Laura H.

Chapman
Nur Yasmin Ahmad Sapian Nurul Aina Khauli

‡ Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Dapatkah individu mengembangkan kreativiti? Banyak kajian telah dilakukan mengenai konsep ini dan banyak juga jawapan yang diperolehi. . bergantung kepada latar belakang profesional penelitinya.

‡ Ada dua jenis utama kreativiti iaitu kreativiti intuitif dankreativiti analitik. . ‡ Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan. yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan. Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik.‡ Penting untuk disedari bahawa kreativiti adalah sebuah proses. ‡ Kreativiti analitik pula adalah apa yang kita gunakan.

Manakala daripada perkataan Greek pula creare bermaksud memenuhi .(2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta.‡ Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu creare yang membawa maksud membuat . menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli . Kamus Dewan.

‡ Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif. . Terdapat juga yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tiada sebelumnya. baru dan asli.

Antaranya adalah LAURA H. CHAPMAN. Buku ini menjelaskan bahawa tahap perkembangan kreativiti dan artistik dibahagikan kepada tiga fasa yang utama.Chapman yang menyebut di dalam bukunya yang bertajuk Approches in Art Education (1978) yang memetik bahawa sesuatu proses kreativi adalah mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya atau dikenali sebagai proses artistik. iaitu perwujudan idea. CHAPMAN juga menyatakan dalam bukunya berjudul Approaches to Art in Education. . Pandangan tokoh Laura H. menjelaskan bahawa proses artistik adalah merupakan fasa-fasa tidak semestinya sentiasa bersifat tekal dan sekuens. suatu kajian tentang teori-teori peringkat penghasilan kerja dan tahap kreativiti.‡ Terdapat beberapa pendapat daripada tokoh Seni Visual tentang kreativiti. perkembangan dan penghalusan idea dan kemahiran media. ‡ LAURA H.

‡ Laura H.Chapman meletakkan 3 kaedah iaitu. ‡ i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) ‡ ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) ‡ iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) .

guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selainmenerangkan kaedah menjana idea ‡ dalam penjanaan sesuatu idea. haluan dan tujuan penghasilan karya. haluan dan tujuan penghasilan karya. pengkarya menetapkan objektif. pengkarya perlu menetapkan objektif. .‡ i) Kaedah penjanaan idea(inception of idea) ‡ Di dalam menjana idea.

. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan.‡ ii) Pengolahan dan pemurnian(elaboration and refinement) ‡ Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.

Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri.‡ iii) Kemahiran menggunakan bahan (execution in a medium) ‡ guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. . ‡ bimbingan penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan diberikan melalui demonstrasi dan tunjukcara supaya pemilihan bahan mempunyai makna dan nilai tersendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful