IMAN KEPADA KITAB-KITAB KITABALLAH

Chisnia Saraswati Dyah Fairus Diana Rahmawati Gladys Edhyna Maylina Nur W Rietania Irma (03) (04) (05) (09) (13) (16)

PENGERTIAN IMAN KEPADA KITABKITAB-KITAB ALLAH y Imaan kepada kitab-kitab Allah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa dia telah menurunkan kitabkitabnya pada para rasul melalui malaikat Jibril yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. .

dan Zabur.Taurat. Membenarkan seluruh perintahnya Mengerjakan seluruh berita yang belum dihapus dan rela menyerahkan pada hukum itu baik yang memahami hikmahnya maupun tidak kitab-kitab Allah. yaitu Mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari Allah Mengimani kitab-kitab yang diwahyukan seperti AlQur·an.y Iman kepada kitab-kitab Allah mengandung 4 unsur. . Injil.

Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Daud as. Kitab Al-Qur·an diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. . Kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa as.KITABKITAB-KITAB ALLAH y y y y Kitab Taurat diturunkan kepada nabi Musa as.

3. khususnya AlQur·an sebagai pendoman hidup Memahami isi kandungannya Mengamalkan dalam kehidupan seharihari . 2. 4.Perilaku Yang Mencerminkan Keimanan pada Kitab-Kitab Allah KitabSWT 1. Meyakinin bahwa kitab itu datangnya dari Allah swt Menjadikan kitab Allah swt.

Mengetahui perhatian Allah swt terhadap hamba-hamba-Nya sehingga menurunkan kitab yang menjadi hidayah bagi setiap kaum 2. Mengetahui hikma Allah swt. antara lain . Dalam syarak atau hukum-Nya sehingga menetapkan hukum sesuai dengan tingkah laku setiap umat 3.Dengan mengimanin dan melaksanakan ajaran kitab Allah swt (Al-Qur·an) insyaAllah kita akan memperoleh buahnya. 1. Mensyukuri nikmat Allah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful