Nama ahli kumpulan

:
Alex Jay Robert Asyraff Nazreen Haikal Zulkifli Mohammad Ashraf Hashim Zulhairi Osman

.

Pentaksiran Satu prosedur mengumpul. tingkah laku dan nilai murid dalam pengajaran Sains. kemahiran. mentafsir dan menggunakan maklumat terhadap pengetahuan. .

Pentaksiran Pentaksiran secara sumatif: Berlaku selepas proses pengajaran (UPSR. kuiz) . PEKA) Pentaksiran secara formatif: Merupakan sebahagian daripada proses pengajaran (penyoalan.

bertulis. ujian lisan mahupun . Pemerhatian.Pengujian Satu prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku. Tujuan ialah menentukan pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran.

Pengukuran Hasilan jawapan yang diberikan (markah) atau respon atau perubahan tingkah laku oleh pelajar. Bertujuan untuk memberi maklumat mengenai kefahaman murid. .

Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid. .Penilaian Satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran. kaedah mengajar dan kurikulum. objektif pelajaran.