BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

y Kursus Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

(BMM3117) bagi Program Perguruan Sekolah Rendah memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik, pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa, pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian kemahiran bernilai tambah, penyediaan pakej aktiviti pengajaran-pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian.
1 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH 02/07/2011

Kursus ini dinilai melalui tiga komponen iaitu: iaitu: 1. Amali ± 20% 2. Kerja Kursus ± 40% dan 3. Peperiksaan Bertulis - 40%
y

Komponen Peperiksaan Bertulis mengandungi satu kertas peperiksaan yang terbahagi kepada 3 bahagian jadual di bawah:
Bentuk Soalan Bilangan Soalan Markah (100%) Masa Catatan

Bahagian

A B C

Objektif Subjektif Esei

20 4 3

20 40 40

Bhg C: 2 jam 30 Esei minit Jawab 2 daripada 3 soalan

02/07/2011

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH

2

Kursus BMM3117: Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah bertujuan agar pelajar guru:
1.

2.

3.

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang komponen pengajaran mikro-makro, Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dan mengaplikasikan di dalam bilik darjah. iMempunyai pengetahuan dan kefahaman mendalam dan dapat membandingbezakan konsep; strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dengan tepat. iMengaplikasikan Kemahiran Bernilai Tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.

02/07/2011

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH

3

RENDAH 02/07/2011 4 . Menyediakan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian dengan menyerap elemen-elemen bestari. Mengaplikasikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran terkini selaras dan kontekstual dalam pengajaranpembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah supaya dapat memupuk potensi semula jadi murid. 6. 5.4.

TAJUK 1: KOMPONEN PENGAJARAN ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran Induksi Penerangan Penyoalan Variasi Rangsangan .

02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH 6 .KOMPONEN PENGAJARAN Hasil Pembelajaran: i. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang komponen pengajaran mikro-makro. Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dan mengaplikasikan di dalam bilik darjah.

perhubungan sosial.Pendahuluan ‡ Matlamat utama Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri.RENDAH 02/07/2011 . kemahiran membaca. ‡ Hasil pembelajaran ini berteraskan kemahiran mendengar dan bertutur. dan kemahiran menulis. Ia juga digubal dengan memberikan fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. memperoleh ilmu. dan urusan harian. Hasil pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa dan disokong oleh elemen pengisian kurikulum. ‡ BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA 7 MELAYU SEK.

‡ 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH 8 . ‡ Masa tidak melebihi 5 minit.Kemahiran Induksi ‡ Satu kemahiran yang perlu dimiliki oleh setiap guru ketika ingin memulakan pengajaran. ‡ Antara kesilapan utama dalam melaksanakan set induksi adalah kesilapan guru menjadikan tajuk atau isi kandungan sebagai set induksi. ‡ Set induksi bertujuan untuk menarik kesediaan murid untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu.

RENDAH 9 .4 ciri utama di dalam kemahiran set induksi 1. ‡ 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Menarik Perhatian j mewujudkan nada suara yang sesuai j menggunakan ABM/BBM yang menarik j menggunakan gerakan. isyarat j menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa. contact mata.

 menggunakan teknik bercerita.  menggunakan soalan yang mencabar BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.Mewujudkan motivasi 10  membangkitkan rasa ingin tahu.RENDAH 02/07/2011 .  menunjukkan suatu aktiviti yang berguna.

 mengaitkan minat dan pengalaman murid BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.Membuat Perkaitan 11  mengaitkan pengetahuan lepas murid.RENDAH 02/07/2011 .  mengaitkan peristiwa semasa.  mengaitkan isi pelajaran baru.

 menyatakan cara-cara melaksanakan tugas.RENDAH 02/07/2011 .  menggunakan satu siri soalan yang berkaitan.  menyatakan aktiviti.Menstruktur 12  menyatakan had tugas yang akan dijalankan. tugasan atau projek BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

fakta. konsep.RENDAH 02/07/2011 13 . kemahiran member penerangan perlu digunakan bersama-sama kaedah mengajar yang dipilih guru. y Matlamat penerangan atau kemahiran memberi penerangan adalah untuk: i. dan langkahlangkah dalam satu jangkamasa yang singkat dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. isi pelajaran. faktor. Menjelaskan maklumat Memudahkan murid untuk memahami dengan jelas sesuatu maksud.Penerangan y Kemahiran memberi penerangan merupakan satu kemahiran untuk menceritakan/menjelaskan/menggambarkan/memindahkan sesuatu perkara yang diketahui kepada orang lain. Dalam P&P.

peraturan. Menaakul (reasoning) y Penerangan tentang sebab musabab berlakunya sesuatu serta dapat membuat ramalan atau kemungkinan secara lisan atau dengan menggunakan visual yang sesuai dengan tahap umur dan pencapaian murid 14 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.ii. undangundang dan prosedur iii.RENDAH 02/07/2011 . Menghuraikan proses y Murid dapat menghuraikan proses.

sesuai.metafora.RENDAH 02/07/2011 .cerita) y Contoh secara visual (model. menarik ² menerangkan idea y Sesuai dengan tahap umur dan pencapaian murid 15 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. gambar) y Contoh yang tidak keliru.PENERANGAN MELALUI CONTOH y Melahirkan idea yang lebih jelas tentang idea dan konsep y Menudahkan kefahaman idea yang abstraks dan kompleks y Menghilangkan keraguan y Boleh disampaikan secara lisan (analogi.

y Wilen (1995) menjelaskan bahawa Pemikiran Aras Tinggi bermula dengan soalan-soalan yang baik.3 KEMAHIRAN PENYOALAN y Soalan bolehlah dianggap sebagai bentuk pengucapan yang menggalakkan pemikiran jika digunakan secara berkesan oleh guru. guru juga harus memiliki pengetahuan dan kemahiran menggunakan teknik penyoalan yang berkesan. 16 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. y Selain daripada kebolehan guru untuk mengutarakan soalansoalan yang sesuai bagi menggalakkan pemikiran.RENDAH 02/07/2011 .1.

Digunakan untuk mencungkil pemikiran murid untuk membantu mereka mengikuti pengajaran secara berkesan. Peringkat set induksi . iii. Hampir seluruh proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan teknik menyoal.RENDAH 02/07/2011 . 17 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Peringkat Penutup . i. Peringkat Perkembangan .y Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru.Digunakan untuk menilai pencapaian objektif atau sesuatu hasil pembelajaran. ii.Digunakan untuk menolong murid mengingati kembali ilmu pengetahuan lepas yang berkaitan.

RENDAH .Prinsip-prinsip Panduan Penyoalan y Soalan-soalan yang dikemukakan perlulah dirancang terlebih y y y y y y dahulu Soalan hendaklah sesuai dengan tahap umur dan pencapaian murid Aras soalan tidak terlalu senang dan tidak juga terlalu sukar Perkataan atau istilah yang digunakan dalam soalan seharusnya difahami murid Beri peluang kepada murid untuk memikirkan jawapan Kemukakan soalan kepada seluruh kelas dan elakkan daripada mengemukakan soalan kepada murid tertentu sahaja Kemukakan soalan terlebih dahulu sebelum menentukan nama murid 02/07/2011 18 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

y Bentuk soalan hendaklah sentiasa berubah-ubah untuk y y y y y menarik perhatian murid Tentukan bahawa soalan yang dikemukakan secara lisan dapat didengar oleh murid seluruh kelas Elakkan daripada mengemukakan soalan mengikut urutan atau susunan tempat duduk murid-murid Soalan yang dibentuk harus mendorong murid berfikir Elakkan soalan yang mengandungi jawapan di dalamnya Soalan hendaklah ringkas dan tepat 19 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH 02/07/2011 .

Kesan Kemahiran Penyoalan Ke atas Pengajaran-Pembelajaran y Menambahkan minat murid terhadap pembelajaran dan y y y y y mengelakkan rasa jemu Menguji pengetahuan sedia ada murid Mengenal pasti permasalahan murid Mengeratkan lagi hubungan guru-murid Murid lebih bersedia dan lebih berkeyakinan menghadapi peperiksaan Membantu murid-murid membuat ulangkaji dan membat jangkaan-jangkaan atau ramalan terhadap tajuk-tajuk penting untuk peperiksaan 02/07/2011 20 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH .

RENDAH 21 . Bagaimanakah teknik penyoalan guru dapat menarik perhatian muridmurid terhadap aktiviti pembelajaran? (A) Menyebut soalan selepas menetapkan murid yang akan menjawab soalan tersebut (B) Mengemukakan soalan sekali sahaja dan memilih mana-mana murid untuk menjawabnya (C) Mengajukan soalan secara khusus kepada murid yang diam atau tidak bersedia menjawab soalan (D) Membaca soalan beberapa kali sebelum murid menjawabnya mengikut susunan tempat duduk di dalam kelas 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.Contoh Soalan (2010) ² Bahagian A Teknik penyoalan merupakan satu kemahiran menyoal yang perlu dimiliki oleh guru kerana hampir semua proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan teknik ini.

projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. (b) bahan cetak: buku. Kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar € Bahan Bantu Mengajar(BBM) merupakan peralatan atau bahan yang menjadi sumber kepada guru untuk mengajar.RENDAH 02/07/2011 22 .slaid. i. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Contohnya. radio dan video. carta. BBM terbahagi kepada 3 kategori: (a) media elektronik seperti komputer. projektor. filem. gambar. model. lawatan. filem jalur. pita rakaman. surat khabar dan papan tulis (c) bahan bercorak pengalaman: lakonan. brosur.Variasi rangsangan ialah kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid ke arah pencapaian sesuatu hasil pembelajaran.pentomin.

akhbar. patung dan diorama. majalah.RENDAH 02/07/2011 23 . benda-benda konkrit(maujud). papan tulis. rajah dan graf. model.€ Jenis-jenis ~ ~ BBM Alat-alat Pendengaran (Audio): Bahan-bahan rakaman. gambar. alat multimedia BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. radio Alat-alat Visual: Buku teks.

ii. Kemahiran Bercerita € € € € Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak. Walaupun begitu.RENDAH 02/07/2011 24 . BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. terdapat perbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak. Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan ini akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan. pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. Walaupun mereka masih kecil tetapi sesuatu yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala mereka dapat pula memahami maksud cerita itu. jika muridmurid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. Oleh hal yang demikian.

RENDAH 02/07/2011 25 . Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. kecerdasan dan minat murid. € BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. € Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut.Langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita: Pilih cerita yang sesuai dengan umur. € Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan € Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.

€ € € Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspekaspek bahasa yang hendak diajarkan. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Sediakan kad-kad perkataan. objek sebenar atau lain-lain alat bantu. Guru boleh menggunakan gambar.RENDAH 02/07/2011 26 .

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. membuat kuih. Maksudnya. € Dalam pengajaran dan pembelajaran. murid-murid diminta menerangkannya melalui bahasa. € Banyak aktiviti bahasa yang boleh dilakukan melalui teknik ini dalam aktiviti lisan misalnya. bermain bola dan sebagainya. teknik ini boleh digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan murid-murid bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna.iii.RENDAH 02/07/2011 27 . murid-murid boleh diminta menerangkan cara-cara hendak melakukannya melalui bahasa. € Walaupun demontrasi boleh dilakukan tanpa bahasa tetapi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. guru boleh meminta murid menunjukkan cara menjahit baju. Kemahiran tunjuk cara € Dikenali juga sebagai teknik demontrasi. prosedur atau peraturan-peraturan bagi menghasilkan sesuatu. menunggang basikal. Melibatkan satu cara pengajaran yang membawa dan memusatkan perhatian murid kepada langkah-langkah. disamping menunjukkan cara.

Untuk mendapatkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sebaik-baiknhya guru perlu mempunyai maklumat mengenai pengetahuan dan kebolehan murid-murid yang sedia ada. memperuntukkan masa dan kemungkinan juga dapat meramalkan masalahmasalah yang akan timbul BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Ini penting kerana guru boleh membuat persediaan. € Guru sepatutnya mencuba dahulu tunjuk cara tersebut. ciri-ciri penting teknik ini perlu diberi perhatian: € Tentukan objektif dan isi atau kandungan tunjuk cara yang hendak digunakan.RENDAH 02/07/2011 28 . Pastikan aktiviti bahasa tidak akan terganggu. € Guru harus menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan. Sediakan soalan-soalan untuk menggalakkan mereka bercakap.

Selepas tunjuk cara itu selesai.RENDAH 02/07/2011 29 . Sewaktu tunjuk cara ini dijalankan. Kemudian perbincangan boleh dilakukan sebagai aktiviti susulan. murid lain boleh diminta melakukannya sekali lagi. Mereka boleh menyoal jika perlu. Tunjuk cara tersebut boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid lain sendiri.€ € Guru perlulah memikirkan supaya tunjuk cara yang akan dijalankan itu dapat dilihat dan diikuti oleh semua murid. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. murid-murid lain memerhati dengan teliti.

Anda diminta untuk menunjuk cara komponen pengajaran berikut dalam pengajaran mikro (30 Julai 2011): 1. Penerangan 3. ii. sediakan bahan pengajaran mikro yang sesuai . Variasi Rangsangan BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Penyoalan 4. Dalam kumpulan (4 orang bagi setiap kumpulan).RENDAH 02/07/2011 30 . Kemahiran Induksi 2.i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful