menjadikan bacaan seseorang lebih mudah dari sudut sebutannya.

SYARAT-SYARAT IDGHAM MUDGHAM MUDGHAM FIH PEMBAHAGIAN IDGHAM IDGHAM SOGHIR IDGHAM KABIR Memasukkan huruf sakin ke dalam huruf berbaris selepasnya. Memasukkan huruf yang berbaris ke dalam huruf yang berbaris. .

mutajanisain dan mutaqaribain Dilarang ± huruf pertama berbaris dan huruf kedua pula sakin Harus ± pada sebahagian Qurra dan tidak sebahagian Yang lain .PEMBAHAGIAN HUKUM IDGHAM SOGHIR Wajib.idgham mithlain.

Idgham yang Harus Sebahagian Qurra¶ Zal pada kalimah Iz dalam enam huruf Dal pada kalimah Qad dalam lapan huruf Ta ta¶nith ke dalam enam huruf Lam pada kalimah Hal & Bal dalam lapan huruf .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful