PENGENALAN

KOD KURSUS: CTU O85 NAMA KURSUS: TASAWWUR ISLAM UNIT KREDIT: 2 STATUS: TERAS

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS ‡ Menerangkan fitrah penciptaan manusia dan Islam sebagai Addin ‡ Menjelaskan asas Islam dan konsep ibadah dalam Islam ‡ menghuraikan sistem kehidupan dalam Islam .

Kandungan Silibus ‡ Fitrah Penciptaan Manusia ‡ -hakikat kejadian manusia ‡ -matlamat penciptaan manusia ‡ -keperluan manusia kepada agama .

sambungan ‡ Islam Sebagai Al-Din ‡ -Definisi al-Din ‡ -Sumber Ajaran Islam ‡ -Keistimewaan Islam .

sambungan ‡ Asas Islam ‡ -Akidah ‡ -Syariah ‡ -Akhlak .

sambungan ‡ Konsep Ibadah Dalam Islam ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ -Pengertian Ibadah -Asas Ibadah -Syarat Ibadah -Impak Ibadah dalam kehidupan Muslim -Dakwah dan Jihad .

Kaedah Pengajaran ‡ Kuliah ‡ Diskusi .

2soalan esei ‡ Penilaian Semester ‡ Ujian Esei/Kertas Kerja Hafazan Ayat Analisa Ayat 15% 15% 10% 10% ‡ .Penilaian ‡ Penilaian Semester ‡ Peperiksaan Akhir ‡ 50% 50% ( Objetif 20% & Esei 30% ) 40 soalan objektif.

5 Rujukan: Tidak kurang dari 5 buku Penulisan Rujukan: Citattion APA System Nama Pengarang.. hal..halaman : contoh: .Kertas Kerja ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kumpulan 10-15 muka surat Line spacing : 1. 2010.( Nasharuddin ..hal 2) .tahun. 2 ) Menurut Nasharuddin (2010.

Nama Buku. Tempat Terbit: Penerbit ‡ Contoh: Nasharuddin Atan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka .sambungan ‡ : Penulisan Bibliografi: ‡ Nama Pengarang. Tahun. Pengurusan Islam.2010.

Kertas Kerja Pengenalan Huraian: 4 fakta Cadangan/ Kesimpulan Sumber Rujukan ( 5 sumber yg berotoriti ) ‡ Etiqa & Profesionalisme ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ( 1 markah ) ( 8 markah ) ( 2 markah ) ( 2 markah ) ( 2 markah ) 15 markah .

Tajuk Kertas Kerja ‡ Hakikat Kejadian dan Keistimewaan Manusia ( ada ) ‡ Matlamat Penciptaan Manusia ‡ Keistimewaan Islam ‡ Kedudukan Aqidah Dalam Ajaran Islam ( ada ) ‡ Gejala Kerosakan Aqidah ‡ Maqasid al-Syariah .

sambungan ‡ Impak Ibadah Dalam Kehidupan Islam ‡ Cabaran Dakwah Masa Kini ‡ Pelaksanaan Jihad Di Abad 21 .

HAFAZAN DAN ANALISA AYAT ‡ Surah al-Mulk ‡ Asbabunnuzul: Menurut Abu Hurairah: " Ada suatu surah yang terdiri 30 ayat. yakni alMulk " ‡ Hafazan: Ayat 1-15 ‡ Bacaan dan analisa ayat 15-30 . Ayat itu menjadi syafaat kepada pembacanya sehingga dosa-dosanya akan diampuni Allah.

Lain-lain ‡ SLT ( Student Learning Time ) : 80 jam ‡ OBE ( Outcome Based Education ): .

11.14 . 12.13.Lain-Lain ‡ Ujian: Minggu 8 atau 9 ‡ Penyerahan Kertas Kertas Kerja: Sebelum 1 Ramadhan ( 1 Ogos 2011 ) ‡ Pembentangan: Mulai Minggu 3 ‡ Hafazan dan Analisa Ayat : Minggu 10.

com 019 69 06 1 06 .‡ ‡ ‡ ‡ PENSYARAH NASHARUDDIN MOHAMMAD asiemn05@gmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful