ECOSISTEMUL DESERT

Green Team Chiorean Anastasia Modi Iulia Rus Daniela Vincze Anita .

 Deèertul este cel mai fierbinte ecosistem. vegetaìie s rac . animale puìine èi populaìie foarte rar . Deèertul este un ecosistem care se caracterizeaz prin cantitate sc zut de precipitaìii. .

În Sahara în timpul zilei la suprafa a nisipului s-au înregistrat temperaturi de 72°C care au coborât în timpul nop ii la 0°C sau chiar sub 0°C. diferen e mari de la an la an când cad mai ales sub forma de averse.Biotopul Factori macanici: Vânturile nu prezint Factori fizici: valori mai ridicate decât în alte regiuni. înregistrându-se amplitudini medii de peste 25°C la umbr i 4050°C la soare. în pustiul Atacama s-au semnalat 10-20 de ani f r precipita ii. Temperatura aerului prezint puternice oscila ii de la zi la noapte. Precipita iile din aceste regiuni se caracterizeaz printr-o mare neregularitate: reparti ia neuniform pe luni. Precipita iile au o medie anual de 200 mm. . În Sahara s-au înregistrat perioade de 18 luni f r nici o pic tur de ploaie. dar evapora ia poten ial puternic (în Sahara 400 mm anual) men ine caracterul de ariditate. se întâlnesc uneori medii de 500-700 mm. dar importan a lor în regiunile aride cap t o valoare mai mare prin consecin ele asupra cre terii gradului de usc ciune (m rirea evapora iei) i prin ac iunea lor morfogenetic .

 Factori geologici: În func ie de calitatea solului de erturile pot fi: Deèerturi nisipoase Deèerturi pietroase sau stâncoase Deèerturi cu pietriè Deèerturi de sare Pustiuri de ghea .

. Acest de ert uscat se întinde de la rmul Oceanului Atlantic pân la Marea Ro ie alc tuind un trapez.000 km² este de ertul cel mai mare de pe P mânt. Sahara cu cele 9.000. Factori geografici: Majoritatea de erturilor sunt situate în Africa. America. Australia sau Asia.

În desert num rul speciilor de animale este redus: câteva specii de insecte. cu colorilul corpului deschis pentru a reflecta lumina soarelui. Tot temperaturile ridicate cauzeaz : Reducerea limbului foliar Îngro area epidermei si mic orarea num rului de stomate Dezvoltarea sistemului radicular Transformarea frunzelor în spini Formarea de tulpini suculente în care se depoziteaz apa de rezerv Animalele din de ert sunt active noaptea sau diminea a. cu picioare lungi care s le îndeparteze corpul de nisipul fierbinte.Biocenoza  Din cauza temperaturilor ridicate de ertul nu are o biocenoza prea bogat . in timpul zilei ascunzându-se cât mai adânc în nisip. soimii sunt animale vertebrate care populeaz de ertul. hienele. . Coio ii. specii de erpi.c milile.

.

.

Lant trofic .

Întrebari Cum se adapteaza insectele la temperaturile ridicate din de ert? Care sunt etajele vegetale din ecosistemul de ert? .

wikipedia.Bibliografie Manualul de Ecologie www.ro www.google.com .