Ciri-Ciri Ujian Yang Baik

‡ Sesuatu ujian yang baik perlu mengandungi kesahan dan kebolehpercayaan ‡ Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian ialah:
± Ujian hendaklah berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian ± Arahan cara calon patut bertindak balas terhadap sesuatu ujian / soalan hendaklah jelas ± Bilangan soalan hendaklah mencukupi ± Bahasa soalan mudah difahami ± Bentuk soalan yang sesuai dengan aras kemahiran yang dikehendaki / proses mental yang sesuai ± Petunjuk jawapan tidak diberikan dalam soalan ± Istilah hendaklah tekal, sempurna dan ejaan yang betul ± Indeks diskriminasi yang tinggi

Ciri-Ciri Ujian Yang Baik
‡ Sesuatu ujian yang baik perlu mengandungi kesahan dan kebolehpercayaan ‡ Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian ialah:
± Ujian hendaklah berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian ± Arahan cara calon patut bertindak balas terhadap sesuatu ujian / soalan hendaklah jelas ± Bilangan soalan hendaklah mencukupi ± Bahasa soalan mudah difahami ± Bentuk soalan yang sesuai dengan aras kemahiran yang dikehendaki / proses mental yang sesuai ± Petunjuk jawapan tidak diberikan dalam soalan ± Istilah hendaklah tekal, sempurna dan ejaan yang betul ± Indeks diskriminasi yang tinggi

Pembina Soalan
‡ Ciri-ciri pembina item / soalan yang baik:
± Menguasai isi pelajaran ± Pengetahuan mengenai ciri-ciri ujian yang baik ± Pengetahuan tentang berbagai-bagai format soalan ujian / item ± Pengetahuan mengenai objektif pendidikan ± Kebolehan berkomunikasi ± Pengalaman membina soalan / item ± Pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak ± Kreatif, tekun dan sabar ± Mempunyai sikap terbuka dan sanggup dikritik

Jenis Soalan Secara umumnya. terdapat dua jenis soalan. iaitu ± Soalan / Item Objektif ± Soalan / Item Subjektif .

calon perlu menunjukkan pengetahuan serta kefahaman khusus yang diperlukan. Pemarkahan adalah objektif dan cepat. mudah serta jitu. menyusun dan menyatukan idea-idea . Gagal menguji kebolehan calon untuk memilih.Jenis Soalan Definisi Soalan / Item Objektif Grounlund. 1977 ² item yang boleh diperiksa secara objektif iaitu pemeriksa-pemeriksa berlainan memperoleh skor yang sama ketika memeriksa jawapan yang serupa Ciri serupa item-item objektif ² menghidangkan kepada calon tugas yang sangat terkawal dan terbatas jenis tindak balas yang boleh dibuat Untuk mendapat jawapan betul.

jenis item / soalan yang memerlukan sumbangan jawapan daripada calon .Bentuk Soalan/Item Objektif Terdapat dua kumpulan utama item objektif.jenis item / soalan yang memerlukan calon membuat pilihan . iaitu: .

Memerlukan jawapan pendek.Contoh: (a) Namakan ibu negeri Sarawak «««««.Bentuk Soalan/Item Objektif Jenis item / soalan yang memerlukan sumbangan jawapan daripada calon terdiri daripada: (a) Item Jawapan Pendek . (b) Siapakah pengarang buku Ranjau Sepanjang Jalan? «««««.. mungkin berbentuk satu soalan atau pernyataan dan calon dikehendaki memberi jawapan. . .

. ..Bentuk Soalan/Item Objektif Jenis item / soalan yang memerlukan sumbangan jawapan daripada calon terdiri daripada: (b) Item Melengkapkan . Calon dikehendaki mengisi tempat kosong berkenaan. Jenis iklim yang dialaminya ialah iklim ««««.Item yang merupakan satu ayat yang tidak lengkap. Ialah pengeluar timah yang terbesar di Semanjung Malaysia..Contoh: (a) Negeri ««. (b) Malaysia menerima hujan sebanyak 2540 mm setahun dan suhunya ialah kira-kira 27OC.

Tindak balas item jenis pilihan telah diberikan. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan dan nama item adalah berdasarkan keadaan pilihan itu seperti format padanan. dan format Aneka Pilihan. format Betul-Salah. .Bentuk Soalan/Item Objektif Jenis item / soalan yang memerlukan sumbangan jawapan. Calon hanya dikehendaki memilih jawapan yang betul atau paling tepat.

Bentuk Soalan/Item Objektif (a) Item Betul-Salah . dan Tepat-Tidak Tepat. Sama-Bertentangan. ( ) ( ) (ii) Mineral dalam diet menghasilkan haba dan tenaga kepada tubuh.Item ini merupakan item berbilang pilihan jenis dua pilihan. Betul-Salah. Calon dikehendaki menentukan betul atau salah pernyataan yang diberikan. Mereka dikehendaki menyatakan Betul-Salah pernyataan tersebut. . B S (i) Kuala Lumpur dibuka oleh Yap Ah Loy. Contoh: Tandakan ( ¥ ) bagi pernyataan yang Benar dan ( x ) jika pernyataan itu Salah. Pilihan yang biasa digunakan ialah Ya-Tidak. ( ) ( ) .Item jenis ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis: (a1) Jenis Betul-Salah yang mudah Calon diberikan pernyataan. Benar-Tidak Benar.

Bentuk Soalan/Item Objektif (a) Item Betul-Salah (a2) Jenis Himpunan Dalam bentuk ini. Calon-calon dikehendaki menentukan jawapan betulsalah. Contoh Min ialah B S (a) ukuran kecenderungan memusat B S (b) markah lulus suatu ujian B S (c) korelasi antara dua pemboleh ubah . terdapat pokok soalan (pernyataan yang belum lengkap) diikuti oleh beberapa jawapan. Dalam bentuk ini penulis item dapat bertanyakan beberapa soalan berdasarkan pokok soalan.

B S Kucing jenis binatang peliharaan. Fakta yang hendak dipastikan betul-salahnya hendaklah digarisi.Bentuk Soalan/Item Objektif (a) Item Betul-Salah (a3) Jenis Pembetulan Calon dikehendaki menentukan betul-salah sesuatu pernyataan dan selepas itu pernyataan yang salah itu hendaklah diperbetulkan. Contoh B S Punca ganda dua 64 ialah 9. B S Nenek ialah ibu kepada bapa. .

Lonjakan dua belah kaki 4. Ruang A Butir-Butir Mengajar ( ( ( ( ) ) ) ) 1.Item padanan menghidangkan masalah (premises atau stimuli) dan beberapa penyelesaian masalah (tindak balas).Contoh: Padankan item-item pada Ruang A dengan pilihan Acara-Acara pada Ruang B. Tindak balas boleh digunakan lebih daripada sekali. Ayun Tangan 3. . Item ini mempunyai sifat homogen sama ada di bahagian masalah atau tindak balas. Lonjakan sebelah kaki Ruang B Acara-Acara (A) Lompatan (B) Lombol lalu (C) Mendagu (D) Berenang (E) Lari pecut .Bentuk Soalan/Item Objektif (b) Item Padanan . Bernafas melalui mulut 2.

(b3) Item Padanan Jenis Klasifikasi . Calon dikehendaki memadankan sebab dengan akibat. (b2) Item Padanan Perhubungan Logik .Padanan jenis homogen termasuklah item yang memerlukan calon memadankan satu stimuli dengan pilihan yang sesuai.Klasifikasi seperti klasifikasi batu-batan dan jenis-jenis perkataan diberikan dalam tindak balas.Dibahagikan kepada tiga jenis: (b1) Item Padanan Homogen Mudah . sebab-akibat.Bentuk Soalan/Item Objektif (b) Item Padanan . pelajar menjawab stimuli dengan cara memilih klasifikasi yang diberikan. dan sebagainya. . atau sebab dengan kesan. sebab-kesan. misalnya. Format ini merupakan cantuman antara padanan dan item berbilang pilihan dan sesuai dengan tugasan fahaman. penjelasan dan kritikan.Perhubungan logik.

Buah Tangan 2.Contoh b1: Peribahasa ( ( ( ) ) ) 1. Hujan Selama 1 Minggu 2.Bentuk Soalan/Item Objektif (b) Item Padanan . Hujan tidak turun selama 1 minggu Akibat (A) banjir (B) kemarau (C) kebakaran . Otak Udang Makna (A) oleh-oleh (B) kedekut (C) Pintar (D) Bodoh .Contoh b2: Sebab ( ( ) ) 1. Tangkai Jering 3.

write the letter of the type of sentence in the blank to the left of the sentence. The teacher said ( ) (D) compound-complex sentence 2. They made him chairman ( ( ) ) 3. 1. I warned her. Determine whether the sentence is simple. 4. Using the key below. but she was persistent. Key: (A) simple sentence (B) compound sentence ( ) (C) complex sentence that his answer is correct.Bentuk Soalan/Item Objektif (b) Item Padanan . After I had gathered the information. complex or compoundcomplex.Contoh b3: Direction: Item 1 ² 7 each contains a complete sentence. compound. . I turned it over to him and started the report.

Satu daripada pilihan ialah jawapan (key) dan pilihan yang bukan jawapan dinamakan pengganggu (distractor).Bentuk Soalan/Item Objektif (c) Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah dari golongan item jawapan tetap kerana telah disediakan tindak balas. Berlaku proses pilihan jawapan daripada beberapa pilihan. . Item ini dibahagikan kepada pokok soalan (stem). Item Aneka Pilihan terdiri daripada satu pokok soalan yang merupakan situasi masalah dan beberapa pilihan jawapan munasabah kepada masalah tersebut. Terdapat pokok soalan yang mempunyai rangsangan (stimulus). dan pilihan (option).

gambar rajah dan lain yang wujudnya sebagai satu kemestian kepada sesuatu pokok soalan. punca. graf. Pengganggu merupakan jawapan yang mungkin diberikan oleh calon yang tidak mengetahui. jadual. penggerak dan pengawal dalam sesuatu soalan. kurang mengetahui atau raguragu terhadap masalah yang dikemukakan.Bentuk Soalan/Item Objektif (c) Item Aneka Pilihan Pokok Soalan (Stem) sepatutnya mengandungi suatu masalah yang hendak dikemukakan. TIDAK semua pokok soalan memerlukan rangsangan. Jawapan yang betul dinamakan jawapan (Key). Jawapan hendaklah tepat. Berfungsi sebagai pengenal. tidak mengelirukan dan dipersetujui oleh pakar-pakar yang mahir dalam bidang berkaitan. ayat. Rangsangan berbentuk perenggan. Pilihan terdiri daripada jawapan dan kemungkinan jawapan yang dinamakan pengganggu. . Stem mungkin berbentuk soalan atau kenyataan yang belum lengkap.

Item Interpretif . paling.Antonim / Sinonim .Negatif [kecuali.Analogi .Kloz . bukan.Aturan Terbaik .Cantuman yang sesuai / sekuen .Bentuk Soalan/Item Objektif (c) Pengkelasan Item Aneka Pilihan .Jawapan Disenaraikan .Jawapan Terbaik . kurang] .Mencari Kesalahan .Jawapan Betul .

Soalan langsung adalah lebih baik daripada bentuk pernyataan yang tidak lengkap Garis kosong hendak sama panjang dan terletak di sebelah kanan.Panduan Membina Item Objektif 1. Elakkan daripada menggunakan lebih daripada satu tempat kosong. Perkataan atau rangkai kata yang dikosongkan hendaklah merupakan isi penting. . Item Jenis Jawapan Pendek Tugasan soalan seharusnya jelas dan jawapan yang diperlukan adalah ringkas dan tepat Elakkan daripada memetik perkataan dari buku teks secara terus-menerus. Ini untuk mengelakkan calon daripada menghafaz jawapan.

Elakkan daripada menggunakan pernyataan yang kurang penting.Panduan Membina Item Objektif 2. Pastikan pernyataan (soalan) mengandungi satu idea utama sahaja kecuali soalan yang bertanyakan hubungan ´sebab-akibatµ. Item Betul-Salah Elakkan daripada menggunakan pernyataan soalan yang terlalu umum. Elakkan daripada menggunakan pernyataan soalan yang terlalu umum. Pertanyaan benar/salah seharusnya sama panjang Elakkan daripada menghidangkan pernyataan soalan secara terus menerus daripada buku teks Jumlah jawapan Betul dan Salah lebih kurang sama banyak . Elakkan daripada menggunakan pernyataan yang kurang penting. Elakkan daripada menggunakan pernyataan negatif atau dua negatif Elakkan daripada menggunakan ayat yang panjang dan kompleks. Elakkan daripada menggunakan pernyataan negatif atau dua negatif Elakkan daripada menggunakan ayat yang panjang dan kompleks.

Arahan hendaklah diberi sama ada tindak balas boleh digunakan sekali. lebih daripada sekali. Item Jenis Padanan Gunakan hanya isi pelajaran/bahan yang homogen bagi setiap kumpulan item Pastikan jumlah rangsangan dan tindak balas tidak sama bilangannya.Panduan Membina Item Objektif 3. atau tidak digunakan langsung jika perlu Aturkan senarai rangsangan dalam turutan yang logik Pastikan semua item dalam set item padanan terletak dalam muka surat yang sam - .

Item Aneka Pilihan Pokok Soalan Pokok soalan (stem) mengandungi tugasan (task) atau masalah yang spesifik sehinggakan calon boleh memahaminya dengan tidak payah membaca pilihan-pilihan.Panduan Membina Item Objektif 4. Item hendaklah mengikut JSU Pokok item berbentuk soalan atau pernyataan yang belum lengkap Jawapan bagi pernyataan yang belum selesai / lengkap diletakkan di hujung soalan / item Nyatakan item dalam bentuk positif (pokok item positif hendaklah diutamakan) kerana berupaya mengukur hasil-hasil penting pelajaran daripada item negatif. Pokok soalan /item beraras tinggi hendaklah ditutamakan Gunakan lebih perkataan dalam pokok item daripada perkataan dalam satu-satu pilihan - - .

perlu kelihatan seolah-olah benar kepada calon yang tidak mengetahui supaya calon ini memilihnya daripada memilih jawapan yang betul. Item Aneka Pilihan Pilihan (Opsyen) Semua pilihan hendaklah selaras dan selari dengan pokok soalan / item Semua pilihan hendaklah homogen Semua pengganggu hendaklah munasabah sebagai jawapan dan dalam lingkungan sukatan pelajaran. paling dalam jawapan betul dan pengganggu Tentukan pilihan-pilihan kelihatan seolah-olah serupa . Antara caranya: Menggunakan kesilapan yang sering dilakukan sebagai pengganggu Nyatakan pilihan dalam bahasa murid-murid Gunakan perkataan yang sedap didengar seperti tepat.Panduan Membina Item Objektif 4.

Panduan Membina Item Objektif 4. di dalam pilihan atau jawapan betul. Biasanya antara 3 hingga 5 pilihan digunakan Pilihan diatur mengikut sesuatu sistem tertentu: mengikut abjad. Calon boleh mengesan ´kesemua di atasµ sebagai jawapan betul dengan hanya memerhatikan dua pilihan adalah betul . Item Aneka Pilihan Pilihan (Opsyen) Bilangan pilihan hendaklah sesuai dengan kematangan calon. panjangpendek ayat. besar-kecil nombor Pilihan sebaik-baiknya sama panjang Pilihan yang berulang-ulang dimasukkan ke dalam pokok soalan Catatkan ´unitµ yang digunakan pada pilihan Penggunaan ´semua di atasµ dan ´bukan semua di atasµ hendaklah secara berhati-hati. Penggunaan ´kesemua di atasµ menyebabkan calon menjawab dengan betul hanya berdasarkan kepada maklumat yang tidak lengkap.

Panduan Membina Item Objektif 4. Item Aneka Pilihan Pilihan (Opsyen) Definisi ditempatkan di dalam pilihan Pastikan jawapan yang dikehendaki ini ´betulµ atau ´paling baikµ agar tidak mewujudkan kesangsian terhadapnya Pastikan tiada ´petunjukµ atau perkataan yang boleh memberi petanda kepada calon mengenai jawapan betul atau mengetepikan pilihan-pilihan salah .

Maksudnya. soalan subjektif kurang tekal dari segi pemeriksaan oleh pemeriksa berlainan.apakah maklumat dan fakta yang perlu digunakan .Soalan Subjektif Soalan yang memberi kebebasan kepada calon dalam memberi jawapannya. .bagaimana mendekati sesuatu masalah .sejauh manakah penekanan yang perlu diberikan kepada sesuatu aspek Jika soalan objektif boleh diperiksa secara tekal oleh pemeriksa berlainan. Calon dikehendaki menghasilkan jawapan mereka sendiri dan agak bebas untuk menentukan: . biasanya terdapat perbezaan skor.bagaimana mengelolakan jawapan .

Satu pernyataan bersifat pertanyaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan. pengalaman. Item jenis esei . item jenis struktur ii. kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respons secara tulisan ‡ Dua jenis item dalam soalan subjektif iaitu: i.Soalan Subjektif ‡ Definisi .

‡ Memberi panduan. rangsangan & bahan asas kpd. Satu / dua bahagian. mengandungi beberapa patah perkataan dan bahan-bahan yang disertakan pada soalan. ‡ Terbentuk daripada. bimbingan. disediakan. memulakan jawapan. soalan berdasarkan petunjuk markah & ruang jawapan yg. iaitu jawapan yg. pelajar utk. ‡ Memberi tanda isyarat yg. tetap bagi bertindak balas thp. kerangka. .Soalan Subjektif ITEM JENIS STRUKTUR ‡ Item-item yang disusun & diatur secara sistematik serta berkembang untuk menjadi rangka kepada satu persoalan yang lebih besar / berkaitan dengan satu-satu tema.

‡ Item struktur sebenarnya mengandungi elemen item objektif dan item esei. .Soalan Subjektif ITEM JENIS STRUKTUR ‡ Beberapa item pendek boleh dihubungkan menjadi set item-item yang dibentuk dengan menggunakan rangsangan yang sama. iaitu satu atau dua ayat sahaja. ‡ Jawapan yang diperlukan adalah pendek. ‡ Soalan struktur mengehadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon.

Soalan Subjektif Contoh ITEM JENIS STRUKTUR 1. i) ____________________________________ ii) ____________________________________ ( 2 markah ) . Nyatakan dua jenis pantun.

Kesukaran soalan dihubungkan kepada jawapan soalan yang panjang. . ‡ Skema pemarkahan hendaklah dibuat semasa membina soalan. ‡ Soalan-soalan hendaklah seberapa boleh berinteraksi dengan rangsangan. ‡ Setiap soalan dalam set boleh berdiri dengan sendiri tidak bergantung pada kebolehan calon menjawab pada soalan lain atau sebelumnya.Soalan Subjektif PANDUAN PEMBINAAN SOALAN STRUKTUR ‡ Soalan struktur mengandungi elemen soalan objektif dan subjektif ‡ Soalan struktur amnya berbentuk soalan esei terbuka tetapi memerlukan jawapan pendek ‡ Soalan-soalan dalam set secara umum bermula daripada mudah berkembang kepada soalan yang lebih sukar di bahagian akhirnya. ‡ Jika diperlukan ruangan jawapan dalam soalan sediakan ruangan yang mencukupi dari segi bilangan jawapan atau panjang jawapan.

Soalan Subjektif ITEM JENIS ESEI ‡ Item yang memberi peluang kepada pelajar melakukan gerak balas dalam tulisan dengan menggunakan perkataan sendiri. ‡ Gerak balas tersebut memerlukan jawapan yang meluas & bebas dari segi mengumpul fakta. menilai fakta. mengatur idea & mengembleng idea-idea secara logik hingga menghasilkan jawapan yang asli ‡ Boleh mengukur peringkat kognitif yang tinggi. .

Soalan Subjektif ITEM JENIS ESEI ‡ Item ini memberi peluang kepada calon membuktikan tindak balas yang lebih kompleks. ‡ Tindak balas yang diberikan itu bersifat subjektif dan hanya berbeza dari segi mutu atau merit. ‡ Kebolehpercayaan pemarkahannya adalah rendah. .

. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara supaya setiap soalan yang diberi markah yang sama mempunyai aras kesukaran yang sama juga. Soalan perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut.Soalan Subjektif PRINSIP PEMBINAAN SOALAN ESEI PRINSIP 1 2 3 4 5 6 PENERANGAN Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran supaya soalan yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut. Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk penyediaan skema jawapan. jelas dan tidak ´berbunga-bungaµ supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Soalan hendaklah ditulis secara padat. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan.

Item Tindak Balas Terhad (TBT ) ii. iaitu: i. Item Tindak Balas Lanjutan (TBL) .Soalan Subjektif ‡ Dua jenis item esei.

‡ Berupaya mengukur aras kognitif isi yang terbatas. ‡ Ini dihadkan kepada skop / topik tertentu. ‡ Contoh: Bagaimanakah bahan sosiobudaya dapat membantu untuk mewujudkan keharmonian pengajaran Bahasa Melayu di Malaysia? (12 markah ) . Batasan ini dapat mengurangkan masalah kebolehpercayaan pemarkahan.Soalan Subjektif Item Tindak Balas Terhad (TBT ) ‡ Item jenis ini membataskan isi dan bentuk tindak balas.

( 25 markah ) .Soalan Subjektif Item Tindak Balas Lanjutan (TBL) Membaca Kunci Kejayaan Cogan kata di atas menunjukkan bahawa betapa pentingnya membaca. Bincangkan cara-cara untuk menanam sikap suka membaca dalam kalangan pelajar hari ini.

terima kasih. .Soalan Subjektif Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful