You are on page 1of 11

Latihan

SEJARAH TINGKATAN 5 [SOALAN STRUKTUR]

SOALAN 1
1. Dua sebab raja menandatangani Perjanjian Malayan Union. ´ 2. Sebutkan kedudukan raja dalam Malayan union. ´ 3. Tiga sebab orang melayu menentang Malayan Union ´ 4. Dua cara orang melayu menunjukkan bantahan. ´ 5. Dua sebab orang melayu menentang kerakyatan terbuka.
´

SOALAN 2
1. Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan ´ 2. Tiga syarat Malayan Union ´ 3. Dua cara kerakyatan terbuka ´ 4. Dua majlis dalam pentadbiran Malayan union. ´ 5. Dua pengajaran daripada penentangan Malayan Union.
´

SOALAN 4
1. siapakah Gabenor pertama Malayan Union ´ 2. Tiga cara orang melayu menentang Malayan Union. ´ 3. Siapakah yang menyokong Malayan Union ´ 4. Dua sebab mereka menyokong Malayan union. ´ 5. Dua sebab orang melayu menentang Malayan union
´

SOALAN 5
1. Pemimpin yang menentang malayan Union ´ 2. Tiga sebab pembentukkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ´ 3. Pegawai British dan bekas pegawai British yang menyokong PTM 48 ´ 4. Tiga perkara yang diminta oleh orang melayu dalam PTM48 ´ 5. Dua sebab British menerima tuntutan orang melayu
´

SOALAN 6
1. maksud sistem ahli ´ 2. Negara yang menjadi model sistem ahli ´ 3. Dua sebab British menubuhkan Sistem ahli ´ 4. dua orang wakil penduduk tanah melayu
´

SOALAN 7
1. Ciri-ciri Sistem ahli ´ 2. Tugas ahli dalam sistem ahli ´ 3. Dua orang tokoh dalam sistem ahli ´ 4. Tiga portfolio dalam sistem ahli ´ 5. Tiga kepentingan dalam sistem ahli
´

SOALAN 8
1. manifesto Parti Perikatan dalam pilihanraya 1955 ´ 2. Tiga isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ´ 3. Peranan Tun abdul razak ´ 4. Nyatakan wakil MCA ´ 5. Nyatakan wakil MIC
´

SOALAN 9
1. Maksud Pakatan Murni ´ 2. Tiga tokoh rombongan ke London ´ 3. Tiga langkah Dato Onn ke arah Pakatan Murni ´ 4. Dua usaha awal ke arah pakatan murni
´

SOALAN 10
1. Tokoh suruhanjaya Reid ´ 2.Peranan Suruhanjaya reid ´ 3.Tiga isu yang menjadi panduan dalam Suruhanjaya Reid ´ 4. Nyatakan langkah-langkah untuk mencapai kemerdekaan.
´

SOALAN TAMAT
´

Lengkapkan dalam buku latihan