dan Kajian Variasi Manusia. Antropologi Fizikal 2. Antropologi Budaya terbahagi kepada Arkeologi. Dua cabang utama dalam disiplin ini adalah:1. Antropologi Budaya Antropologi Fizikal terbahagi kepada Kajian Evolusi Manusia.Secara umum. Antropologi Linguistik dan Etnologi . disiplin antropologi tidaklah hanya tertumpu kepada pengkajian tentang budaya sahaja.

ANTROPOLOGI FIZIKAL 1. Kajian Evolusi Manusia Dikenali juga sebagai Paleontologi/Paleoantropologi Manusia. Kajian dan kesimpulan dibuat tentang bagaimana manusia mula-mula muncul di bumi ini. Mengkaji perkembangan manusia dari awal kewujudan hingga sekarang. ‡ Bahan-bahan tinggalan manusia ‡ (fosil) dijadikan sebagai data dan maklumat perkembangan manusia .

ANTROPOLOGI FIZIKAL 2. ‡ Dilakukan untuk mengenalpasti asal-usul serta salasilah keturunan manusia melalui ciri.ciri fizikalnya. . ‡ Bukan sahaja memahami asal-usul manusia tetapi boleh digunakan untuk meramal apa akan berlaku apabila kita melalui keadaan. Kajian Variasi Manusia ‡ Kajian ini menerangkan perbezaan fizikal yang wujud dalam masyarakat yang berbeza. ‡ Pengetahuan ini digunakan dengan meluas dalam kajian forensik untuk mengenalpasti identiti manusia dengan hanya berbekalkan tlng -tlng .keadaan tertentu.

adat istiadat dan kebolehan serta amalan-amalan lain yang diperolehi manusia sebagai anggota masyarakat. Antropologi Linguistik 3. Arkeologi 2. budaya merujuk kepada keseluruhan cara hidup yang merangkumi ilmu pengetahuan. seni. Taylor.ANTROPOLOGI BUDAYA ‡ Mengkaji pelbagai aspek budaya yang wujud dalam masyarakat. undang-undang. ‡ Terbahagi kepada tiga bidang iaitu:1. ‡ Menurut E. Etnologi .B. kepercayaan.

. Pengkhususan arkeologi adalah mencari dan menganalisis artifak tinggalan manusia pra. ‡ Artifak-artifak ini mampu menerangkan aspek-aspek budaya manusia zaman dahulu kala dan perubahanperubahan dalam masyarakat tersebut dan punca kepada perubahan tersebut.sejarah. Arkeologi Kajian antropologi berasaskan pencarian dan penerokaan artifak.ANTROPOLOGI BUDAYA 1.

Antropologi Linguistik dikaitkan juga dengan era penjajahan .ANTROPOLOGI BUDAYA 2. ‡ Ahli Antropologi Linguistik berminat mengkaji kepelbagaian dan perubahan dalam struktur bahasa serta pertuturan yang wujud dalam masyarakat manusia. Antropologi Linguistik ‡ Merujuk kepada antropologi budaya yang mengkaji bahasa untuk melihat perubahan dan ciri-ciri sosial masyarakat. ‡ Konteks sejarah. ‡ Faktor penghijrahan menunjukkan berlakunya perhubungan di antara dua kelompok masyarakat.

. Linguistik struktur ‡ Sejarah Linguistik mengkaji bagaimana bahasa berubah mengikut masa.perubahan yang berlaku dalam struktur bahasa kontemporari. manakala Linguistik Struktur mengkaji perubahan. Sejarah Linguistik 2.ANTROPOLOGI BUDAYA ‡ Kefahaman bahasa merupakan unsur penting dalam kerja lapangan. ‡ Dua bentuk kajian dalam Antropologi Linguistik adalah:1.

ANTROPOLOGI BUDAYA 3. Etnologi  Skop kajian Etnologi lebih luas meliputi kesemua aspek yang menjadi skop kajian arkeologi dan antropologi linguistik.  Perkara yang membezakan di antara dua cabang tersebut adalah teknik kajian.  Tumpuan bidang ini adalah kepada corak pemikiran dan perlakuan manusia membentuk budaya. . dan juga penekanannya kepada unsur budaya yang lebih kontemporari.