HBAE 1203 Perkembangan Seni dan Kanakkanak

OPEN UNIVERSITY

MALAYSIA
Tutor: Dr. Sajap Maswan

Open University Malaysia

Topik 5: Kreativiti dan Kanak-Kanak
Kreativiti. 


Adakah semua orang yang dilahirkan mempunyai daya kreatif ? Apakah yang anda faham tentang kreativiti?

.

ii. 1975) Guilford (1964) menerangkan bahawa intelektual/minda mempunyai 5 bentuk oprasi Kognitif/cognition ± menerima & memproses maklumat Memori/memory ± menyimpan/mengigat maklumat .Open University Malaysia Kreativiti  i. Setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif (Lowenfeld.

Pemikiran korvergen ± keupayaan pemikiran penyelesaian masalah secara khusus Pemikiran divergen ± kebolehan pemikiran yang bersifat pelbagai/bercapah ± selari dengan pemikiran kreatif Penilaian ± pertimbangn bagi sesuatu tindakan .Open University Malaysia Kreativiti iii. v. iv.

Open University Malaysia Pengertian Kreatif 1. 3. Bahasa Latin ± ³creare´ bermaksud ³membuat´ Bahasa Greek ± ³creare´ bermaksud ³memenuhi´ Kamus Dewan ± kemampuan/kebolehan mencipta/menghasilkan & mengembangkan sesuatu idea baru/asli . 2.

Open University Malaysia Pengertian Kreatif 4. Kreativiti melibatkan daya berfikir & kemahiran berfikir Kreativiti berkaitan kebolehan menggunakan otak kanan Kreativiti boleh dilatih/dibentuk Tanggung jawab guru PSV memupuk daya kreativiti di kalangan pelajar . 7. 6. 5.

.

. Bagaimanakah lima cara untuk melihat kreativiti seseorang? (SUMBANGSARAN) .Open University Malaysia Kreativiti.

Open University Malaysia Bagaimanakah lima cara untuk melihat kreativiti seseorang? Mungkin« Boleh menghasilkan/idea yang baru & unik/asli Boleh memberikan alternatif di dalam menyelesaikan masalah Boleh memikirkan kemungkinan-kemungkinan daripada sesuatu tindakan Boleh menyesuaikan diri/sanggup menghadapi cabaran dengan positif Bersikap anih/kelakar/gila-gila Berfikir di luar kotak .

Paul Torrance . E.Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti 1.

Paul Torrance Tersohor dalam bidang/kajian kreativiti Beliau mencadangkan Ujian IQ bukanlah satusatunya cara mengukur daya intelektual seseorang Beliau memperkenalkan instrumen untuk menguji tahap kreativiti sesseorang menggunakan ³Torrence Test of Creative Thinking´ .Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti E.

Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti June King McFee Mentakrifkan kreativiti sbg keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru/mampu mengolah idea baru/lain yang lebih bermakna Seni tidak terhad kepada hasil karya seni sahaja tetapi juga melibatkan pengalaman estetika Seni ialah satu bentuk komunikasi yang dipengaruhi oleh konteks budaya .

1. Cuba menikmati kehidupan yang dialaminaya 3. Keterbukaan kepada pengalaman 2. Menjadi individu yang kreatif .Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti Carl Rogers 5 faktor asas individu yang sihat. Menghargai diri sendiri 4. Mengamalkan kebebasan 5.

Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti Carl Rogers Rogers percaya bahawa individu yang bebas/mempunyai rasa tanggungjawab akan cuba menyumbang kepada insan/makhluk lain di sekitarnya Sumbangan tersebut dinyatakan dalam bentuk kreativiti samaada dalam bidang seni/sains melalui rasa sayang sesama insan .

Faktor Psikologi/emosi ± murid/kanak-kanak tidak mendapat jawapan yang sewajarnya ± serik untuk bertanya .Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti Victor Lowenfeld Beliau telah membangunkan teori ³Lowenfeld Stages of Artistic development´ Dua sekatan/halangan perkembangan kreativiti. 1.

Faktor persekitaran/budaya ± persekitaran tidak kondusif/tidak membina kreativiti ± guru lebih banyak menyoal daripada memberi galakan/peluang pelajar menyoal .Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti Victor Lowenfeld 2.

Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti Victor Lowenfeld Beliau menjelaskan bahawa kreativiti murid boleh diukur melalui 4 komponen utama. 1. Kelancaran/ Fluency   idea spontan Boleh mengaitkan satu perkara dengan perkara lain Boleh memikirkan kemungkinan terhadap idea tersebut Berupaya mengintegrasikan kemungkinankemungkinan/alternatif kepada penyediaan masalah .

Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti Victor Lowenfeld 2.  Fleksibel/Flexibelity Bertolak ansur/ semangat toleransi Boleh menyesuaikan diri Sanggup/bersedia menghadapi cabaran dengan fikiran terbuka .

Kepekaan/Sensitivity  .Open University Malaysia Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual mengenai Kreativiti Victor Lowenfeld 3. Keaslian/Originality Sentiasa cari idea baru/asli Mempunyai daya kepekaan yang tinggi terhadap rakan sebaya/ciptaan/estetika Menggunakan semua deria pacaindera untuk membuat pengamatan/merekod 4.

Peringkat Rangsangan ± beri soalan kritikal/boleh mendorong perasaan ingin tahu 2. teknik .Open University Malaysia Tahap Perkembangan Kreativiti Perkembangan Kreativiti Fisher (1943) 5 Tahap dalam Pemikiran Kreatif. 1. gaya. Peringkat Penerokaan ± pelajar cuba mencari jawapan terhadap soalan yang telah diberikan / pelajar kreatif akan cuba pelbagai cara.

untuk tujuan penambahbaikan .Open University Malaysia Tahap Perkembangan Kreativiti 3. Peringkat Perancangan ± melalui perancangan secara verbal & visual Peringkat aktiviti ± lakukan tindakan berdasarkan persoalan µ bagaimana harus kita mengambil tindakan ke atas cadangan tersebut Kajian Semula ± membuat penilaian/refleksi terhadap keberkesanan tindakkan yang telah dijalankan . 5. 4.

... Cantumkan kesembilan titik dengan tidak melebihi 4 garisan tanpa mengangkat pen.Open University Malaysia Refleksi«.

Open University Malaysia Refleksi«. Nyatakan dua halangan yang menghalang perkembangan kreativiti mengikut Lowenfeld? ..

Capman Beliau menyatakan. Proses kreativiti = proses penghasilan /artistik Guru PSV perlu menggunakan pelbagai cara dalam menghasilkan karya Guru PSV harus menguasai bidang .Open University Malaysia Tahap Perkembangan Kreativiti Laura H.

.

Kaedah Penjanaan Idea/Inception of Idea ± tetapkan objektif/haluan/tujuan penghasilan karya 2. Chapman mencadangkan 3 kaedah menghasilkan karya seni. Pengolahan dan Pemurnian/Elaboration and Refinement ± buat/baiki/buat sehingga menperolehi hasil yang terbaik 3. Kemahiran menggunakan bahan/Execution in a Medium ± cuba pelbagai bahan untuk melihat kesesuaian/kesan .Open University Malaysia Tahap Perkembangan Kreativiti Laura H. 1.

Chapman mencadangkan 3 kaedah menghasilkan karya seni. Kemahiran Menggunakan Bahan Penjanaan Idea Pengolahan & Pemurnian .Open University Malaysia Laura H.

Kreativiti Melalui Penghasilan ± keupayaan murid menghasilkan karya/rekaan ± perlu bimbingan guru untuk mengenal pasti kaedah/teknik yang betul/sesuai . Taylor (1915-2000) 5 peringkat kreativiti. 1.Open University Malaysia Tahap Perkembangan Kreativiti Calvin W. Kreativiti Bersifat Ekspresif ± berlaku secara rawak/bebas ± peringkat awal kanak-kanak 2.

Open University Malaysia Tahap Perkembangan Kreativiti 3. Kreativiti Bersifat Inventif ± keupayaan mencipta objek melalui eksprimentasi ± guru perlu beri motivasi/galakaan supaya pelajar tidak bosan/putus asa Kreativiti Bersifat Inovatif ± modifikasi benda sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna . 4.

Kreativiti Bersifat Emergen ± bentuk kreativiti tertinggi ± keseluruhan prinsip formalditerjemahkan dan muncul di dalam bentuk abstrak dan mudah .Open University Malaysia Tahap Perkembangan Kreativiti 5.

Jelaskan ketiga-tiga kaedah tersebut. Chapman (1978) telah mengkategorikan tiga kaedah dalam penghasilan karya seni. Huraikan lima tahap tersebut. 2. Fisher (1943) menjelaskan lima tahap kreatif. 1. .Open University Malaysia Refleksi«.

Open University Malaysia Ciri-Ciri Kreativiti Bersifat Fleksibel Sensitif dan Peka Ciri-Ciri Individu Kreatif Logik Gagasan Idea yang Asli dan Tulin Berfikiran Bebas Bersifat Terbuka .

1.Open University Malaysia Strategi Merangsang Kreativiti Kaedah Sumbangsaran (Brainstorming) Guru PSV boleh mengunakan kaedah ini bagi mengalakkan/merangsang pemikiran kreatif John Baer (1997) mengariskan 4 panduan semasa aktiviti sumbangsaran. Elakkan membuat penilaian terutama semasa proses awal ± terima semua cadangan/pandangan .

Elakkan pemilikan idea oleh kumpulan dan individu tertentu ± hanya beberapa orang dalam kumpulan mendominasi perbincangan Menjelaskan kepada pelajar bahawa idea sedia ada boleh digunakan untuk tujuan penambahbaikan Galakan memberi idea-idea yang luar biasa yang kadangkala tidak masuk akal . 3. 4.Open University Malaysia Strategi Merangsang Kreativiti 2.

Open University Malaysia Strategi Merangsang Kreativiti Teori Perkembangan Kreativiti Paul Torrance Beliau mencadangkan 7 cara meransang/penjanaan kreativiti seseorang individu. Penyoalan ± merangsang daya berfikir/ingin tahu Penemuan ± menggalakkan penemuanpenemuan terbaru melalui penyelidikan dan kajian . 1. 2.

7. 6. Pemerhatian ± menggunakan pelbagai deria bagi mengetahui sesuatu Percubaan ± menggalakkan bereksperimentasi sehingga mendapat hasil yang terbaik Penerokaan ± eksplorasi/persekitaran Memanipulasi ± bagaimana pelbagai bahan/barangan/alat yang terdapat di sekeliling boleh dijadikan karya seni Aktiviti Bermain ± bermain untuk tujuan pembelajaran .Open University Malaysia Strategi Merangsang Kreativiti 3. 4. 5.

Strategi/Saranan untuk guru PSV bagi meningkatkan motivasi pelajar dalam menyuburkan proses kreativiti. Memilih Bahan dan Alat ± beri kebebasan kepada pelajar menggunakan alatan/bahan yang digemari Masa ± jangan terlalu memaksa/berikan masa untuk berfikir/bereksperimentasi/meneroka .Open University Malaysia Meningkatkan Motivasi 1. 2.

Rangsangan ± pamerkan karya-karya terbaik dari masa ke semasa P&P Fleksibel ± terima pandangan/cadangan pelajar Hormat Menghormati ± hargai sumbangan/komitmen yang ditunjukkan oleh pelajar . 4. 5.Open University Malaysia Meningkatkan Motivasi 3.

Memberikan Galakan dan Motivasi ± berikan semangat/ elakan kritikan yang keterlaluan Penghargaan ± Berikan penghargaan/markah yang setimpal .Open University Malaysia Meningkatkan Motivasi 6. 7.

. .Open University Malaysia Sekian«.Terima Kasih Guru PSV juga perlu menjadi seorang yang kreatif«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful