Kepentingan Analisis Tugasan Kemahiran Asas Untuk Berdikari

Disediakan Oleh: Norliyana Binti Sahdan Fatin Liyana Binti Hamzah Nurul Hafizah Binti Khmis Nur Jannah Binti Mohd Ali Nur Erahazleen Shaficca Binti Rusli

Maksud analisis tugasan Analisis tugasan KAUB Kepentingan analisis tugasan .

proses pemecahan langkah-langkah kecil daripada satu aktiviti yang kompleks serta disusun berturutan mengikut kesesuaian •  .Maksud Analisis Tugasan Lee Lay Wah (2009) • analisis tugasan .

Tesmer. & Hannum (1999) • analisis tugasan .hasil daripada proses menganalisa dan mengatur sesuatu pembelajaran dan hasil pembelajaran mestilah boleh dicapai oleh pelajar pada akhir pembelajaran  .Jonassen.

 Kesimpulan bagi maksud analisis tugasan:  • analisis tugasan .proses pemecahan atau pembahagian sesuatu aksi yang kompleks kepada beberapa gabungan langkah-langkah kecil serta melibatkan proses kognitif  • analisis tugasan haruslah ditentukan. dianalisis terlebih dahulu supaya sesuai dengan kemampuan murid-murid .

Kepentingan Analisis Tugasan Kemahiran Asas Untuk Berdikari rmasalah pembelajaran perincian tentang sesuatu perkara atau 1 2 urid yang mengalami kerencatan akal atau kecacatan mental yan .

pertuka 3 4 kan sesuatu hasil pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap ilaian prestasi dan tahap keupayaan murid mengikut hasil pemb 5 .an pembelajaran yang berasaskan sesuatu tema (jahitan.

erekod pembelajaran murid-murid dan dijadikan bukti penilaian 6 7 kuti perkembangan anak-anak mereka semasa di sekolah berdasark .

Terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful