Fasa-fasa kaunseling kelompok

‡Fasa pengenalan ‡Fasa konflik ‡Fasa bersepadu/integrasi ‡Fasa kejayaan ‡Fasa penamatan

Persediaan awal ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pemilihan ahli (screening) Mendapat maklumat ahli Perancangan kelompok Penstrukturan kelompok (penerangan) Menerima cadangan kelompok Menentukan pencapaian .

‡ Penting untuk dapat lihat peringkat perkembangan ini. sudah berjaya atau tidak ‡ Masa tidak terbatas w/pun 10 sesi. ada 30 minit sudah jelekit .

Fasa Pengenalan/orientasi ‡ Terdapat perasaan tidak selamat. ‡ Ahli harus diberi kefahaman proses kaunseling dan memahami orang lain . bimbang dan tidak yakin. Terdapat kecenderungan untuk bergantung kepada kaunselor.

makan / minum. h/phone. apa yang boleh diperolehi dan tanggungjawab ‡ Bincang isu-isu tertentu (peraturan.Cadangan yang boleh dilakukan di fasa pengenalan/permulaan ‡ Meneroka ekspektasi ahli ± bincang kenapa masuk dan apa yang diharapkan. tingkahlaku yang digalakkan dan dilarang . ‡ Membincang prosedur kumpulan (masa.pakaian. cara duduk. berapa lama.

Masalah yang mungkin anda temui pada sesi pertama ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ahli takut untuk bercakap Ahli keliru dengan tujuan kelompok Masa tidak sesuai Ahli lambat. ganggu kelompok Fasilitator kurang yakin Bilik kurang selesa Ahli mempunyai pandangan negatif terhadap ketua ‡ Sesi tidak rancang dengan baik ‡ Too or too little time spend on warming up .

mungkin perasaan tidak puas hati ‡ Tidak persetujuan/resistance ‡ Kaunselor perlu selesai konflik kalau perlu .Fasa konflik ‡ Dlm peringkat ini gerakbalas emosi negatif ahli mungkin rasa terancam.

Perpaduan/integrasi/jelekit ‡ Terdapat kefahaman dan kemesraan ‡ Masalah dapat diatasi bersama ± ada identiti kelompok ‡ Rasa tanggungjawab ‡ Keinginan bekerjasama .

Kejayaan/produktif ‡ Individu dapat menyatakan masalah dengan yakin ‡ Tanpa rasa bimbang dan takut kelompok boleh tolong atasi masalahnya .

Fasa penamatan ‡ Individu memperolehi kepuasaan ‡ Mereka boleh compliment each other ‡ Bersedia menghadapi realiti luar .

.

.

.

isu ‡ Kelompok adalah berbeza dari segi lama masa di mana-mana peringkat ‡ Perkembangan satu peringkat ke satu peringkat tiada garisan pemisah ‡ Sesuatu kelompok tidak semestinya bergerak satu fasa ke satu fasa ± ( 1 terus ke 3 ?) ‡ Mesti ada produktif / jelekit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful