FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM & BARAT

KONSEP FALSAFAH ISLAM
Falsafah Islam sebenarnya tidak jauh berbeza daripada pengertian falsafah daripada ahli falsafah Barat. y Menurut Sheikh Mustafa Abd. Al- Razak:
y

´ «falsafah Islam berkembang di negara Islam«hasil pemikiran ahli falsafah yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Islam ttg hakikat ss dalam premis pemikiran yg logik dan sistematik.µ

AHLI FALSAFAH DAN PENGERTIAN FALSAFAH ISLAM
Al- Kindi (805-873AD) Falsafah Islam mempunyai 3 aspek: i) Ilmu Fizik ² berasaskan benda.
y

ii) Ilmu Matematik ² ilmu hitung, astronomi. iii) Ilmu Ketuhanan ² tidak berkaitan dgn benda sama sekali.

Ibn Sina (980-1073) Falsafah dikategorikan kepada: i. ilmu wahyu termasuk makhluk2 rohani yg membawa wahyu dan cara bagaimana wahyu disampaikan. ii. Ilmu akhirat ² badan manusia tidak dihidupkan lagi, maka rohnya yg abadi itu akan mengalami seksa dan kesenangan.
y

Al-Farabi Falsafah boleh dilihat dari 2 sudut: i. Falsafah teori ² mengetahui ss yg ada. Contoh: ilmu Matematik, ilmu Fizik, Metafizik dsb. ii. Falsafah amalan ² mengetahui ss yg seharusnya diwujudkan dalam perbuatan. Contoh: ilmu akhlak(etika) dan falsafah politik.
y

KONSEP PENDIDIKAN
y

´Pendidikanµ melalui perspektif Islam:

´ satu proses secara berterusan memupuk seluruh potensi s/jadi manusia dr segi intelek, akhlak, rohani dan jasmani secara bersepadu dan seimbang ke arah pembentukan insan soleh yg membawa kebaikan di dunia dan akhirat.µ

PERBEZAAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DGN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
y

Tokoh2 barat melihat pendidikan hanya satu proses melatih akal, jasmani dan moral yg membentuk seseorg utk menjadi insan dan warganegara yg baik.

Bagi Islam pula, pendidikan mempunyai pengertian dan konsep yg lebih luas atau syumul. y Pendek kata, perspektif Barat hanya menekankan aspek jasmani dan luaran dlm pendidikan, tetapi perspektif Islam mengambil kira aspek kerohanian.
y

PENDIDIKAN ISLAM
´Pendidikan Islam ialah proses mendidik dan melatih akal, jasmani, rohani, dan emosi manusia berasaskan sumber wahyu, al-Quran dan as-Sunnah, pengalaman Salaf Al-Salih serta ilmuan muktabar. Proses tersebut bertujuan utk melahirkan insan yg soleh dan mampu utk memikul tanggungjawab khalifah yg dipertanggungjwbkan oleh Allah S.W.T ke atas manusia supaya mengimarahkan alam ini utk kebahagiaannya di dunia dan akhiratµ (Abd. Halim El- Muhammady, 1993)

´Pendidikan Islam ialah proses yg dilalui oleh anak didik dgn bimbingan yg dilakukan secara sengaja oleh pendidik utk mencapai tujuan membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islamµ (Abd. Halim Hj. Mat Diah, 1989)

TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM
Mendidik murid supaya berakhlak mulia y Mendidik roh supaya halus dan sempurna y Mengasuh murid melakukan yang baik, terhormat dan mulia y Membiasakan murid dgn adab2 yg mulia y Membiasakan murid dgn kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalan2 yg mulia.
y

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM
Membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi Muslim yg berilmu, beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah mellengkapkan diri serta bertanggungjwb sbg hamba dan khalifah Allah SWT yg bertakwa. y Melahirkan insan yg taat kpd Allah SWT, hidup dlm masyarakat dgn harmoni, aman dan damai dan mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat.
y

KESIMPULAN
PI merupakan satu proses yg berterusan bertujuan utk mengubah, melatih, dan mendidik akal, jasmani dan rohaniinsan berasaskan nilai2 Islam. y Nilai2 ini bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yg bertaqwa dan mengabdikan diri kpd Allah SWT agar mencapai kajayaan dunia dan akhirat.
y

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
y

Falsafah merupakan unsur yg paling utama dan tertinggi dlm bidang pendidikan kerana sikap manusia yg hendak dibentuk adalah bergantung kepada falsafah yg digariskan melalui pendidikan.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
y

Al-Syaibani, 1979

´Falsafah PI bertujuan utk menyediakan manusia dgn pengalaman dan ilmu pengetahuan yg cukup agar dia kenal dirinya serta tugas dadn tanggungjwbnya, mengetahui cara menjalankan tanggungjwb sbg hamba dan khalifah agar menjadi insan yg soleh (berteraskan roh Islam). Dgn kata lain, falsafah PI merupakan usaha pelaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan. Justeru, falsafah PI merangkumi aspek2 spt matlamat, kandungan dan dasar PIµ

y

Al-Ghazali (1058-1111) 

Beliau

telah menghasilkan lebih dpd 400 karya dlm pelbagai bidang spt teologi, falsafah, sains dan ilmu sufi. Antara termasuk: Tahafut al-Falasifa Ihya al-Ulum al-Din Maqasid al Falasifa Miyar al-Ilm fi fan al- Mantiq Mihak al-Nazar fi al-Mantiq Al-Qistas al- Mutraqim

Perenialisme

Rekonstruk -turisme

Esensialisme Progresivisme

Eksistensi -alisme

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT

PERENIALISME
Perkataan asas ² perennial (tidak berubah) y Ketelusan ss yg tidak akan berubah. y Pendidikan seharusnya fokus kpd carian dan sebaran ilmu.
y

Konsep
Ciri2 asas manusia berbentuk sejagat dan tidak berubah. y Contoh: rasionaliti.
y

Matlamat Pendidikan
Bertujuan utk mengajar pengetahuan dan nilai bersifat sejagat, abadi, tiada had masa. y Jika ada pelajar berasa akademik sekolah kurang relevan, sekolah ambil tindakan wajar. y Kerana sekolah bertanggungjawab utk sediakan anak muda utk hadapi cabaran. y Mereka hargai apa yg dipelajari di sekolah.
y

Tumpuan
Jenis kurikulum ² dalam bidang kemanusiaan dan sastera. Kerana ada sifat ketelusan yg kukuh. y Peranan guru ² pakar yg bijaksana, menyampaikan ilmu dan membimbing perbincangan berkumpulan. y Kaedah mengajar ² kaedah didaktik; guru mpy kuasa pakar dan tidak melayan pandangan murid.
y

y

Peranan murid ² berusaha bersungguhsungguh utk dapat banyak ilmu.

ESENSIALISME
Pergerakan falsafah sistematik (1930an) y Bersifat konservatif.
y

KONSEP y Mazhab ini menumpukan kpd perkara2 yg asas, iaitu menjadi ahli masyarakat yg prrudoktif. y Bersifat praktikal dan prakmatik.

Matlamat
Matlamat pendidikan ialah pengajaran berbentuk fakta yg perlu dipelajari, dihayati dan disimpan oleh anak murid. y Penghayatan budaya.
y

Tumpuan
Jenis kurikulum ² kemahiran 3M. M/p wajib spt sains, sejarah, seni, muzik. Sastera dan kemanusiaan sbg m/p sampingan. Jika tiada peruntukan, m/p tersebut akan dikeluarkan dpd senarai m/p wajib.
1.

Peranan guru ² seorg yg berwibawa dlm pengajaran dan pembelajaran. Mahir dari segi kawalan bilik darjah. Menjadii teladan dan role model.
2.

Kaedah mengajar ² pendekatan didakktik ditegaskan. Murid tidak diigalakkan utk melibatkan diri dlm spekulasi reflektif.
3.

4.

Murid perlu rajin belajar dan menumpukan perhatian dan usaha kkpd apa yg diajar di sekolah.

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT

PROGRESIVISME
Berkembang dpd pragmatisme. y Dipengaruhi pemikiran John Dewey.
y

Konsep
Ahli mazhab melihat perubahan sbg intipati realiti. y Ilmu bersifat relatif dan tentatif; ttidak oleh dianggap benar selama-lamanya. y Kerana realiti berubah ikut masa. y Seorg yg berpendidikan ditakrif sbg celik akal yg boleh sesuaikan diri dgn perubahan. y Tidak percaya ketelusan yg tetap utk di kuasai.
y

Matlamat Pendidikan
Menyediakan murid agar berupaya mengakomodasi sebarang perubahan. y Seorg yg berpendidikan harus berkebolehan mencari alternatif kpd masalah.
y

Tumpuan
Jenis kurikulum ² manusia bersifat baik. Murid perlu diberi kebebasan memillih m/p yg diingini. Dgn itu, pembelajaran lebih berkesan Memaksimumkan kebolehan dan potensi.
1.

Peranan guru ² pembimbing dan bantu murid utk selesai masalah. Bertanggungjawab wujudkan suasana pembelajaran kondusif. Membimbing minat murid ke arah produktif.
2.

3. a)

b) c)

Kaedah mengajar ² Pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan induktif dan kaedah saintifik. Kerja makmal dan eksperimen yg sediakan peluang teroka alam sekeliling. Pengalaman langsung dgn persekitaran

Peranan murid ² lanjutan dpd pengajaran berbentuk induktif. Murid mencari penjelasan bg fenomena yg diberi guru. Belajar mengemukakan soalan mengenai alam.
4.

REKONSTRUKTIVISME
Berpunca dpd progresivisme y Syorkan kita utk membaiki dan membina semula masyarakat.
y

Konsep
Sekolah merupakan satu landasan utk bina masyarakat baru. y Tujuan ² kenalpasti masalah sosial yg jejaskan pembangunan masyarakat.
y

Matlamat Pendidikan y Asaskan corak budaya baru serta hapusakan penyakit sosial.

Tumpuan
Jenis kurikulum Bidang sains sosial Tumpuan kecenderunagn semasa ke masa depan, isu tempatan dan a/bangsa.
1.

Peranan guru Bertugas sbg agen perubahan Bersifat kreatif dan inovatif dlm p&p.
2.

Kaedah mengajar Kaedah berpusatkan murid diberi penekanan. Aktiviti, sumbangsaran, main peranan dan simulasi
3.

Peranan murid Mengambil bahagian yg aktif agar mencapai matlamat pendidikan. Berani mencuba dan ubah paradigma lama.
4.

EKSISTENTIALISME
Fokus fitrah kejadian manusia; dilahirkan tanpa tujuan. y Realiti sbg ss yg bersifat subjektif dan hanya boleh didefinisikan oleh individu berkenaan.
y

Konsep
Bertanggungjawab atas diri sendiri y Kebebasan utk bermatlamat y Membuat keputusan sendiri tan autoriti luar.
y

Matlamat Pendidikan y Sistem sekolah atau guru tidak mpy hak utk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid.

Tumpuan
Jenis kurikulum Tidak mpy m/p khusus m/p bersifat estetik dan berfalsafah spt seni, sastera dan drama difikirkan relevan.
1.

Peranan guru Pemangkin sediakan peluang pendidikan
2.

Kaedah mengajar Berpusatkan xtvt serta berpusatkan murid Main peranan serta simulasi utk beri peluang kpd pelajar utk luah perasaan dan pemikiran scr mendalam.
3.

Peranan murid Digalakkan utk melibatkan diri scr aktif agar memaksimumkan peluang yg diberikan.
4.

IMPLIKASI FALSAFAH
y

Implikasi terhadap kurikulum: Perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program bersepadu. Perubahan bahan-bahan pelajaran yang mengutamakan nilai-nilai murni diserapkan dalam semua mata pelajaran. Perubahan progam pendidikan yang berorientasikan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Perubahan dalam sistem pendidikan yang berorientasikan ke arah pendidikan umum. Perubahan sukatan pelajaran yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi.

y

Implikasi terhadap pendidik:
Perubahan sikap peribadi pendidik sendiri dengan pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya untuk merealisasikan tujuan dan cita FPN. Perubahan professional dengan mengubah strategi dan teknik pengajarannya yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan serta berakhlak mulia.

y

Implikasi terhadap institusi pendidikan:
Perubahan kemudahan-kemudahan supaya pelajarpelajar mendapat peluang mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi, social dan jasmani, secara menyeluruh dan seimbang. Perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar. Perubahan iklim sekolah yang kondusif untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mencintai ilmu dan seterusnya membentuk budaya membaca di kalangan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful