PENGENALAN DEFINISI LAWATAN ‡ Aktiviti sokongan membolehkan pelajar memerhati apa yang hendak dipelajari di dalam buku seperti situasi sebenar. ‡ Contoh : kilang. ladang. tapak pembinaan . muzium. (i) Peringkat sekolah ‡ Dikendalikan oleh pihak sekolah (ii) Peringkat yang lebih tinggi ‡ Dikendalikan oleh pelajar dan dipantau oleh pensyarah.

‡ Eratkan hubungan antara sekolah dan masyarakat. . ‡ Perkukuhkan ingatan tentang perkara yang dipelajari. ‡ Pelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah. ‡ Beri kesempatan kepada pelajar membandingkan perkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi sebenar.TUJUAN KAEDAH LAWATAN ‡ Pelajar memperolehi pengalaman secara langsung dan menarik.

polis.PRINSIP DAN LANGKAH LAWATAN 1. pihak tempat lawatan. ‡ Sediakan alat-alat kelengkapan. . ibu bapa pelajar. ‡ Beri taklimat kepada pelajar. Sebelum Lawatan ‡ Pilih tempat ‡ Dapatkan kebenaran pengetua. ‡ Uruskan hal pengangkutan.

. Semasa Lawatan Bahagikan pelajar kepada kumpulan kecil mengikut topik kajian. Jaga keselamatan pelajar dan melarang pelajar bertindak sesuka hati. Beri penerangan bila pelajar tunjukkan keraguan. Selepas Lawatan ‡ Mengadakan perbincangan. ‡ ‡ ‡ ‡ 3.PRINSIP DAN LANGKAH LAWATAN 2. ‡ Mengadakan aktiviti susulan. Pastikan pelajar libatkan diri secara aktif.

‡ Perkukuhkan ingatan tentang perkara yang dipelajari. ‡ Beri kesempatan kepada pelajar membandingkan perkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi sebenar.KELEBIHAN LAWATAN ‡ Pelajar memperolehi pengalaman secara langsung dan menarik. ‡ Eratkan hubungan antara sekolah dan masyarakat. ‡ Pelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah. .

Kebenaran melawat tempat seperti kilang dan ladang swasta tidak mudah untuk diperolehi.KELEMAHAN LAWATAN ‡ ‡ ‡ ‡ Pengelolaan lawatan ada rumit. Objektif lawatan mungkin tidak tercapai. . Perlukan tanggungjawab yang berat.

.

PENGENALAN DEFINISI ‡ Program pendidikan atau latihan berasaskan kemahiran teknikal. . ‡ Tingkatkan penyetaan aktif pelajar dalam pembelajaran. KONSEP ‡ Menghubungkaitkan pembelajaran di sekolah dengan aplikasi sebenar di luar bilik darjah. masyarakat dan industri. ‡ Meningkatkan kolaborasi bestari antara sekolah. ‡ Menggabungkan kepakaran guru akademik dan vokasional melalui pengajara berpasukan.

pelajar dengan pelajar.KELEBIHAN ‡ Belajar dalam suasana alam pekerjaan yang sebenar. ‡ Belajar cara menyelesaikan masalah teknikal yang sebenar. ‡ Berlaku interaksi antara pelajar dengan bahan pengajaran. dan pelajar dengan tenaga pengajar. . ‡ Mendapat bimbingan dari pekerja yang berpengalaman.

.

‡ Memproses maklumat dan menghubungkan dapatan.TUJUAN PENGAJARAN BERKOMPUTER ‡ Membuat perbincangan dengan rakan yang jauh. . ‡ Belajar dari courseware elektronik dan komunikasi elektronik. ‡ Pembelajaran jarak jauh. ‡ Penggunaan data sebagai sumber maklumat. ‡ Merujuk ensiklopedia elektronik.

‡ Kelemahan: ± Pelajar perlu mengikuti program dari awal hingga tamat. ‡ Corak laluan pembelajaran ditentukan lebih awal. ‡ Bermula dari tahap senang ke tahap sukar. .KAEDAH PENGAJARAN BERKOMPUTER 1. ‡ Kelebihan: ± Lebih murah dan mudah untuk dibangunkan. KAEDAH LINEAR ‡ Kaedah pengajaran yang paling mudah dibangunkan oleh pengaturcara.

KAEDAH BERCABANG ‡ Kaedah yang membolehkan pelajar bertindak balas atau memberi jawapan daripada pilihan yang disediakan. ‡ Sangat sesuai digunakan untuk modul yang kurang bersandar antara satu sama lain. . ‡ Lebih menarik minat pelajar.KAEDAH PENGAJARAN BERKOMPUTER 1.

.

. (c) Orang dewasa menganggap pembelajaran sebagai penyelesaian masalah.PENGENALAN DEFINISI ‡ Satu percubaan untuk mengembangkan satu teori yang khas tentang pembelajaran orang dewasa. (d) Pembelajaran orang dewasa paling berkesan jika topik pelajarannya mempunyai nilai segera. ‡ Andaian dalam andragogi: (a) orang dewasa perlu mengetahui sebab ia dikehendaki mempelajari sesuatu. (b) Orang dewasa perlu belajar secara eksperimen.

‡ Pembelajaran orang dewasa adalah berpusatkan masalah dan bukan berorientasi isi kandungan.PRINSIP ANDRAGOGI ‡ Orang dewasa perlu dilibatlkan dalam perancangan dan penilaian instruksinya. ‡ Orang dewasa paling berminat mempelajari subjek yang mempunyai hubungan yang segera dengan pekerjaan dan kehidupan peribadinya. ‡ Pengalaman menjadi asas untuk aktiviti pembelajaran. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful