TAKLIMAT RINGKAS NPQEL MOD BARU

Oleh Jabatan Pembangunan Pengurus,Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan Institut Aminuddin Baki Genting Highlands.

y Seramai 1956 peserta dilatih sejak 1999 sehingga 2010 . Dato Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. yang dahulunya dikenali sebagai Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan (National Professional Qualification Headmasters [NPQH]) merupakan satu inisiatif latihan dalam perkhidmatan bagi bidang kepimpinan dan pengurusan anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).B.Pengenalan y Program National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL). y Dilancarkan dengan rasminya oleh Y. Menteri Pelajaran pada 1 Jun 1999.

Jumlah eserta Kohort Kohort 1 Kohort 2 Kohort 3 Kohort 4 Kohort 5 Kohort 6 Kohort 7 Kohort 8 Kohort 9 Kohort 10 Kohort 11 Jumlah mb. Rendah 43 243 0 58 0 26 0 130 132 76 67 775 58 22 80 17 872 Jumlah 259 243 130 125 36 84 50 197 172 172 145 1613 141 134 275 68 1956 .2 Jumlah mb.Menengah 216 0 130 67 36 58 50 67 40 96 78 838 83 112 195 51 1084 Tahun 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sek.1 mb.3 Jumlah Besar 2010 2008 2009 H/ Mengikut Tahun dan mbilan (Kohort) Sek.

Latar Belakang Program ini bermula dengan tempoh pengajian selama 1 tahun iaitu 6 bulan pertama di Institut Aminuddin Baki dan 6 bulan seterusnya di sekolah bagi fasa Sandaran. y Tempoh pengajian dikurangkan kepada 5 bulan sahaja dan mod pengajian adalah secara bersemuka (face to face) dan e-learning. y Tempoh bersemuka ialah selama 6 minggu dan diadakan secara berperingkat. y Pihak IAB telah mengemukakan syor bagi mengubah tempoh program ini kepada 5 bulan sahaja dan telah diterima oleh pihak JPA dan diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam pada 17 Mac 2011. y .

Per andingan Kaedah Pelaksanaan Bersemuka (face-to-face) 6 bulan Sandaran (Attachment) 6 bulan Sijil NPQEL Bersemuka e-learning Bersemuka e-learning + Sandaran (2 minggu di sekolah sendiri) 2 minggu di 8 minggu 3 minggu + di sekolah IAB di IAB 2 minggu sendiri sandaran (di sekolah terpilih) + e-learning (2 minggu di sekolah sendiri) Penilaian Akhir Bersemuka 1 minggu di IAB Sijil NPQEL .

y Calon-calon yang akan diberi keutamaan adalah mereka yang berpotensi tinggi dan sudah berada dalam zon kenaikan pangkat serta berpengalaman dalam jawatan pengurusan. y Bilangan peserta yang akan dilatih mulai tahun 2011 adalah seramai 150 orang. . y Tempoh pengajian dikurangkan kepada 5 bulan sahaja. y Input lain disampaikan melalui modul dan e-learning.Pelaksanaan Mod Baru y NPQEL kaedah baru akan dimulakan pada Ogos 2011.

400 seorang Kekal enyandang 600-1000 setahun .Perbandingan Ringkas Perkara Te poh Per elanjaan Perjawatan Bilangan Peserta NPQH/NPQEL Kini (1999 -2010) 1 tahun RM8.500 seorang Perlu dilepaskan 100-200 setahun Cadangan Baru (mulai 2011) 5 Bulan RM3.

y Borang yang lengkap dicetak dengan semua dokumen sokongan dan disahkan oleh GB/Pengetua/Ketua Jabatan hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri pada atau sebelum 30 April 2011. y Borang Permohonan akan ditapis oleh pihak JPN dan dikemukakan kepada IAB 2 minggu selepas tarikh tutup.Permohonan y Pemohon perlu melayari laman web IAB (www. y Kelayakan akan ditentukan serta-merta dan pemohon yang layak akan mendapat akses kepada Borang Permohonan secara atas talian. y Borang Permohonan perlu dilengkapkan dan seterusnya dimuat turun.my) dan mengakses borang Kelayakan secara atas talian (online) untuk melalui tapisan pertama.iab. .edu.

Sistem Pemilihan yBorang Kelayakan online yBorang Permohonan terperinci ySesi temu duga / pentaksiran y*Pemilihan serentak peserta bagi satu tahun .

Penilaian y Penilaian Pra-kursus Pentaksiran panel pentaksiran y Penilaian Semasa Kursus Peperiksaan/ Laporan/ Kehadiran y Penilaian Akhir Kursus Peperiksaan Akhir /Projek Temu duga oleh panel penilaian y Penganugerahan Sijil NPQEL .

Bilangan Ambilan Peserta NPQEL Tahun A ilan peserta Ku ulatif Ku ulatif Jawatan peserta yang peserta yang Pengetua/ terlatih terlatih Guru Besar (kaedah (se enjak yang diisi aru) tahun 1999) 2011 2012 201 2014 2015 150 600 1000 1000 1000 150 750 1750 2750 750 2106 2706 706 4706 5706 26 1052 899 .

087.00 3750 orang RM 3382.000.Perbelanjaan Keseluruhan Program NPQEL 2011 2015 Link Perkara Latihan NPQEL kepada 3750 peserta Latihan TOT Pensyarah IAB Latihan Panel Pentaksir & Penilai Latihan Bagi Pembimbing/Mentor Penyeliaan Peserta Elaun Pentaksir Kumpulan Teras Ke UK Jumlah Keseluruhan Jumlah Peserta Bagi 5 Tahun Kos Keseluruhan Setiap Peserta Anggaran Kos RM 6.225.000.000.500.00 RM 12.800.800.08 .00 RM 27.682.00 RM .00 RM 1.377.000.00 RM 600.500.00 RM 80.00 RM 285.

jika ada ««« .Sesi Soaljawa .

SEKIAN. Institut A inuddin Baki Ke enterian Pelajaran Malaysia 69000 GENTING HIGHLANDS PAHANG DARUL MAKMUR . TERIMA KASIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful