1

EDU 3105
TEKNOLOGÌ PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
FOTOGRAFI
Disediakan Oleh:
AMDAN ZAINAL AFUAD
Jabatan Ilmu Pendidikan
Institut Perguruan Temenggong Ibrahim
Johor Bahru

1. SEJARA FOTOGRAFI
W Merupakan Iukisan menerusi cahaya. Tanpa
cahaya senifoto tidak boIeh berfungsi.
W MuIai diperkenaIkan pada tahun 1839
W Kamera diperIukan apabiIa para peIukis
sukar merakam imej potret sekitar abad ke 17
& 18
W Tahun 1900 - Kamera Mammoth teIah cipta.
Seberat 1,400 pound, Lens sahaja 500
pound. Untuk mengangkat memerIukan
seramai 15 orang. Saiz fiIem 4½ x 8 kaki.
Bahan kimia 10 geIen diperIukan.

Kamera Mammoth -
1900

W George Eastmen( 1888 ) mencipta kamera
Kodak. Saiz lebih kecil
W 1980-an kamera digital mulai
diperkenalkan dalam bentuk kompak.
W 000 kamera digital SLR( single lens
reflexs) diperkenalkan. Tapi harga amat
tinggi.
SEJARA FOTOGRAFI

Kamera jenama Kodak

Kamera digital jenis kompak
Kamera digitaI SLR

. BAAGIAN ASAS & FUNGSI
KAMERA
W Kamera SLR dan Lens
8
BAAGIAN ASAS & FUNGSI KAMERA
LENSA
9
BAAGIAN ASAS & FUNGSI KAMERA
Lens
TLR ialah kamera dua lens yang mempunyai
peranan masing-masing. Lens yang dibawah
berfungsi untuk membawa cahaya masuk ke
filem. Manakala lens di atas berfungsi
membawa cahaya ke Viewfinder.
TWIN LENS
REFLEX
10
BAAGIAN ASAS & FUNGSI KAMERA
SLR ialah kamera yang berfungsi dengan satu Lens dan
satu cermin pembalikan. Hasilnya apa yang dilihat pada
tingkap penenang (Viewfinder) akan sama dengan
rakaman di filem.
SINGLE LENS
REFLEX
11
3. AKSESORI KAMERA
5 Jenis Lens
1. Wide AngIe Lens
W Merupakan Lens yang membolehkan kita
mengambil gambar pada sudut yang luas.
Dalam ketogeri ini, Wide Angle terbahagi
pula kepada Super Wide.
Berikut ialah jenis Lens Wide Angle.
W 1mm, 18mm, 0mm, mm, mm,
W Jika Iebih keciI angkanya bermakna lebih
Iuas bukaan sudut pandangannya
1
JENIS-JENIS LENS
. Standard Lens
W lens yang boleh mengambil gambar
mengikut pandangan mata manusia. Lens
ini amat sesuai untuk mengambil gambar-
gambar potret.
W ontoh: 0mm, mm, 0mm.
1
JENIS-JENIS LENS
3. TeIephoto Lens
W Ìalah lens yang memiliki sudut pandang
yang sempit. Ìa amat sesuai untuk
mengambil gambar pada jarak yang jauh.
Telephoto Lens juga berperanan untuk
crouping gambar.
W ontoh Lens: 1mm, 00mm,
00mm,00mm, 1000mm
1
JENIS-JENIS LENS
4. Micro Lens
W lens yang boleh merakam gambar pada jarak
dekat untuk keperluan gambar-gambar mikro
atau close-up. Lens ini memiliki angka seperti
yang terdapat pada Lens Standard dan
Telephoto.
W ontoh: mm, 10mm, 00mm
W Lens mm boleh merakam gambar pada jarak
dekat. Lens 10mm dan 000mm boleh
merakam gambar mikro pada jarak jauh.
1
JENIS-JENIS LENS
5. Zoom Lens
W lens yang menggabungkan beberapa ciri lens
yang tersenarai diatas. Ìni bermakna, dalam
satu lens terdapat dua atau tiga sudut lens.
W ontoh: mm - mm, 0mm -1mm, 80mm
-00mm.
1
APERTURE
W Aperture - Ìalah alat bukaan lens yang
juga dikenali sebagai f/stop. Tanpa f/stop
gambar tidak terhasil dengan baik. f/stop
membantu menapis kemasukkan cahaya
ke filem. Lobang f/stop yang besar ditanda
dengan angka kecil. Manakala f/stop yang
kecil diwakili oleh angka yang besar.
ontoh Aperture analog:
W f,f,f1,f11 - lobang kecil
f8,f.,f - lobang sedarhana
f,f.,f,f.8 - lobang besar
1
4. TEKNIK FOTOGRAFI
APERTURE
W Aperture berfungsi untuk menghasilkan
gambar yang bermutu. Untuk
mendapatkan gambar yang tajam (Sharp),
gunakan Aperture yang kecil agar Depth
Of Field menjadi tajam
W Depth Of Field ialah keadaan gambar Out
Focus atau Ìn Focus
W Out Focus ( belakang kabur )
W Ìn Fokus ( Kedua-dua objek jelas )
18
SUTTER SPEED
Fungsi Aperture Dan Shutter Speed -
Shutter Speed digunakan untuk rakaman gambar yang bergerak
19
SUTTER SPEED
W Shutter Speed ialah Kelajuan Bukaan
Lens. Shutter Speed ditanda dengan
angka. ontoh Shutter Speed ialah:
W 1/B - Shutter Speed paling perlahan
1/1,1/,1/,1/8,1/1,1/0 - Shutter Speed
perlahan
W 1/0,1/1,1/0 - Shutter Sederhana
W 1/00, 1/1000, 1/000, 1/000 - Shutter
Speed Laju
0
SUTTER SPEED
W 1/1 bermaksud bukaan selama 1 saat.
W bermakna 1/1 merupakan Shutter Speed
paling lama bukaannya
W Manakala 1/000 ialah 1 saat dibahagi
000. (paling laju.)
W Namun terdapat satu lagi Shutter Speed
yang boleh dibuka seberapa lama yang
anda mahu, iaitu Shutter Speed 1/B
1
Dua contoh gambar yang menggunakan Shutter Speed
1/0 KAMERA BERGERAK 1/0 KAMERA STATÌK

FLAS
FIash membantu kerja-kerja senifoto jika keadaan di Iokasi kurang atau
ketiadaan cahaya
Pembinaan fIash adaIah di Iuar sebuah kamera. Namun sudah ada fIash
yang dibina pada kamera
Shutter Speed untuk penggunaan fIash iaIah 1/60 dan 1/15.( manual )

FILTER
FiIter dibuat dari pIastik tahan Iasak yang berkuaIiti tinggi. Ada
juga yang dibuat dari kaca yang bermutu
FiIter berfungsi; menyeIamatkan Iens dari terkena debu, terguris
yang mungkin menyebabkan Iens rosak.
FiIter uItra voiIet (UV) membantu mencegah Lens agar tidak
tercaIar. Sementara FiIter yang membantu membuat pembetuIan
iaIah FiIter Biru, Merah, Kuning, PoIarizing disamping membantu
untuk kesan sampingan (SpeciaI Effec)

5. JENIS-JENIS FILEM
W Filem berperanan merakamkan objek
yang diperlukan. Filem yang dibuat dari
Geletin dan dilapiskan dengan Bromide
Perak (Silver Bromide) menjadi terlalu
sensitif dengan cahaya. Filem tidak boleh
didedahkan pada cahaya, ia akan exposer
jika didedahkan.

JENIS-JENIS FILEM
W Antara saiznya ialah 1mm, mm,
W Namun yang popular di pasaran ialah
mm yang dikenali sebagai 1mm.
Namun filem x yang dikenali 10mm
masih digunakan di studio-studio
professional

JENIS-JENIS FILEM
1. Panchromatic
W Sensitif pada semua warna/cahaya.
Filem ini ialah filem yang digunakan
secara meluas. Filem ini dipecahkan
kepada dua pula iaitu filem DayIight dan
Tungsten. Filem Daylight - Ìalah filem
warna (print dan slaid) yang hanya sesuai
untuk cahaya matahari

JENIS-JENIS FILEM
O FiIem Tungsten- Filem yang digunakan
untuk cahaya tungsten sahaja (Filem
Slaid).
Filem Panchromatic dikeluarkan dalam
dua kegunaan. Ada filem untuk dijadikan
Photoprint dan sejenis lagi ialah Filem
Slaid.
O Ìnstant Foto( Polaroid) ÷proses tanpa bilik
gelap
8
JENIS-JENIS FILEM
. Othochromatic
O Tidak sensitif pada semua cahaya. Filem
ini tidak sensitif dengan cahaya merah dan
biru. Filem ini digunakan dalam kerja-kerja
grafik, percetakan. Filem ini hanya
mengeluarkan kesan contrast dan bila
dicetak boleh menghasilkan imej garisan.
9
JENIS-JENIS FILEM
3. Infrared
O Sensitif pada semua cahaya walaupun
cahayanya rendah. Filem ini adalah filem
istimewa yang tidak dipasarkan secara meluas
atas kepentingan keselamatan. Ìa boleh
diperolehi hanya dengan memohon permit untuk
kegunaan penyelidikan saintifik dan kerja-kerja
keselamatan negara.
0
UKURAN FILEM
W Filem 1mm banyak digunakan untuk tayangan
di pawagam
W Filem mm lebih banyak digunakan oleh
amatur photographer/professional. Ìa lebih
sesuai dengan kamera SLR
W Filem x, x, x, x8, 8x10, (10/0 mm)
fotografi perdagangan yang sering digunakan
juga dalam kerja-kerja Studio.
W Filem keping digunakan dalam proses
percetakan, kerja-kerja grafik, X Ray
1
ISO /ASA FILEM
W ÌSO/ASA ialah tanda berdaftar tentang
kuasa filem. Emulsion filem ditentukan
dengan tanda pengenalan ÌSO pada filem
yang dibeli.
W ÌSO ditandakan dengan angka-angka:
ÌSO ,,100,00,00. Lebih tinggi
angkanya bermakna lebih pantas sensitif
filem dengan cahaya

6. KUALITI & TIPS FILEM
W Pastikan tarikh Iuput yang terdapat di kotak fiIem
agar tidak meIepasi tarikh yang teIah ditetapkan.
KeseIamatan FiIem:
1. Jangan Ietak berhampiran air, panas.
. Jangan bersepah, kerana akan ditarik keIuar oIeh
kanak-kanak terutamanya.
3. Tandakan pemiIik, tarikh, tempat dimana gambar
dirakamkan.
4. Jika membeIi jumIah yang banyak, simpan di daIam
peti sejuk.
5. Proses segera

Jenama FiIem:
Jenama fiIem iaIah:
Agfa, Fuji, Konica, Kodak, Mitshubishi,
Neopon
Jika pada hujung nama fiIem terdapat
perkataan Chrome ia adaIah pengenaIan
untuk jenis sIaid.

7. FOTOGRAFI DIGITAL
W Kamera Digital ( K_Digital ) adalah sebuah
kamera yang dicipta dengan teknoIogi
komputer.
W Menyimpan foto dalam K_Digital seperti
kita menyimpan data dalam komputer.
W K_Digital boleh diumpamakan sebuah
komputer bimbit atau PDA

FOTOGRAFI DIGITAL
W Perisian seperti Photoshop, Photoeditor,
Animation Shop, Paint Shop dan
sebagainya perlu dipraktikkan
W Jika anda yang mahukan jumlah mutu foto
yang baik - hingga megapixel atau
lebih diperlukan

FOTOGRAFI DIGITAL
Ìstilah dan fungsi
W Lens: Ada kamera yang menyediakan
sudut lens 8-mm dengan f/.8. Fungsi
kali optical zoom atau lebih. Keupayaan
close sehingga 1. cm. Hasilnya anda
boleh melakukan kerja-kerja penyelidikan
dengan mudah. Zoomnya sehingga
hampir 00 meter.

FOTOGRAFI DIGITAL
Ìstilah dan fungsi
W UpIood: PiIih cara pindahan foto ke PC
dengan mudah..
W FIash: Lihat keupayaan fIash K_DigitaI .
Berapa jauh fIash boIeh menyimbah.
W Mood operasi: Ia terbina secara digitaI.
Mood ini berfungsi seperti kamera
program bagi SLR fiIem. Fucusnya
secara automatik
8
FOTOGRAFI DIGITAL
IstiIah dan fungsi
W Museum: AdaIah untuk merakam
bahagian daIam rumah, bangunan
tanpa fIash.
W Fireworks Show: Jika anda ingin
merakam pertunjukan bungga api
W CIose-Up: Untuk kerja cIose-up
9
FOTOGRAFI DIGITAL
IstiIah dan fungsi
W Copy: PaIing menarik K_DigitaI boIeh
berfungsi sebagai scanner
W Back Light: Cahaya fIash akan
tersimbah jika menggunakan fungsi ini
dengan cahaya arah beIakang modeI.
W Potrait: Untuk rakaman potret
0
FOTOGRAFI DIGITAL
IstiIah dan fungsi
W Indoor: Rakaman di majIis tanpa simbahan cahaya
fIash
W Night Portrait: Untuk merakam potret pada waktu
maIam
W Beach/Snow: Rakaman foto di pantai atau di musim
saIji ( jika anda keIuar negara)
W Landscap: Untuk rakaman Iandskap agar foto Iebih
tajam dengan Depth Of FieIdnya sempit.
W Sunset: Merakam foto waktu senja

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful