Contravantuiri-lemn

CONSTRUC II DIN LEMN

VIII. STABILITATEA SPA IAL A COSTRUC IILOR DIN ELEMENTE PLANE
- CONTRAVÂNTUIRI-

- CONTRAVÂNTUIRI -

2

Structurile portante din elemente plane se calculeaz pentru înc rc ri a c ror direc ie de ac ionare coincide cu planul structurii. Pentru preluarea înc rc rilor orizontale (vânt, seism), trebuie prev zute contravântuiri care împreun cu elementele structurii s formeze un sistem rigid. Contravântuirile se pot amplasa atât în planul acoperi ului cât i în planul pere ilor longitudinali i frontali. La acoperi urile cu tavan, contravântuirile se pot amplasa în planul tavanului. Contravântuirile din planul acoperi ului se dispun, de regul , la capetele construc iei. În cazul construc iilor închise, când acoperi ul este realizat din grinzi f r luminator sau alte elemente de acest fel, verificarea la vânt nu este necesar : vântul produce suc iuni: se verific astereala.

. Alc tuirea contravântuirilor: din dulapi. din tiran i de o el lat sau rotund. în câmp. dac e cazul (la mijlocul acoperi ului). cadre.CONTRAVÂNTUIRI - 3 Înc rcarea din vânt care ac ioneaz transversal este preluat de scheletul structurii principale de rezisten a cl dirii format din pere i portan i. Preluarea înc rc rii din vânt de c tre contravântuiri dispuse în planul acoperi ului: la cele dou capete. La cadre i arce f r tirant se dispun contravântuiri planul pere ilor: sistem spa ial. rigle din lemn. i în . arce etc. Înc rcarea din vânt care ac ioneaz longitudinal este mai greu de preluat: de pere ii longitudinali.

1: Modul de dispunere a contravântuirilor la construc ii realizate din elemente portante plane. .CONTRAVÂNTUIRI - 4 Fig..

3: Modul de prindere a contravântuirilor. Fig.CONTRAVÂNTUIRI - 5 Fig. 2: Scheme de principiu privind contravântuirea spa ial a structurilor realizate din elemente portante plane. ..

.CONTRAVÂNTUIRI - 6 Fig.. 4: Contravântuiri orizontale i înclinate la construc ii cu schelet portant.

..CONTRAVÂNTUIRI - 6 Fig. 5: Contravântuiri orizontale i înclinate la construc ii cu schelet portant.

CONTRAVÂNTUIRI - 7 Fig. .. 6: Modul de dispunere a contravântuirilor la construc ii cu schelet portant format din cadre cu dou sau trei articula ii.

CONSTRUC II DIN LEMN IX. STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN .

. care duc la deformarea formei geometrice generale a construc iei. cele spa iale au avantajul c distrugerea unui element din structur nu poate s duc la d râmarea întregii construc ii.STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 1 Spre deosebire de sistemele plane. când se urm re te ca împingerea s nu fie transmis concentrat ci distribuit. la acoperi uri pentru cl diri de form circular . deoarece se realizeaz o redistribuire a eforturilor în celelalte elemente ale structurii legate spa ial cu elementul distrus. Folosirea construc iilor spa iale din lemn este ra ional urm toarele cazuri: în la construc ii cu deschideri mari când se urm re te utilizarea întregului gabarit al construc iei. p trat sau poligonal de tipul cupolelor i bol ilor. la construc ii cu împingeri.. la construc ii cu destina ii speciale (hangare) când sunt necesare por i în pere ii longitudinali. Distrugerea se poate produce din cauza unor deforma ii mari.

dup modul de alc tuire constructiv : bol i membrane sub iri (cu sau f r nervuri). suprafe e cutate cu nervuri. cupole lamelare. pânze poligonale. . cupole membrane. cupole din arce cu trei articula ii.. poligonal .STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 2 Clasificare: dup forma în plan: dreptunghiular . bol i întret iate. bol i lamelare. circular . dup forma geometric : bol i cilindrice. cupole geodezice.

Se realizeaz construc ii cu deschideri de 12-35 m.STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 3 Bol i membrane sunt cu pere i sub iri din straturi suprapuse din scânduri îmbinate cu cuie sau clei. Suprafe e cutate realizeaz acoperi uri de form poligonal cu deschideri de 10-30 m.. . Pe acela i principiu se pot realiza bol i lamelare întret iate cupole lamelare. i Cupole membrane sunt alc tuite din câteva rânduri de podini inelare încruci ate din scânduri fixate prin cuie sau încleiere. Bol i lamelare sunt construc ii spa iale alc tuite din elemente prefabricate tipizate din lemn ecarisat (dulapi) a ezate dup dou direc ii. Se realizeaz construc ii cu deschideri de 12-80 m. cu sau f r nervuri. Dup forma geometric pot fi: cilindrice sau întret iate.

STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 4 Cupole din elemente plane sunt realizate din arce cu trei articula ii cu z brele sau cu inima plin .. 1: Suprafe e cutate. Se realizeaz construc ii cu deschideri de 60-100 m. Cupole geodezice sunt realizate din bare cu dubl care lucreaz la eforturi axiale. . curbur Fig.

2: Suprafe e cilindrice.STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 5 Fig. ..

. 3: Suprafe e cilindrice.STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 6 Fig..

6: Îmbinarea de reazem la suprafe e cilindrice..STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 8 Fig. .

. Fig. 4: Suprafe e conoidale. 5: Sisteme de îmbinare. .STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 7 Fig.

. 7: Suprafe e hiperbolice.STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 9 Fig. . 8: Realizarea suprafe elor hiperbolice. Fig.

inel superior.podin inelar ..STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 10 Fig. 9: Cupola membran cu nervuri i arce de rigidizare: 1 .podin oblic . 2 .arce de rigidizare. 5 . 6-inel inferior de reazem .nervuri. 3 . 4 .

4 .podin oblic .arce încleiate.STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 11 Fig. 3 . 2 pane inelare.podin radial . 6-inel de reazem . 5 .. 10: Schema i detaliile constructive caracteristice unei cupole realizate din arce încleiate: 1 .inel superior.

3 astereal longitudinal superioar . 4 nervuri de rigidizare..STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 12 Fig. 5 arcul fronton. 12: Sisteme cu bol i membrane întret iate (închise). 2 astereal înclinat . 11: Construc ia bol ilor membrane sub iri: 1 astereal longitudinal inferioar . Fig. .

STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 13 c Fig. b din lemn încleiat.. Fig. 14: Bolta lamelar cilindric cu: a re ea dreptunghiular . cu sec iune compus din lemn i placaj de construc ie. 13: Tipuri de lamele: a din lemn obi nuit. b re ea rombic . .

15: Construc ia bol ii lamelare cu re ea rombic i detalii de îmbinare în noduri cu uruburi (buloane) .STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 14 Fig..

STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 15 Fig. 16: Scheme de principiu pentru cupole geodezice. 17: Sisteme de îmbinare în noduri la cupola geodezic . Fig..

z pezii i a vântului. deformata sub ac iunea greut ii proprii i z pezii. z pezii i a vântului: a. deformata sub ac iunea greut ii proprii. b. d. vedere în plan. .. vedere în perspectiv . 18: Comportarea cupolelor geodezice sub ac iunea greut ii proprii. reparti ia coeficientilor de presiune din vânt.STRUCTURI SPA IALE DIN LEMN - 16 Fig. c. e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful