PARTIDELE POLITICE

Dolha tefan Dolha Tiberiu Filip Alexandru Stîngu Alex Suciu Alexandru Profesor coordonator: Pugna Adina

C.N. ´Mihai Eminescuµ

I.CONCEPTUL DE PARTID
´

´

Partidele politice pot fi definite drept organizatii formale care urmaresc reprezentarea scopurilor si intereselor diferitelor forte socio-economice in sfera politica,desi nu toate societatile au un sistem de guvernare cu partide politice. Deci,un partid politic poate fi definit ca fiind o organizatie constituita in vederea obtinerii controlului legitim al guvernarii in urma unui proces electoral.

in urma unui proces electoral.Aceste organizatii sunt in cel mai bun caz privite ca fiind secte politice sau miscari.dar carora li se refuza aceasta posibilitate prin mijloace comune. .pot exista organizatii care doresc sa acceada la putere.In unele situatii.pana cand vor capata recunoastere.´ Giddens afirma faptul ca un partid politic este o organizatie constituita in scopul obtinerii controlului legitim al guvernarii.

In acest punct de plecare.dar ele nu au avut aceeasi pondere si semnificatie in toate oranduirile sociale. partidele reprezentau grupuri. factiuni.II. camarile etc. .EVOLUTIA PARTIDELOR POLITICE ´ Partidele politice isi au originea in Antichitate.

In acest sens este adus ca exemplu razboiul peloponesiac.´ In ceea ce priveste Grecia Antica.Tucidide spunea. . ci pentru foloase personale ". in care partidele erau impartite in functie de interese:partidul democrat (care chema la lupta pe atenieni) si partidul aristocratiei(care chema la lupta pe spartani). referitor la partide ca "partidele nu se alcatuiesc in armonie cu legile. pentru binele general.

In baza aceastei impartiri apar trei partide politice: . ele au asigurat in Grecia Antica. pastori) fiecare optand pentru un anumit tip de regim si anume: oligarhic. . La inceput au existat doua alternative de regim politic: oligarhia (reprezentata in Grecia de eupatrizi . trecerea de la barbarie la civilizatie. negustori etc).formata din agricultori.paralienii (oamenii de la tarmul marii negustorii) . navigatori.mari propietari funciari) si democratia (guvernarea poporului . pastori.´ ´ Totusi chiar daca partidele in acea vreme reprezentau anumite interese de grup. exploatatori si exploatati.pedeenii (oamenii de la campie proprietarii funciari) . bogati si saraci. moderat si democratic. Totodata ele au favorizat scindarea oamenilor in: liberi si sclavi.diacrienii (oamenii de la munte agricultori. Din raportul acestor trei tipuri de partide s-a nascut democratia ateniana.

In urma acestor lupte. care cu greu si prin lupte si-au obtinut anumite drepturi). . taranii. Aici au existat doua caste: patricienii (majoritetea persoanelor instarite.Asemanator au existat partide si in Roma Antica.care reprezinta actul fundamental al dreptului public civil roman. pentru ultimii s-a elaborat " Legea celor XII Table " . cu acces la viata publica) si plebeii (oamenii obisnuiti.

In aceasta perioada religia isi pune o amprenta serioasa in viata si evolutia partidelor politice. nobilime si tarani. netinandu-se cont si de vointa lor. . Paturile sociale ale societatii vor fi impartite in: cler. suverana a guvernarii (Biserica va conduce de fapt statul. ultimii find din nou defavorizati. dar si asupra oamenilor a societatii in general. Biserica fiind forta puternica. Dogmele religioase devin norme juridice.´ ´ Nici in Perioada Medievala caracterul partidelor politice nu se modifica prea mult. ele fiind partide personale sau de clan. un exemplu in acest sens fiind Biserica Catolica).

Astfel apar Revolutiile Burgheze caresi propuneau tocmai abolirea monarhiei absolutiste. a asupritorilor si obtinerea unor drepturi pentru poporul majoritar. . Montesquieu. Rousseau.´ ´ Etapa Medievala va fi incheiata de partidele "filosofice" al caror nucleu va fi reprezenatat de: Voltaire. fiind totodata controlat de catre acesta. acesta conducand impreuna cu un parlament. Acesti mari ganditori si filosofi ai vremii vor incerca sa reformeze idea de stat. eliminarea privilegiilor clasei dominante. care insemna tocmai limitarea puterilor monarhului. Acum apare principiul separarii puterilor in stat. Diderot etc.

etnice (U.sunt constituite si functioneaza pe baza unei paradigme doctrinare.R.nationalist. partidul rromilor. zonal.Ex: partidele ecologiste. obiective istorice. constituirea statului national.aparitia si functionalitatea acestora este legata de anumite momente.TIPURI DE PATRIDE POLITICE ´ ´ 1)partidele ideologice . eliberarea nationala. de clasa sociala.. a unei filozofii ideologice. etc.principalul mobil al aparitiei si functionalitatii lor l-a constituit realizarea unui anumit interes care poate fi: national. social-democrat. local. 2)partidele istorice . etnic. etc. etc.R. religios. 3)partide de interese . conservator.D. de grup.III. modernizarea acestuia.partidul liberal.M. ex. economic. P. partidul automobilistilor.M. .).

calitati organizatorice si politice care pot influenta si activiza importante grupuri si segmente sociale. creat in jurul personalitatii lui Charles de Gaulle. de regula politice si beneficiaza de prestigiul.se constituie si reunesc un numar mic de membrii. Ex. In unele cazuri pot capata un caracter elitist. forta si carisma acestora. . influenta. 5)partide personale .sunt acele partide al caror mobil al aparitiei si fiintarii tine de opinia.:partidul golist in Franta. dar cu deosebita forta si energie.´ 4)partide de tendinta .sunt create in jurul unor personalitati. ale realizarii unor necesitati si obiective social politice. interesul unor largi categorii sociale. 6)partide de cadre .

impunandusi cu forta vointa in societate.´ 7)partide de masa .Monopolizand puterea. . dominarea societatii de catre un singur partid. ideologia.pun pe primul plan numarul membrilor si mai putin sau deloc au in vedere calitatea acestora. asemenea partide nu pot fi caracteristice sistemului democratic. Prin partidele de masa se incearca subordonarea. O asemenea stare este caracteristica regimurilor totalitare.

SISTEME POLITICE Sistemul politic reprezinta acel subsistem al sistemului social .de grup/comnunicare si generale.in termenii unor raporturi de putere intre guvernanti si guvernati.care promoveaza.interese individuale.IV. .conform unor programe publice sustinute institutional si ideologic.in mod deliberat.

reprezinta raporturile stabilite intre diferite institutii politice. liberalismul si socialismul).presiune sau de putere politica.constituie prin lege .care vizeaza organizarea.intre institutiile politice si cetateni.´ Sistemul politic se compune din: -institutiile politice. -relatii politice .astfel incat permit functionarea societatii.reprezinta acele teorii sistematizate care prefigureaza directiile principale de actiune politica(au la baza 3 ideologii politice fundamentale: conservatorismul. -conceptiile/doctrinele politice .precum si intre cetatenii care sustin satisfacerea intereselor lor sociale in termeni de influenta.transmiterea.exercitarea si legitimitatea puterii la diferite niveluri ale vietii politice. .reprezinta ansamblul structurilor fundamentale.

V.REGIMURI POLITICE ´ Regimul politic reprezinta modul concret de functionare a sistemului politic realizat sau realizabil prin formarea organelor de conducere in conformitate cu valorile si normele promovate.El se defineste prin ansamblul de metode prin intermediul carora se exercita puterea si prin tipurile de relatii dintre stat si cetatenii sai. .

Åconducere sau putereµ). .oligarhia(guvernarea in care puterea este exercitata de un numar de persoane sau de familii).de la grecescul time.care pleaca de la tipologia umana pentru a descrie regimurile politice posibile:timocratia(bazata pe constitutia Åamatoare de onorutiµ. Åputereµ) si tirania(excesul de libertate din democratii duce la tiranie).democratia(din grecescul demos . Åvaloareµ si kratos.regim politic in care conducerea statului apartine unor persoane alese prin cens. Åpoporµ si kratos .´ Prima tipologie a regimurilor politice este realizata de catre Platon.in dialogul ÅRepublicaµ.

exista:regimuri politice de tip democrat si regimuri politice de tip dictatorial.exista:regimuri politice de tip democratic. .dupa gradul de implicare in viata politica a factorilor sociali. 2.dupa modul de exercitare a puterii.´ Istoria evidentiaza existenta unor regimuri politice diferite in functie de criteriul luat in considerare si anume: 1.regimuri politice de tip autoritar si regimuri politice de tip totalitar.

.Ea reprezinta un element important de diferentiere intre state.se organizeaza si functioneaza institutiile puterii in stat.VI.monarhie) se refera la modul in care se constitue.FORMA DE GUVERNAMANT ´ Forma de guvernamant(republica.

la fel ca i termenul echivalent politeia.´ Republica este o form de organizare statal (sau form de stat) în care suveranitatea apar ine poporului iar puterea executiv este exercitat de cet eni ale i. pentru o perioad determinat de timp. se refer substan ial la organizare politic a societ ii în sens larg. . Acest termen. din limba greac .

România).´ Exista trei forme de republica: Republica parlamentara . cu mici excep ii. primministrul (sau cancelarul) este eful guvernului. prim-ministrul este eful guvernului. autoritatea executiv în stat.În cele cu form de guvern mânt preziden ial (ex: SUA). « .În statele cu form de guvern mânt parlamentar (ex: Germania). nu exist primministru. impartind totusi puterea executiva cu pre edintele statului. « Republica semiprezidentiala . « Republica prezidentiala . . atât func ia de ef al guvernului cât i cea de ef al statului fiind îndeplinit de pre edintele statului. func ii simbolice . eful statului (monarh sau pre edinte) având.În cele cu form de guvern mânt semipreziden ial (ex: Fran a.

´ ´ Monarhia este un sistem politic în care puterea este simbolizat de o singur persoan numit monarh.În statele cu regim monarhic constitu ional (ex: Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord.În aceast form de guvern mânt. Spania). monarhul de ine puterea absolut in stat. Puterea executiv este de inut de Guvern prin Primul-Ministru. Olanda. Ex:Vatican . eful statului este monarhul.) Monarhie absoluta . iar puterea executiv este exercitat în totalitate de monarh. Tipuri de monarhie: « « Monarhie constitutionala . Suedia. care de ine de regul puteri limitate. A fost o form de guvern mânt obi nuit în întreaga lume în perioadele antic i medieval . Parlamentul are rol decorativ (daca exist ). Belgia.

de grup « functia de mediere intre societatea civila si stat.FUNCTIILE PARTIDELOR IN STAT ´ Partidele politice indeplinesc urmatoarele functii: « functia de promovare a unor interese nationale.VII.etnice. participarea la medierea si rezolvarea conflictelor « functia de propulsare sociale pentru indivizii carora societatea le refuza diferite cariere ravnite functia de mentinere a puterii pentru a beneficia si distribui avantajele membrilor sai .

astfel: « functia de informare a maselor largi de cetateni in legatura cu interesele sale sau ale partidelor de guvernamant « functia de propunere de alternative la politicile initiate de guvern .´ Partidele de opozitie indeplinesc cel putin 2 functii.

Este cel mai vechi partid politic din Statele Unite ale Americii i unul dintre cele mai vechi din lume. dar politica sa este de multe ori considerat a fi centrist sau chiar de centru-dreapta. aproximativ 72 de milioane b)Partidul Democrat = este unul dintre cele dou ´ .EXEMPLE DE PARTIDE POLITICE I. are un num r foarte mare de membri înregistra i. De asemenea. cel lalt fiind Partidul Republican.Exemple pozitive ´ a)Partidul Laburist = este principalul partid de stânga din Regatul ´ Unit. Este membru al Interna ionalei Socialiste.VIII. ´ principale partide politice din Statele Unite ale Americii. Este unul dintre cele trei partide importante din Regatul Unit. Partidul se autodefine te ca partid social-democrat. SUA.

´ II.1945. a fost un partid politic revolu ionar marxist din Rusia. înfiin at în 1898 la Minsk. ² conducatorul partidului nazist a fost Adolf Hitler + b) Partidul Social-Democrat al Muncii din Rusia cunoscut i ca Partidul Social Democrat al Muncitorilor din Rusia. cu scopul de a uni diferitele organiza ii revolu ionare de orientaresocialist într-un singur partid. PSDMR s-a scindat ulterior în dou grup ri: bol evic i men evic . fiind unicul partid politic din Germania nazist între 1933 .Exemple negative « a) Partidul Muncitoresc German Na ionalSocialist(Partidul Nazist) ²a fost un partid german care a existat între 1919 (din 1920 cu actualul nume) i 1945.

slavii i homosexualii.000.´ Influente asupra societatii ale Partidului Nazist « « Ideologia na ional-socialismului accentua ca unul din "postulatele" sale puritatatea etnic i rasial a poporului german. cel al ´spa iului vitalµ a fost una din cauzele majore ale celui de-al doilea r zboi mondial. În aceast categorie erau considera i a fi evreii. rromii. pe to i cei care erau considera i "nedemni a tr i". deficien e locomotorii i genetice.000 de persoane în genocidul supranumit Holocaust. iar mai apoi încarcerând i. respectiv germanii considera i inferiori. conducând în final la moartea a peste 60. Un alt "postulat" nazist. Punerea brutal în practic a acestei p r i a ideologiei naziste a dus direct la asasinarea în mas . prostituatele sau persoanele considerate declasate social.000 de oameni (care au putut fi cuantifica i) c zu i pe câmpurile de lupt sau ca victime directe sau colaterale ale r zboiului . prin diverse metode de ucidere i exterminare. a peste 11. sociali tii i comuni tii. a a cum erau persoanele bolnave mintal. în final. lichidând fizic. criminalii de drept comun sau penal.000. c rora li se ad ugau Martorii lui Iehova. persecutând.

X. Raymond Aron afirma:"Partidele politice sunt grupuri voluntare mai mult sau mai putin organizate. care pretind in numele unei anumite conceptii a interesului comun si al societatii sa-si asume singure sau in coalitie functia de guvernare. .CONCLUZIE Partidele politice sunt institutii care doresc sa-si asume intr-o societate rolul de organ principal in conducerea unui stat. In contextul aceleiasi idei.´ Prin urmare. putem afirma ca partidele politice au un rol esential in societate prin initiativa acestora de a conduce un stat.

Care regim politic se caracterizeaza prin constitutia amatoare de onoruti ? a)oligarhia b)timocratia c)tirania . 2.TEST DE EVALUARE 1.Care dintre urmatoarele reprezinta un partid politic medeival? a)Partidul Liberal b)Clanul Draculestilor c)Partidul Labourist 4.Ce sens poate avea termenul putere ? a)exprima puterea concreta b)exprima puterea sociala c)ambele 3.Care ideologie politica promoveaza drepturile ca urmare fireasc a obliga iilor individuale? a)Socialismul b)Liberalismul c)Conservatorismul 5.Care este definitia partidului politic? _____________________________________________________________________________________ _________________________.