PENDEKATAN KURIKULUM DACUM

´DEVELOPING A CURICULLUMµ (DACUM) ‡ SUATU PENDEKATAN INOVATIF TERHADAP ANALISIS SESUATU PEKERJAAN DAN JUGA KAEDAH YANG BERKESAN DALAM MENENTUKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SESEORANG INDIVIDU (PEKERJA) ‡ (Finch and Crunkilton . 1989) .

Dacum terdiri daripada sehelai profil berkenaan pekerjaan yang dapat menggambarkan secara grafik tanggung jawab dan tugas yang terlibat dan perlu dilaksanakan dalam sesuatu bidang pekerjaan (Jones 1989) .

Analisis Dacum biasanya digunakan sebagai asas untuk ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Merekabentuk kurikulum Kaunseling dan pengambilan pelajar Keperluan terhadap keperluan pelajar Penilaian terhadap prestasi pekerjaan Merekabentuk ujian ketrampilan Penerangan sesuatu pekerjaan .

4 komponen asas yang digunakan dalam model Dacum ialah ‡ Suatu profil yang mengenalpasti sesuatu tugas ketrampilan bagi keseluruhan pekerjaan ‡ Kemahiran dan tingkahlaku yang terlibat untuk sesuatu tugas dan ketrampilan dikenalpasti ‡ Kemahiran dan tingkahlaku menjadi matlamat pelatih/pelajar ‡ Skala pengklasan dikaitkan dengan profil untuk tujuan penilaian pelbagai peringkat ketrampilan .

Dacum beroperasi berdasarkan 3 dasar iaitu ‡ Pekerja mahir adalah paling sesuai menjelaskan tentang pekerjaan mereka sendiri ‡ Sebarang pekerjaan boleh dijelaskan dengan berkesan dan mencukupi dalam bentuk tanggungjawab oleh pekerja yang berjaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik ‡ Kesemua tugas mempunyai implikasi terhadap pengetahuan dan sikap yang perlu ada pada pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna .

Prosedur menghasilkan kurikulum melalui pendekatan Dacum .

1.ANALISIS KEPERLUAN ‡ Kenalpasti masalah ‡ Kenalpasti kumpulan sasaran ‡ Menentukan objektif/analisis kepada keperluan latihan (tugas pekerjaan/ kemahiran yang perlu ada .

2. PEMILIHAN AHLI PANEL ‡ Pengerusi ‡ Penyelaras kurikulum (pakar kurikulum) ‡ Memilih 2 orang ahli panel dalam bidang kursus yang akan dijalankan .

SESI SUMBANGSARAN ‡ Panel menyenaraikan tingkahlaku.3. sikap. pengetahuan dan kemahiran dan juga kelengkapan yang diperlukan ‡ Pengerusi/Pemudahcara membimbing ahli-ahli panel terutamannya tentang pendekatan dacum .

tanggungjawab secara umum/kemahiran sesuatu tugas Laksanakan setiap langkah kerja dalam carta .4. Menghasilkan profil kerja ‡ Hasilkan profil pekerjaan ‡ Bincangkan setiap item (tajuk dan skop pekerjaan.

5.PENILAIAN SEMULA PROFIL ‡ Perbincangan semula untuk memperbaiki dan memperbetulkan yang perlu .

PROFIL PEKERJAAN YANG LENGKAP BAGI SESUATU KURSUS .6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful