BAB 1: KONSEP, CIRI, DAN JENIS SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL SETELAH MEMPELAJARI BAB INI ANDA SEHARUSNYA

DAPAT: 1. MENTAKRIFKAN SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL 2. MENGHURAIKAN CIRI-CIRI SESEBUAH SISTEM ASF 3. MENGHURAIKAN JENIS-JENIS SISTEM ASF 4. MENJELASKAN INTERAKSI ANTARA SISTEM ASF

LIMING.. LANDAS

1

1,1 PENDEKATAN SISTEM DAN CIRI² SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL - KONSEP BUMI SEBAGAI SEBUAH SISTEM DIKEMUKAKAN OLEH R.J CHORLEY DLM BUKUNYA PHYSICAL GEOGRAPHY, A SYSTEM APPROACH. - PENDAPATNYA IALAH KAJIAN SESUATU FENOMENA GEOGRAFI PERLU DILAKUKAN SECARA HOLISTIK DAN BUKANNYA SECARA SEGMEN2 KERANA ANGKUBAH2 DLM ALAN SEKITAAR FIZIKAL SALING BERINTERAKSI ANTARA SATU SAMA LAIN DAN BUKANYA BERTINDAK SECARA BERSENDIRIAN. - ANGKUBAH² TERSEBUT WLP PELBAGAI TETAPI IA WUJUD DAN BERADA DI DALAM SATU KESATUAN YG KOMPLEKS SIFATNYA. - SISTEM ASF BOLEH DITAKRIFKAN SBG SATU SET ANGKUBAH YANG SALING BERHUBUNGAN ANTARA SATU SAMA LAIN, IA MEMPUNYAI TENAGA DAN BAHAN YANG BOLEH MASUK DAN KELUAR DARI SEMPADAN SISTEM . TENAGA MATAHARI ADALAH PENGGERAK KEPADA KESELURUHAN UNIT DI DALAM SISTEM FIZIKAL UNTUK MENCAPAI TAHAP KESEIMBANGAN. SISTEM JUGA MEMPUNYAI SIFAT PEMULIHAN KENDIRI

LIMING.. LANDAS

2

CIRI-CIRI SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL -SIS ASF MEMPUNYAI CIRI2: -MEMPUNYAI ANGKUBAH ATAU UNSUR-UNSUR YG BERADA DI DALAM SATU SEMPADAN DAN SALING BERINTERAKSI ANTARA SATU SAMA LAIN. -MEMPUNYAI AIR, GAS, MINERAL YG BOLEH MASUK DAN KELUAR DR SEMPADAN TERSEBUT (BERMAKNA ADANYA INPUT, PENGGUNAAN, STORAN DAN OUTPUT) -MEMPUNYAI TENAGA YG BOLEH MENGALIR MASUK DAN KELUAR DR SEMPADAN SIETEM TERSEBUT. -KESEMUA ANGKUBAH DI DALAM SESEBUAH SISTEM SENTIASA BEROPERASI UTK MENCAPAI TAHAP KESEIMBANGAN DALAM TEMPOH YG LAMA. JIKA TAHAP KESTABILAN SISTEM DICAPAI, BERMAKNA INPUT TENAGA DAN BAHAN ADALAH SAMA DGN OUTPUTNYA. - MEMPUNYAI SEMPADAN YG JELAS DAN BOLEH DIBEZAKAN DGN SIS YG LAIN. - SEMUA ANGKUBAH DLM SISTEM ADALAH BERFUNGSI DAN BERTINDAK BALAS ANTARA SATU SAMA LAIN TERUTAMANYA APABILA SESUATU ANGKUBAH ITU MENGALAMI PERUBAHAN @ GANGGUAN DAN TINDAK BALAS DLM SESEBUAH SISTEM BOLEH BERSIFAT +VE @ -VE.
LIMING.. LANDAS 3

1.2 JENIS² SISTEM DAN INTERAKSI ANTARA SISTEM ASF - SISTEM² FIZIKAL DI ALAM NYATA INI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 3 JENIS IAITU:A) SISTEM TERPENCIL (ISOLATED SYSTEM) - MEMPUNYAI SEMPADAN YG TERTUTUP YG TIDAK MEMBENARKAN KELUAR MASUK TENAGA DAN BAHAN KE DALAMNYA. - TIDAK TERDAPAT DI ALAM NYATA CUMA DI DALAM MAKMAL SHJ SPT GAS DI DALAM µTEST TUBE¶ B) SISTEM TERTUTUP (CLOSED SYSTEM) - MEMPUNYAI SEMPADAN TERTENTU, SEMPADAN HANYA MEMBENARKAN PERTUKARAN TENAGA SAHAJA IAITU TENAGA DAPAT MASUK DAN KELUAR DRPNYA MANAKALA INPUT DAN OUTPUT BAHAN TIDAK BERLAKU. - CTH: BUMI DGN MATAHARI IAITU BUMI HANYA MENERIMA TENAGA SHJ DR MATAHARI DAN BUKANYA BAHAN. C) SISTEM TERBUKA (OPEN SYSTEM) - SISTEM INI MEMBENARKAN KEDUA² BAHAN & TENAGA MASUK & KELUAR MENERUSI SEMPADANYA. - SISTEM INI AKN BEGERAK DAN BEROPERASI HINGGA SAMPAI KE TAHAP CLIMAX (STABIL) - APB BERADA PD THP CLIMAX, INPUT BAHAN DAN TENAGA ADALAH SAMA BYKNY DGN OUTPUT BAHAN DAN TENAGA TERSEBUT. -SIS JENIS INI BYK TERDAPAT DI ALAM NYATA DAN BOLEH DIPEROLEHI DLM SEMUA SKALA SAMA ADA MIKRO ATAU MAKRO. LIMING.. 4 - CTH SIS EKOLOGI (EKOSISTEM HUTAN,LANDAS EKO MUARA, EKO TASIK DLL)

TERDAPAT JUGA AHLI GEOGRAFI YG MEMBAHAGIKAN SIS ASF KPD: A- SIS BERSTRUKTUR (SIS MORFOLOGI) - TERDIRI DRP CIRI² FIZIKAL YG FORMAL YG BERGABUNG UTK MEMBENTUK SUATU BAHAGIAN FIZIKAL YG BEROPERASI. - BG SETIAP UNIT SIS INI TERDAPAT UNSUR² YG SALING BERINTERAKSI SPT MORFOLOGI SIS PANTAI TERDIRI DRPD CERUN PANTAI, TABURAN BIJIRIN PASIR, KETEGUHAN PANTAI, KEKUATAN OMBAK, ARUS, PASANG SURUT, DLL YG MEMBENTUK UNIT MORFOLOGI PANTAI TERSEBUT. - PROSES YG PENTING DLM SIS MORFOLOGI IALAH JIKA BERLAKU PERUBAHAN TRERHADAP SALAH SATU UNSUR , MAKA UNSUR² YG LAIN JUGA TURUT BERUBAH BG MENCAPAI KESEIMBANGAN BARU. B- SIS BERFUNGSI (SIS LATA) - BERSIFAT SEHALA. - MERUJUK KPD RANTAIAN SUBSISTEM YG MENGANDUNGI INPUT, STORAN DAN OUTPUT BAHAN DAN TENAGA. - OUTPUT BHN DAN TENAGA DR SATU SUBSISTEM AKN MENJADI INPUT KPD SUBSISTEM YG LAIN. - CTH: KONTEK KITAR HIDROLOGI: OUTPUT DR SIS ATMOSFERA DLM BTK KERPASAN AKAN MENJADI INPUT KPD SIS GEOMORFOLOGI (APB AIR MASUK KEDLM TANIH, SG, TASIK, KOLAM DLL), OUTPUT DR SIS GEOMORFOLOGI (DLM BTK WAP AIR YG DISEJATKN) AKN MENJADI INPUT KPD SIS ATMOSFERA UTK DIPROSES MENJADI OUTPUT KPD SIS GEOMORFOLOGI KEMBALI. - SEMASA PROSES PERTUKARAN INPUT DAN OUTPUT INI AKN MELIBATKN STORAN (SIMPANAN) DLM SIS LATA TERSEBUT. - WUJUD SATU JUJUKAN INPUT-OUTPUT YG BERTERUSAN DLM SIS INI. C- SIS INTERAKTIF (GABUNGAN SIS MORFOLOGI DGN SIS LATA) - MERUPAKAN JALINAN/KOMBINASI ANT SIS MORFOLOGI DGN SIS LATA.
LIMING.. LANDAS 5

CONTOH SISTEM BERSTRUKTUR,SISTEM BERFUNGSI DAN SISTEM INTERAKTIF. TOPIK 1 KAJI CUACA SIS. BERSTRUKTUR BTK AWAN KETINGGIAN AWAN KETEBALAN AWAN SIS. BERFUNGSI SEJATAN PERLUAPAN KERPASAN ALIRAN SUNGAI LULUHAWA KESOTAN TANIH PENPODZOLAN SIS. BERINTERAKTIF TEKANAN RENDAH LATITUD TENGAH

2 HIDROLOGI STORAN PEMINTASAN STORAN SALURAN 3 TANIH pH TANIH KETEBALAN TUMBUHAN KETEBALAN TANIH GRADIEN CERUN KETUMPATAN SALIRAN GRADIEN SALURAN CERUN PANTAI SAIZ PARTIKAL BTK GLASIER ASPEK KORI

BANJIR

EKOSISTEM

4 GEOMOR FOLOGI FLUVIAL 5 PANTAI 6 GLASIER

GOLEKAN LELASAN

LEMBANGAN SALIRAN TANJUNG-TELUK FASA IKLIM GLASIER

DAMPARAN OMBAK UNDUR HAKISAN SALJI PERGERAKAN HABLUR
LIMING.. LANDAS

6

KONSEP SISTEM
(ATMOSFERA) TENAGA SURIA KAREBON DIOKSIDA AIR

WAP AIR OKSIGEN

INPUT

INTERAKSI (HUTAN)

OUTPUT

STORAN
TENAGA KIMIA (FOTOSINTESIS)

LIMING.. LANDAS

7

KONSEP SISTEM : CONTOH: HUTAN SEMULAJADI POKOK MEMERLUKAN TENAGA MATAHARI, CO2 ,DAN AIR (INPUT) DARI ATMOSFERA UNTUK PROSES PERTUMBUHAN . TENAGA KIMIA AKAN DI SIMPAN DALAM BENTUK GLUKOSA DAN KANJI MELALUI PROSES FOTOSINTESIS. MANAKALA OUTPUT DARI SISTEM HUTAN PULA SEPERTI WAP AIR YANG DI BEBASKAN DARI PROSES TRANSPIRASI DAUN, DAN BATANG JUGA GAS OKSIGEN YANG DIBEBASKAN SEMASA PROSES FOTOSINTESIS. KESIMPULAN SEMUA SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL ADALAH SATU SISTEM DIMANA BIOTIK BERINTERAKSI DENGAN ABIOTIK. SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL MELIPUTI PROSES : Biotik memerangkap haba untuk fotosintesis dan gas CO2 di serap untuk menghasilkan glukosa dan kanji. Dan membebaskan O2 -melalui proses respirasi hidupan2 dibumi menukar glukosa semula kepada Co2.
LIMING.. LANDAS

‡PEMERANGKAPAN ‡PERGERAKAN ‡PENYIMPANAN ‡PENGGUNAAN

8

PEMBAHAGIAN SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL MENGIKUT GEOGRAFI 1 STPM SISTEM BUMI TERBAHGI KPD 4: 1. SIS GEOMORFOLOGI: - MENGKAJI SALING KAITAN ANT PROSES, FAKTOR DAN BENTUK DI ATAS PERMUKAAN BUMI SAMA ADA YG MAKRO DAN MIKRO SPT PROSES LULUHAWA, HAKISAN PENGANGKUTAN, DAN GERAKAN JISIM. - KOMBINASI PEBAGAI FAKTOR FIZIKAL AKN MENGHASILKAN PELBAGAI BMB DI LEMBANGAN SALIRAN, DI PINGGIR PANTAI, DI KAW GURUN DLL. 2. SIS ATMOSFERA: - MENGKAJI SALING KAITAN ANT UNSUR2 IKLIM DAN CUACA SPT SUHU, HUJAN, TEKANAN UDARA, KELEMBAPAN UDARA YG BERLAKU DI RUANG UDARA. 3. SIS HIDROLOGI: - KAJIAN MENGENAI AIR SAMA ADA DI RUANG LITOSFERA (LAP LUAR KERAK BUMI) ATAU ATMOSFERA TERMASUKLAH PELBAGAI JENIS KERPASAN, AIR PERMUKAAN DAN AIR BWH TANAH. - TUMPUAN KPD BGM AIR BERKITAR, PERUBAHAN YG DIALAMI OLEH AIR PD SETIAP PERINGKAT KITARAN, PROSES2NYA SERTA SALING KAITAN ANTARA UNSUR2 YG ADA DLM KITARAN HIDROLOGI. 4, SIS EKOLOGI: MENGKAJI HABITAT FAUNA DAN FLORA YG DIPECAH-BAHAGIKAN KPD EKOSISTEM² YG BERANTAIAN ANTARA SATU SAMA LAIN SPT EKOSISTEM MUARA, EKOSISTEM AKUATIK, EKOSISTEM HUTAN DLL. - TUMPUAN KAJIAN ADALAH KPD ALIRAN TENAGA DAN SIRATAN MAKANAN SERTA KESEIMBANGAN DLM EKOSISTEM² TERSEBUT.
LIMING.. LANDAS 9

INTERAKSI ANTARA SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL - KESEMUA SISTEM ASF SALING BERINTERAKSI ANTARANYA DLM HUBUNGAN YG KOMPLEKS. - SEBARANG GANGGUAN YG DIALAMI OLEH SESEBUAH SISTEM AKAN TURUT MEMPENGARUHI SISTEM YG LAIN.

RAJAH: HUBUNGAN ANTARA SISTEM SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL BERDASARKAN RAJAH, KITA BOLEH MULAKAN DI MANA-MANA SISTEM KERANA APA YG BERLAKU PD SATU SIS TIDAK AKAN TERHENTI STAKAT ITU SHJ, MALAH TURUT DIALAMI OLEH SISTEM2 YG LAIN SPT: BERMULA DGN KITARAN HIDROLOGI SEJATAN PEMELUAPAN KERPASAN PINTASAN/CEGATAN SILARA (SIS EKOLOGI) LARIAN AIR PERMUKAAN (SIS GEOMORFOLOGI) REMBESAN, ALIRAN AIR BWH TANAH, AKUIFER YG MEMBEKAL AIR KPD SG, TASIK DLL (SIS HIDROLOGI)
LIMING.. LANDAS 10

TAHUKAH ANDA: 1**BUMI TERDIRI DRP LAPISAN UDARA DAN MEDAN MAGNET (MAGNETOSFERA) YG MELINDUNGI PERMUKAAN BUMI DRP ANGIN, SURIA, SINARAN ULTRA YG MERBAHAYA DAN RADIASI DR ANGKASA LEPAS. 2**LAPISAN UDARA MENYELIPUTI BUMI SEHINGGA KETINGGIAN 700 KM DAN SELEBIHNYA DIANGGAP ANGKASA LEPAS. 3**LAPISAN UDARA DIBAHAGIKAN KEPADA TROPOSFERA (FENOMENA CUACA), STRATOSFERA, MESOSFERA (50-80KM DR BUMI), TERMOSFERA DAN EKSOSFERA.

LIMING.. LANDAS

11

LATIHAN: 1. a) HURAIKAN JENIS² SISTEM ALAM SEKITAR FIZIKAL. (10M) b) BERDASARKAN CONTOH² TERTENTU, TUNJUKKAN KEADAAN SALING BERGANTUNGAN ANTARA SISTEM² BUMI. (15M) 2. a) JELASKAN MAKSUD ³SISTEM´ DARI SUDUT ASF (6M) b) HURAIKAN KONSEP SISTEM TERPENCIL, SISTEM TERTUTUP DAN SISTEM TERBUKA YG TERDAPAT DALAM ASF (12M) c) MERUJUK CONTOH² YG KHUSUS, TUNJUKKAN KESAN TERHADAP SISTEM² FIZIKAL YG LAIN APABILA SESUATU SISTEM MENGALAMI PERUBAHAN (12M) a) BEZAKAN KONSEP SISTEM TERBUKA DENGAN SISTEM TERTUTUP. (6M) b) PILIH SATU JENIS SISTEM TERBUKA. i) HURAIKAN PERANAN TENAGA SURIA TERHADAP SISTEM TERSEBUT. (7M) ii) TERANGKAN KEPENTINGAN SISTEM YG ANDA PILIH ITU KEPADA SISTEM² ASF YG LAIN. (12M)

3.

LIMING.. LANDAS

12

LIMING.. LANDAS

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful