SLnl ukl8An kA?

u
nAMA APLl kuMÞuLAn ť
nu8uL lA1lPAP MlS8An
MA8ZlAP MCPAMAu SAAu
nCC8 PA8?Anl MCPu ?ASln
nu8uL nAuZl8AP MuPAMMAu ZAln
DEFÌNÌSÌ
· MENGUKÌR : Proses meluakkan kayu
dengan alat ukir yang dibantu oleh kemahiran
tangan.
· UKÌRAN 2 DÌMENSÌ : Ukiran yang dihasilkan
dalam bentuk yang hanya dapat dihayati dari
satu sudut permukaan sahaja.
· UKÌRAN 3 DÌMENSÌ : Ukiran yang dibuat
dalam bentuk yang dapat dihayati dari
pelbagai sudut.
ALAT TRADÌSÌONAL
PERALATAN KEGUNAAN
·Gergaji
potong
·Gergaji belah
Memotong dan membelah kayu.
·Ketam perata
·Ketam golek
Merata permukaan kayu.
·Pahat rata
·Pahat kuku
Menebuk, menggaris, membentuk dan
melicinkan dasar.
Tukul kayu Memudahkan kerja-kerja memahat.
Pisau wali @
pisau ukir
Digunakan untuk membuat silat, mengukir
dan melicinkan bahagian silat.
PERALATAN KEGUNAAN
Kikir pari Melicinkan permukaan
Kikir Mengerik dan meratakan permukaan
Berus Membersihkan habuk @ debu kayu
Berus syelek Menyapu syelek
Cetar Menyediakan kayu sebelum diukir
ALAT MODEN
Sesiku Mendapat ketepatan sudut
Pengapit Memegang kayu
BAHAN TRADÌSÌONAL
BAHAN KEGUNAAN
Kayu:
Cengal, sena, merbau,
nyatol, jelutong,
kemuning
Digunakan untuk mengukir.
Pewarna :
Kunyit
Digunakan untuk mewarna
produk.
BAHAN MODEN
Pewarna:
Syelek, kiwi, mirathon
Digunakan untuk mewarna
produk.
Gam kayu Melekatkan papan @ kayu

9 /.3 W &#$&7.$ W &#!74808 20:.3/.3 .3/.9: 8:/:9 5072:.3/-:..3.3 8..39: 40 02.3.3 /. 8:/:9 .8.7 50-.9 /.7...5.. W &#$&7.2 -039: ..2 -039: .7 8.3 .9 /.9 /...3 .3 9.3/-.5. /...3.9 :7 .3 .9 /.: /03.

W!.9 .78 202-039: /.9 7.8. -0..7 02:/.3. 07...2 507.9 8.: . W09.3 20. .3.3 202-0.%%#$  !#% & W07..9.9 :3. 07.3 -.  58.9 :: %:: .3 20.9.: 54943 W07.3 .3 8.3 /.9 203:7 /.. 202. 5072:.3 07.: :7 030-: 203...2 40 W!.. 024943 /.3 :39: 202-:.9.: W09.: !8.

7 02-078.3..3 207.3 .3 5072:..5.5: 800 030/.: 80-0:2 /:7 %  $08: !03.: 03.3 .3 07:8 07:8 800 09.!#% 7 5.3 .9 0905..3 8:/:9 020.9.9.59 03/.: ..3 5072:.-:  /0-: .7 7 & 0.3 0307 /.

73.9.73.3 :39: 20.3 5.73. 574/: 00.  :39 & :3.943 . $00  27. 207-..3 :39: 203:7 :3.73.3 .:  3. 574/:   :3.: !0...3 :39: 20.94 0:943  02:33 !0.5.: 03.2 .: . %#$   . 803.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful