BANDING BEZA KBSR & KSSR

PJM 3110

Kandungan
KBSR
y Digubal untuk memenuhi
KSSR

y Mengekalkan prinsip KBSR y Menggunakan Standard

keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif

Antarabangsa Untuk PJ & Sukan Murid Sekolah oleh ICHPER-SD y Mengekalkan domain psikomotor, kognitif dan afektif. y Memenuhi hasrat FPN-JERI

Matlamat
KBSR
y Membantu murid menjadi
KSSR

y Membina murid menjadi

cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.

individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran dan berpengetahuan melakukan aktiviti ke arah mencapai kesejahteraan diri

Objektif
KBSR
Murid boleh : 1. mempertingkatkan dan mengekalkankecergasanberasaskan kesihatan dan perlakuan motor; 2. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainanmengikut kemampuan diri; 3. melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian; 4. mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatansemasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal; KSSR
Murid berkebolehan untuk;Melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul mengikut konsep pergerakan; 2. mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor; 3. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan; 4. mengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasan;
1.

Objektif (Sambungan)
KBSR
KSSR
mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala; 6. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal;
5.

5. membentuk sahsiah dan disiplin diri; dan
6. membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

7. melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat; 8. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal; dan 9. mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

Sukatan Pelajaran
KBSR
mengikut tiga tunjang pembelajaran, iaitu: ‡ Kecergasan. ‡ Kemahiran. ‡ Kesukanan. Tiga fokus membina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor; y memperkenalkan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan; y memupuk elemen keselamatan, tanggungjawab kendiri, dan interaksi sosial semasa melakukan aktiviti fizikal.
y

KSSR

Organisasi Kandungan
KBSR
TUNJANG PEMBELAJARAN BIDANG UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN MODUL STANDARD KANDUNGAN

KSSR

STANDARD PEMBELAJARAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful