Kemudahan dan prasarana program pemulihan khas

(peruntukan kewangan, lokasi dan kemudahan)

Disediakan oleh: Noor Hayati binti Mat Deris

Peruntukan kewangan

KP1573/ 17/ jld.1991). tahap kecerdasan dan kebolehannya. 11 Feb.Dasar Sedia Ada: Di bawah ´Bantuan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunselingµ (Pekeliling Kewangan Bil:2/91. 8(78)bth. .Tujuan: bimbingan pendidikan supaya kanakkanak menerima pendidikan sesuai dengan bakat. .

Pihak sekolah menggunakan peruntukan PCG mata pelajaran matematik dan BM (JPK berusaha dapatkan peruntukan secara pukal khusus untuk program pemulihan khas). .

.Isu-isu Peruntukan Kewangan Tiada bantuan kewangan khas untuk menyediakan bilik dan peralatan yang sesuai bagi murid-murid pemulihan khas. Tiada peruntukan kewangan untuk menyediakan/ membeli BBM dan bahanbahan rujukan untuk GPK.

Matematik dan Bahasa Inggeris (b)40% = Lain-lain Mata Pelajaran Teras (Agihan ditentukan bersama oleh Pengurus Sekolah dan Ketua Bidang/ Panitia yang berkenaan) .Kesukaran GPK mendapatkan peruntukan program pemulihan daripada peruntukan kewangan PCG matapelajaran. (a)60% = Sains.

Lokasi kelas pemulihan khas .

KPM). pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan fizikal untuk Program Pemulihan Khas seperti yang berikut: Sebuah bilik yang kondusif berukuran 3 bay. Susun atur kelas ini tertakluk kepada pelan yang telah diluluskan dalam projek brif RMK 9.Menurut Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 (BPKhas. .

.Bilik darjah dengan keluasan 3 bay khusus untuk kelas pemulihan khas sebagaimana dalam pelan asal dan surat penyerahan bangunan perlu dikekalkan sebagai kelas pemulihan khas (sekolah baru).

Sekolah-sekolah yang tiada kemudahan seperti dalam perkara (i) dan (ii) di atas hendaklah mengadakan ruang sekurangkurangnya dengan keluasan 2 bay. .

.Memastikan semua peralatan/ bahan yang dibekalkan untuk program pemulihan ditempatkan di dalam kelas pemulihan khas.

Kalau bilik digunakan. Kelas pemulihan diadakan di pusat sumber dan terpaksa berebut dengan guru lain . . kelas terpaksa dibatalkan.GPK SR di Kepong- .Isu-isu lokasi Saya tidak diberikan tempat khas.

Sukar mendapat kelas khas pemulihan khas. akhirnya berkongsi bilik darjah dengan guru tahun 2 sesi pagi. Guru tidak bebas menyusun dan mengendalikan kelas khas ini. .GPK SR di Shah Alam- .

Bilik pemulihan tidak sesuai. Perlu bilik yang lebih besar. Bilik sekarang ni udara nak mengalir pun susah. .

Kemudahan kelas pemulihan khas .

Meja dan kerusi guru Rak fail Kemudahankemudahan kelas pemulihan khas Meja bulat/ meja jepun Meja dan kerusi murid Papan putih Lcd projektor dan skrin Rak buku .

Isu-isu Kemudahan-kemudahan Kelas Pemulihan Khas Lambat naik taraf kelas pemulihanketidakcekapan guru besar sekolah (lambat terima peruntukan kewangan khas naik taraf kelas pemulihan) .

dll. kerusi.) .Kekurangan kemudahan-kemudahan fizikal sekolah seperti perabot (meja.

.BBM di sekolah yang tidak mencukupi atauBBM yang telah usang dan tidak menarik lagi.

KPM adakan kursus untuk guru meningkatkan tahap kecekapan sekolah. besar bagi pengurusan . JPK perlu menyegerakan urusan menambahbaikkan Dasar Pendidikan Khas atau pekeliling yang berkenaan (peruntukan kewangan).Cadangan atasi masalah GPK adakan kerjasama dengan ibu bapa untuk dapatkan bantuan kewangan untuk kelas pemulihan khas .

.Kesimpulan Guru pemulihan khas perlu mendapat sokongan pihak pentadbir di samping membina jaringan perhubungan dengan pihak luar seperti ibu bapa dan pihak KPM.

Rujukan Robiah Kulop Hamzah .(2000).PROGRAMPEMULIHAN-KHAS . Satu Kajian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru Khas Pemulihan: Fungsi dan Masalah. Dimuat turun pada 17 Mac http://www. Kemudahan dan Prasarana Program Pemulihan Khas.com/doc/ 2011 daripada: 47364672/KEMUDAHAN-DAN-PRASARANA.scribd.

Sekian« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful