TUGASAN ISL

KREATIVITI DAN SENI KANAK-KANAK
FATIN IZZATI BT HUSSIN PAKRI NUR ZAWANI BT RASHID SITI SURAYA BT ISMAIL

Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti?

Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu ´creare´ yang membawa maksud ´membuat´, manakala daripada perkataan Greek pula ´creare´ bermaksud ´memenuhi´.

(Norwegia Gunvor Rand 1981:6) ..³Kreativiti adalah proses di mana seorang individu..Produk ini dapat bersifat konkrit ataupun abstrak. sebagai hasil dari kemampuan dan kesempatan peribadinya serta dalam interaksinya dengan lingkungannya akan mencari produk baru atau original yang memadai untuk situasi yang bersangkutan..

Kamus Dewan(2002) .Kreativiti sebagai satu kemampuan atau kebolehan mencipta daya kreatif dan kekreatifan.

Kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah idea. June King McFee .

TUGASAN I Menganalisis pandangan tokoh-tokoh lukisan kanak-kanak. .

.TUGASAN II Mengaitkan pandangan dan pendapat tokoh dengan kurikulum PSV KBSR.

Penyataan ini disokong dengan sifat semulajadi kanakkanak yang gemar meneroka dan penuh dengan perasaan ingin tahu.Viktor Lowenfeld Lowenfeld(1975) percaya bahawa setiap kanakkanak dilahirkan kreatif. .

³Creativity is an instinct which we primarily use to solve and express life and work problems. Creativity is the ability to explore and investigate ± a drive without which man cannot exist´. .

perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. kandungan subjek dan persekitaran pelajar dapat disesuaikan mengikut peringkat perkembangan untuk merangsangkan pengutaraan tampak kanak-kanak.Victor Lowenfeld dan Brittain (1986) telah meneliti lukisan kanak-kanak mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak dan menerangkan bagaimana bahan. .

perkembangan dan tumbesaran kanakkanak akan berlaku dengan sihatnya dan secara tidak sedar.Antaranya ialah menggunakan aksi kanak-kanak. Apabila pengetahuan pasif diaktifkan. persepsi. sosial. kognisi dan pembelajaran akan berlaku secara semula jadi. intelek dan estetik boleh direka untuk membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan yang sihat. Dengan demikian. . mental. objek yang konkrit dan isi kandungan yang ada kaitan dengan kehidupan seharian diperingkat itu. emosi. Aktiviti seni yang memuaskan keperluan asas kanak-kanak dari segi fizikal.

menghidu dan sentuhan digunakan secara sepenuhnya sebagi proses pengamatan dan merekod. kepekaan. mencari idea baru dan asli (Penggunaan deria pancaindera seperti melihat. mendengar. fleksibel (secara (mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan dan situasi keaslian). kelancaran.) .Victor Lowenfeld . merasa.menjelaskan bahawa kreativiti seseorang murid itu boleh diukur melalui empat komponen spontan utama serta iaitu pantas).

.

berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid.Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Kegiatankegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. . Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan.

Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. . murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat.

Laura H. Chapman Sesuatu proses kreativiti adalah mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya atau dikenali sebagai proses artistik. Approches in Art Education (1978) .

Kaedah Laura H.Chapman Penjanaan Idea Pengolahan dan pemurnian Kemahiran menggunakan bahan .

.

Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. . Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat.

kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. .Herbert Read Menurut Herbert Read (buku. Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual. Kepuasan. kenikmatan. The Meaning of Arts) seni adalah penghasilan keceriaan. rupa bentuk yang dan menimbulkan keseronokan kesenangan estetik (Art is Expression).

.

lakonan. . nyanyian. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. karangan dan puisi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalampelbagai cara seperti lisan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. cerita.

.Franz Cizek Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri.

.

murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung.Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. . Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan.

Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalampelbagai cara seperti lisan. . karangan dan puisi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. cerita. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. lakonan.Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. nyanyian.

.kanak perlu mempunyai ciri.Friedrich Froebel Father of kindergarten Menekankan kaedah melalui membuat. > Bermain itu kehidupan dan bermain itu satu tahap yang tertinggi dalam perkembangan kanak.ciri main. > Juga prinsip yang menyatakan bahawa semua pendidikan bermula dengan persepsi deria dan objek boleh guna untuk menimbulkan minat dalam pembelajaran.kanak mempelajari sesuatu. > Oleh itu. > Froebel menerima prinsip yang dikemukakan oleh Pestalozzi mengenai penggunaan alat / objek dalam pengajaran. semua kerja. bermain dan belajar > Bermain adalah asas untuk kanak.kerja yang dilakukan oleh kanak.kanak.

Membentuk urutan aktiviti yang dinamakan ekerjaan.Bahan-bahan dalam bentuk yang terdapat di alam semulajadi. menampal dan melipat kertas. bulatan dan garisan.bahan ini membantu kanak. p > Iaitu bahan-bahan bagi membentuk pelbagai kemahiran seperti menjahit menenun. kubus.mengukur. segitiga. menyusun manik. memotong. segi empat tepat. silinder. mencantumkan titik.kanak meneroka dan memahami hubungan dengan alam semesta. membuat model. > Bahan.bentuk seperti sfera. .kanak belajar membilang. membeza dan membanding sesuatu mengikut arahan guru. > Membantu kanak. > Bentuk.

>Kanak-kanak menggerakkan tangan atau badan sambil menyanyikan lagu. menimbulkan rasa ingin tahu dan merancang motivasi untuk belajar bagi kanakkanak semasa proses pembelajaran. . >Froebel percaya tentang kepentingan membangkitkan.Mempelajari lagu atau puisi di samping melakukan pekerjaan yang dikenali sebagai permainan fingerplay. mengekalkan minat dan perhatian.

.

murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat.Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. . Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.

1983 .Howard Gardner Jika hanya satu sahaja pendekatan digunakan di dalam pengajaran. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. murid tertentu sahaja akan mendapat bahan yang disampaikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menakul dan menganggap dalam keadaan yang berbeza.

.

nyanyian. cerita. karangan dan puisi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalampelbagai cara seperti lisan. .Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. lakonan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka.

Sekian« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful