You are on page 1of 24

moe.gov.

my

Visi & Misi KPMVisi: Sekolah Unggul Penjana Genarasi Terbilang

Misi: Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Matlamat: Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.

Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.

spp

Misi dan Visi SPPVISI SPP Menjadi Suruhanjaya Perkhidmatan Yang Terbaik MISI SPP Memberi Perkhidmatan Yang Berkualiti Dalam Urusan Pengambilan Dan Perkhidmatan Bagi Anggota Perkhidmatan Pelajaran OBJEKTIF SPP Melaksanakan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144 (1) Perlembagaan Persekutuan dari segi pelantikan, urusan perkhidmatan dan kawalan tatatertib dan naik pangkat Anggota Perkhidmatan Pelajaran dengan cekap dan berkualiti bagi memenuhi keperluan sektor pendidikan

Rmk-10

5 Teras Strategik UtamaTeras pertama ialah mengubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentranformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA Teras kedua ialah mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi Seterusnya, menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif Keempat, membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia Kelima, mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup.

BUMBUNGNYA adalah gagasan induk


iaitu 1Malaysia. Tempat bernaung semua rakyat.

RMK 10 ibarat sebuah rumah

DINDINGNYA adalah Program


Transformasi Kerajaan (GTP) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP) yang bersandarkan model ekonomi baru iaitu DILIPATGANDAKAN PENDAPATAN.

LANTAINYA adalah RMK 10 dan

Peruntukan RMK 10
RM230 billion 55% ekonomi 30% sosial 10% keselamatan 5% untuk kos pentadbiran

1. MENINGKATKAN DAN MEMPELBAGAIKAN


KEUPAYAAN PENJANAAN

2. Pembinaan 6,312KM jalan raya berturap di


semenanjung, 2,819 KM di Sarawak dan 2,540 di Sabah

3. 1Murid 1 Sukan 1Malaysia

4. Merombak sistem pendidikan untuk


meningkatkan prestasipelajar dengan signifikan

5. Memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan


cemerlang

6. Menjayakan pertumbuhan dipacu oleh produktiviti


dan inovasi

7. Kualiti pendidikan TEVT (Teknikal &


Vokasional) dinaik taraf

8. Bantuan kewangan untuk modal insan 9. Meningkatkan penyertaan wanita dalam jawatan
peringkat tertinggi

10. Membina masyarakat yang influsif dan


progresif

11. Program galak pertumbuhan sektor perusahaan


kecil sederhana

12. Memastikan peluang sama rata dan melindungi


golongan yang mudah terjejas

13. Memupuk minda kelas pertama


14. Sektor pertanian, industri luar bandar diberi nilai
tambah

Pekebun kecil akan memberikan hak


mengurus tanah kepada agensi atau koperasi.

pekebun akan menikamti penjanaan


sumber pendapatan lebih baik melalui upah dan dividen

15. Pemasangan CCTV di seluruh negara untuk


tingkatkan pemantauan keselamatan awam

16. 78,000 unit rumah mampu milik akan dibina.


Harga di pasaran RM 42,000

17. Perkhidmatan polis yang mencapai prestasi


terbaik akan diberi penghargaan

18. 78,000 Rumah awam mampu milik akan


dibina

19. Menyokong perkongsian pintar awam-swasta 20. Melindungi sungai daripada pencemaran

21. Menghargai khazanah alam sekitar


22. Klinik bergerak, doktor udara dan wakil kesihatan
kampung akan diperluas untuk kawasan terpencil

23. RM 2.04b disedia untuk bendung jenayah


- meningkatkan rasa selamat di kalangan rakyat

24. 50 klinik 1Malaysia akan dibina bagi


golongan miskin di bandar dan kawasan lain

25. Pemberian komputer riba untuk menggalak celik


IT di kalangan murid-murid