Inventori individu dan rekod Memberi maklumat Bimbingan kelompok Kaunseling individu Penempatan Mencegah penggunaan dadah Perundingan

dan rujukan Penyelarasan resos Konferens dengan ibu bapa Penilaian