SUSUN ATUR

KONSEP
• “ Pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: merancang kurikulum, mengorganisasi prosedur dan sumber, menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan, memantau kemajuan pelajar, dan menjangka kemungkinan masalah”

Lemlech (1988)
• Tempat murid menghabiskan sebahagian masa persekolahannya. • Suasana b.darjah menentukan keberkesanan p/p. Suasana b.darjah mungkin mjd ‘kawan’ atau ‘lawan’ dlm pembelajaran (Marland, 1975) • Susunan b.darjah mengawal pembelajaran, perhubungan gurumurid, murid-murid dan keseronokan berkerjasama.

Pembentukan & pengurusan persekitaran

Pembentukan & pengurusan persekitaran

JENIS-JENIS BILIK DARJAH
• Biasa (Tradisional) • Bercantum • Mata Pelajaran Khas • Multimedia • Terbuka •

Model Susunan Persekitaran Bilik Darjah Tradisional Rak Rak Papan hitam Papan buletin Meja guru Meja murid Kabinet fail Papan kenyataan Papan pameran .

Susun atur bentuk tradisional .

Gambaran keadaan murid di dalam kelas yang sebenar .

.KEBAIKAN • Murid duduk secara berpasangan bagi membolehkan perbincangan tidak formal semasa proses pembelajaran. • Guru sesuai menggunakan kaedah kuliah iaitu pengajaran berpusatkan guru. • Memudahkan guru untuk memantau murid semasa proses pengajaran agar tidak ada muridnya yang ketinggalan. • Tumpuan murid akan lebih tertumpu kepada hadapan kelas. • Murid yang nakal dan mempunyai masalah penglihatan akan ditempatkan di baris hadapan.

• Guru tidak dapat melihat pergerakan murid yang berada dibelakang dan kurang kawalan terhadap mereka.KELEMAHAN • Perbincangan antara murid adalah lebih terhad dan kurang meluas. • • • . • Sifat-sifat sosial kurang dipupuk dalam diri murid. • Murid yang berada di baris belakang kurang tumpuan dan minat terhadap pengajaran guru. • Murid tidak dapat memberikan respon yang baik kerana pembelajaran lebih berpusatkan guru.

• Murid diberi peluang untuk bertanya atau memberikan respon terhadap pengajaran guru. • Penggunaan multimedia dan bahan yang menarik. • . • Guru mempelbagaikan pendekatan dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran.CADANGAN PENAMBAIKAN • Guru menempatkan murid berdasarkan tahap kesihatan dan potensi pembelajaran mereka. • Guru melibatkan murid dalam aktiviti perbincangan untuk menyelesaikan masalah dan soalan yang diberikan.

SUSUN ATUR BILIK DARJAH MATA PELAJARAN KHAS .

PENGENALAN .

SUSUN ATUR BILIK PEMULIHAN KHAS .

MODEL HORSE.SHOE .

SHOE Guru Guru Meja Murid .LAKARAN MODEL HORSE.

GAMBAR SEBENAR MODEL HORSE.SHOE .

SHOE .KEKUATAN MODEL HORSE.

KELEMAHAN MODEL HORSE.SHOE .

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN MODEL HORSE.SHOE .

MODEL KIOSK .

LAKARAN MODEL KIOSK Papan Putih Kiosk Muzik Kiosk Alam Sekitar Kiosk Interpersonal Kiosk Visual Kiosk Umum Kiosk Bahasa Kiosk Intrapersonal Kiosk Matematik Kiosk Kinestatik pintu pintu .

GAMBAR SEBENAR MODEL KIOSK .

KEKUATAN MODEL KIOSK .

KELEMAHAN MODEL KIOSK .

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN MODEL KIOSK .

MODEL STESEN .

LAKARAN MODEL STESEN 1 Stesen Membaca 3 Stesen Mengira 2 Stesen Menulis .

GAMBAR SEBENAR MODEL STESEN .

KEKUATAN MODEL STESEN .

KELEMAHAN MODEL STESEN .

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN MODEL STESEN .

PENGURUSAN BILIK DARJAH .MULTIMEDIA ( MAKMAL KOMPUTER ) .

multimedia bermaksud penggunaan komputer untuk mempersembahkan teks. video.KONSEP MULTIMEDIA Ø Menurut wikipedia. persembahan teater dengan sokongan elemen video. persembahan yang menggabungkan audio-visual menerusi televisyen. animasi dan bunyi dalam cara yang diintegrasikan Ø Menurut Jamalludin dan Zaidatun(2005) multimedia membawa maksud persembahan slaid yang diiringi kesan bunyi. penggunaan transparensi dengan sokongan grafik berwarna warni misalnya dianggap sebagai satu persembahan multimedia  . grafik.

.

Menggalakkan setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan ilmu dengan menggunakan kemajuan teknologi 2. Dapat melahirkan pelajar yang celik IT 6. melahirkan dan menyediakan insan yang berkualiti dan mampu bersaing dengan dunia luar. 5. Menanam minat murid untuk menerokai maklumat dengan lebih meluas dengan cepat dan mudah 4. Mempelbagaikan integrasi ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.KEBAIKAN 1. Menaikkan semangat inkuiri dalam diri pelajar agar sentiasa berusaha mendalami pemahaman dan mendapatkan suatu maklumat baru 3. . Mewujudkan pembaharuan suasana belajar agar murid tidak mudah bosan atau jemu untuk belajar 7.

Kekurang bilangan komputer di sekolah 2.Timbul masalah penyalahgunaan ICT apabila kurangnya pengawasan • .KELEMAHAN 1.Peluang atau masa yang terhad kepada pelajar untuk meneroka 4.Masalah perkhidmatan internet 3.

Memperketatkan lagi pengawasan ketika penggunaan internet 2.Sentiasa mengemaskini sistem perkhidmatan Internet 3.PENAMBAHBAIKAN 1.Menyediakan jadual penggunaan makmal komputer mengikut kelas • .Sering membuat servis terhadap komputer yang terdapat di makmal komputer 4.

BILIK DARJAH BERCANTUM • Konsep:  ~ kelas bercantum merujuk kepada kelas-kelas di sekolah rendah yang mengandungi murid-murid yang umurnya hampir sebaya. Kelas bercantum “sebagai satu bentuk pengajaran yang mana seorang guru mengajar murid-murid terdiri daripada beberapa gred atau lebih daripada satu gred di dalam sebuah bilik darjah.  ~  . 1988).” (UNESCO. misalnya tahun satu dan dua. tahun tiga dan empat serta tahun lima dan enam.

.

• Guru mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas. tidak membolehkan satu kelas biasa dibuka.Ciri-ciri Kelas Bercantum • Kelas ini wujud di sekolah rendah sahaja. • Strategi pengajaran dan pembelajaran . • Murid-murid berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan • Bilangan murid kurang daripada 10 orang dan dengan itu.

Kebaikan • Membantu dalam masalah kekurangan guru matapelajaran • Murid tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran • Memudahkan perkongsian ilmu sesama murid .

Keburukan • Tahap kematangan dan pemikiran murid berbeza • Suasana dalam kelas tidak terkawal • Semangat assabiyyah wujud dalam kalangan murid .

Cadangan Penambahbaikan • Kedudukan murid bercampur • Pendekatan yang digunakan guru perlu berkesan bagi mengawal kelas • Susun atur yang boleh menempatkan murid yang ramai • .

BILIK DARJAH TERBUKA .

PENGENALAN BILIK DARJAH TERBUKA • R.S  Barth menyatakan  bahawa  konsep   pendidikan terbuka  sebagai  suatu pendekatan  pengajaran  dan  pembelajaran.  bahan-bahan  pelajaran  serta  penglibatan  pelajar   dalam  membuat  pemilihan  daripada pendekatan  dan  strategi  pembelajaran . ruang-ruang  pembelajaran.

• Dalam  sistem  pendidikan  terbuka.pelajar  diberi  peluang  untuk merancang  aktiviti   pembelajaran  sendiri • Pengajaran  guru  dikurangkan  ke peringkat  minimum • Guru  hanya  berperanan  sebagai  penasihat. pembimbing  dan  memilih  bahan  pengajaran dan  aktiviti  pengajaran  samada secara berkumpulan atau individu .

• Situasi pengajaran di bilik darjah terbuka diubahsuai agar pelajar  senang bergerak dari  satu tempat  ke satu tempat untuk memilih bahan pengajaran yang diminati dan menjalankan aktiviti pelajaran selepas berbincang dengan guru .

kaedah kumpulan/ perbincangan biasa digunakan. • Pelbagai aktiviti dijalankan serentak • Jadual anjal(mudahdiubah) • BanyakABM/BBM digunakan • Murid berpeluang membuat keputusan • Murid bebas bergerak/ berkerjasama • Murid bebas mengkaji mengikut minat • Penyerapan dan pengabungjalinan .CIRI-CIRI BILIK DARJAH TERBUKA • Pelajaran keseluruh kelas minimum.

emosi dan sosial diutamakan untuk pembentukan sikap +ve • Pemberian markah / gred minima • Perhubungan guru-murid. .• Kaedah dapatan / ujikaji diutamakan • Kumpulan pembelajar mudah bentuk berdasarkan minat dan akademik. muridmurid adalah jujur dan terbuka. • Keperluan intelek.

KELEBIHAN BILIK DARJAH TERBUKA .

• Pelajar diberi peluang membuat keputusan sendiri • Meningkatkan kemahiran sosial murid • Meningkatkan kemahiran psikomotor murid • Menjadikan pelajar lebih seronok untuk belajar • Meningkatkan keyakinan murid .

KEKURANGAN BILIK DARJAH TERBUKA .

• Aktiviti tidak dapat berjalan dengan lancar sekiranya pelajar tidak tahu untuk melakukan aktiviti • Penggunaan masa yag lama • Pelajar lebih banyak bergerak daripada melakukan tugasan • Tumpuan murid terganggu .

PENAMBAHBAIKAN BILIK DARJAH TERBUKA .

• Tidak terlalu banyak menyediakan bahan untuk aktiviti • Guru perlu memberikan arahan dengan jelas • Bahan yang disediakan haruslah mudah difahami • Guru menghadkan masa untuk setiap aktiviti • Guru perlulah sentiasa peka terhadap setiap aktiviti murid .

TERIMA KASIH. .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful