NOR HAMIZA FATIN NABILAH NUR KHAIRIYATUL NAJIHAH NUR SYUHADAH

DARI SEGI BAHASA : TINDAKAN MELEPAS ATAU MENGURAIKAN IKATAN . IA JUGA DARI PERKATAAN YANG MERUJUK KEPADA PERCERAIAN IALAH |FARAQ} . IA SERING DIGUNAKAN UNTUK MERUJUK KAPADA PERPISAHAN SUAMI ISTERI DISEBABKAN TERPUTUSNYA HUBUNGAN PERKAHWINAN ATAU SEBAB-SEBAB LAIN.

PERCERAIAN BERERTI TERPUTUSNYA HUBUNGAN ATAU IKATAN PERKAHWINAN ANTARA SUAMI DAN ISTERI . IMAM SYAFIE MENTAKRIFKAN PERCERAIAN SEBAGAI MEMUTUSKAN AKAD PERKAHWINAN DENGAN LAFAZ TALAK ATAU PERKATAAN LAIN YANG SEUMPAMANYA

SEBAGAIMANA FIRMAN ALLAH SWT DI SURAH AT-TALAK AYAT 2 YANG BERMAKSUD : "MAKA RUJUKILAH MEREKA DENGAN CARA YANG BAIK ATAU CERAIKANLAH MEREKA DENGAN CARA YANG BAIK PULA"

`

`

FUQAHA SYAFI I MENTAKRIFKAN : TALAK PADA SYARAK IALAH MELEPASKAN IKATAN PERNIKAHAN DENGAN MENGGUNAKAN LAFAZ TALAK DAN SEUMPAMANYA FUQAHA HANAFI MENTAKRIFKAN : TALAK PADA SYARAK IALAH MEMUTUSKAN IKATAN PERKAHWINAN SERTA MERTA (DENGAN TALAK BA IN) ATAU DALAM SATU TEMPOH MASA (DENGAN TALAK RAJ I) DENGAN MENGGUNAKAN LAFAZ TERTENTU

`

`

FUQAHA MALIKI MENTAKRIFKAN : TALAK PADA SYARAK IALAH MENGUNGKAI IKATAAN YANG SAH MELALUI PERNIKAHAN . FUQAHA HAMBALI MENTAKRIFKAN : TALAK PADA SYARAK IALAH MELEPASKAN IKTAN PERNIKAHAN .

` ` ` ` `

ORANG YANG MELAFAZKAN TALAK IAITU SUAMI . TEMPAT YANG HENDAK DIJATUHKAN TALAK IAITU ISTERI . BERKUASA KE ATAS TALAK DAN ORANG YANG DITALAKKAN . LAFAZ TALAK , TULISAN ATAU ISYARAT YANG SEMAKSUD . NIAT MENJATUHKAN TALAK KETIKA MELAFAZKAN PERKATAAN SINDIRAN YANG BERMAKSUD TALAK .

Hukum

Penjelasan

Wajib ) Jika perbalahan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi b) Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumahtangga mereka c) Apabila pihak kadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik d) Jika tidak diceraikan keadaan sedemikian, maka berdosalah suami
a

Haram

a) Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas b) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi c) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya d) Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekali gus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih

Sunat

a) Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya b) Isterinya tidak menjaga maruah dirinya Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama Suami yang lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya

Makruh

Harus

Talak sunni dan talak bid·i: Talak sunni : talak yg dijatuhkan ke atas isteri yang telah disetubuhi, ttp masih belum hamil, serta masih belum putus haidnya & bukan budak kecil. Ia dijatuhkan di waktu suci serta tidak disetubuhi baik dlm masa suci tersebut @ dlm masa haid sebelumnya talak Bid·i : talak yg dijatuhkan ke atas isteri yg disetubuhi, sama ada ia dijatuhkan di waktu haid @ di waktu suci yg sudah disetubuhi di dlm haid sebelumnya @ ia dijatuhkan di dlm suci ttp telah disetubuhi di dlm haid sebelumnya.

Hikmah Diharamkan Talak Bid¶i
`

Keburukan yg menimpa isteri : menyebabkan µidah isteri menjadi panjang iaitu selama tiga kali suci, seperti firman Allah bermaksud: ³ wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mereka menunggu sehingga tiga kali suci.´(surah al- baqarah :28). Keburukan yg menimpa suami: perasaan suami sentiasa tertekan dgn rasa bersalah & berdosa kerana menzalimi isteri itu kerana terpaksa menunggu µidah yg panjang. Perasaan ini timbul kerana tiga sebab: Beliau turut sama merasai kesengsaraan isterinya yang terbiar sepanjang tempoh mengandung, jika ternyata mengandung. Saraan hidup yg terpaksa dibahagi 2, ini menyempitkan hidupnya sepanjang tempoh tersebut di samping menanggung kepayahankepayahan yg lain. terpaksa menanggung kedukaan kerana sentiasa berjauhan dengan anaknya semasa tempoh jagaan ibunya.

`

` `

` 

Kedua-dua hadith menjelaskan lafaz talak 3 kali dlm satu majlis hanya memberi kesan satu talak. Hadith diriwayatkan bhw :Rasulullah tlh diberitahu ttg seorg lelaki tlh m¶ceraikan isterinya 3 kali sekali gus. Rasulullah b¶diri smbil marah, kemudian berkata´ Apakah ia mempermainkan kitab Allah, padahal aku diantara kamu´. Maka berdiri seorang sahabat & berkata:´ ya Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?´ Dlm riwayat yg lain Abu Rukanah tlh m¶ceraikan isterinya 3 kali dlm satu majlis, maka dia sgt berdukacita. Rasulullah bertanya kpdnya bagaimana dia mentalakkan isterinya? Abu Rukanah menjawab 3 kali dlm satu majlis. Rasulullah berkata:´ talak itu adalah satu kali, maka rujuklah kepadanya jika kamu mahu´.

`

`

`

pada zaman Umar r.a, terdapat riwayat yg menyatakan Umar menjatuhkan 3 talak yg dilafazkan tiga kali berturut-turut dlm satu majlis menjadi talak 3. Ibnu abbas bersetuju dgn khalifah Umar :alasan mengambil kira faktor sosial apabila masyarakat mempermain-mainkan lafaz talak.

`

` Undang-Undang

Keluarga Islam yg terpakai di Malaysia tidak t¶dapat peruntukan yg khusus b¶kaitan dgn talak yg dilafazkan 3 kali dlm satu majlis.

`

`

kes Mustafah b Bacha lwn Habeeba: (bermazhab Syafie) jatuh talak 3 apabila suami telah berikrar melafazkan ³saya ceraikan engkau´ sebanyak tiga kali kpd isterinya. Kes Re Mohamad Hussin dan Hazimah : (bermazhab Hanafi) menceraikan isteri berturutturut dlm satu majlis .Hanya m¶beri kesan sbg talak satu.

Definisi Sulh
`

segi bahasa :³menamatkan pertikaian & mewujudkan perdamaian´. Merupakan perkataan berlawan bagi alfasad dan al mukhasamah. Dari segi istilah: iaitu³suatu µaqad yang dibuat bertujuan menyelesaikan pertikaian antara dua pihak yg bertikai´.

`

`

Hakam Dan Tahkim Tauliah yg dibuat oleh dua pihak yang bertikai kepada hakam supaya dia menghukum antara kedua-duanya. Hakam ialah orang tengah atau pendamai. Ia mempunyai kuasa menetapkan hukum dan mengambil keputusan ke atas dua pihak yang bertikai. firman Allah SWT: (surah al-nisa¶) 4:35.

`

` ` ` `

seksyen 48 (1) seksyen 48(2) seksyen 48(3) seksyen 48(4)

`

Hendaklah kedua-dua hakam faham ttg hak & tggungjwb keluarga, serta sebab-sebab yg membawa kpd penceraian. Hakam hendaklah tahu tentang kebiasaan & cara hidup Islam yg betul, serta terdiri drpd mereka yg bijaksana & berwibawa dlm keluarga.

`

`

hakam b¶peranan sbg pengantara & dlm prosedur, seseorang hakam mestilah ditauliahkan oleh hakim. P¶yelesaian melalui sulh bleh dicapai scr sukarela antara kedua-dua pihak sama ada melalui @ tanpa campur tangan pihak ketiga. Hakam jika diberi kuasa bleh memutuskan hukuman berasaskan keterangan & buktibukti yg ada. Manakala dlm sulh tidak m¶punyai kuasa utk menjatuhkan hukuman. Penyelesaian kes melalui sulh & hakam memerlukan keredhaan drpd kedua-dua pihak yg bertikai. Hakam & sulh b¶tujuan utk m¶yelesaikan pertikaian tanpa melalui proses perbicaraan mahkamah. Kes-kes yg bleh diselesaikan melalui hakam juga boleh melalui sulh. Keputusan yg diputuskan oleh hakam mengikat pihak-pihak yg bertikai. Manakala keputusan yg melalui sulh hanya akan mengikat jika diperakukan oleh hakim.

`

`

`

`

`

`

Menurut Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (sulh) Selangor 2001: ` Pendaftaran kes di mahkamah. ` Penilaian kes sama ada kes bicara @ kes sulh. ` Pengeluaran notis sulh. ` Menentukan notis sulh. ` M¶geluarkan notis sulh bg memastikan kehadiran pihak-pihak. ` Kehadiran pihak-pihak ke Majlis sulh. ` Keputusan Majlis sulh sama ada berjaya @ gagal.

`

`

`

`

hendaklah diadakan dlm suatu majlis yg dihadiri oleh kedua-dua belah pihak & dipengerusikan oleh p¶daftar @ mana-mana pegawai mahkamah yg dilantik oleh Ketua Hakim Syarie. Dlm Majlis Sulh pihak-pihak bleh diwakili @ dibantu oleh peguam syarie masing-masing. Pengerusi h¶daklah m¶bantu pihak-pihak utk m¶capai penyelesaian dlm pertikaian. Sebaik shj Majlis Sulh selesai, pengerusi hendaklah melaporkan keputusan sulh kpd mahkamah.

` 1)

Fasakh ialah tindakan merombak atau memutuskan hubungan perkahwinan antara suami isteri yang dilakukan oleh kadi atas sebab-sebab tertentu tanpa ucapan talak. ` 2) Juga ditakrifkan sebagai membatalkan akad perkahwinan.

Menurut pendapat Mazhab Syafie syarat sah fasakh dikategorikan kepada dua bahagian : i) Syarat sah untuk memfasakhkan sesuatu perkahwinan mestilah dilakukan dengan perantaraan hakim.
ii)

Mensabitkan keterangan atau bukti dengan dua orang saksi atau ikrar kedua-duanya iaitu bertukartukar ikrar.

FASAKH DENGAN SEBAB GHAIB ATAU DIHUKUM PENJARA 2) FASAKH KERANA KEGAGALAN MEMBERI NAFKAH 3)FASAKAH KERANA PENGANIAYAAN (DHARAR) 4) FASAKH KERANA KEAIBAN ATAU KECACATAN

1)

1) 2)

3)

tugas pihak berkuasa yang diwakili oleh kadi atau pihak Mahkamah Syariah. keadaan-keadaan yang tertentu contohnya apabila seseorang isteri tidak mampu membawa kesnya kepada kadi disebabkan sesuatu kesulitan yang tidak dapat dielakkan maka isteri tersebut dibenarkan untuk memfasakhkn perkahwinannya berdasarkan kepada kaedah darurat. sekiranya di sesuatu tempat atau kawasan itu tidak terdapat seorang kadi di Mahkamah syariah, maka si isteri tadi diharuskan untuk memfasakhkan sendiri perkahwinannya dengan mengucapkan kata-kata seperti ³AKU FASAKHKAN NIKAHKU ³

`

seksyen 52 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984

ISU BERKAITAN: ` Kes di Kedah Sakdiah lwn. Ahmad Pihak isteri telah menuntut sara nafkah daripada pihak suami. Mahkamah kadi telah menolak tuntutan isteri kerana suami dan isteri itu telah bersama-sama membuat kerja bendang dan berkongsi hasil padi itu. Pihak isteri telah membuat rayuan, dan Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan bahawa nafkah wajib dibayar oleh suami tetapi oleh kerana suami itu telah jatuh papa, pihak isteri boleh memilih samada untuk bersabar sehingga suaminya mendapat kerja yang boleh memberi hasil untuk membayar nafkah, atau isteri itu boleh menuntut fasakh

KHULU

` `

`

Definisi : bahasa - cabut atau tanggal. Ia disebut juga sebagai tebusan kerana isteri meminta cerai dari suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbuhan dan demikian dia terlepas dari kekuasaan suaminya. syara - pembubaran perkahwinan dengan sesuatu imbuhan yang diterima oleh suami. Khulu juga didefinisikan sebagai perceraian dengan ganti rugi dengan menggunakan lafaz talaq atau khulu . Ia sejenis talaq yang mengurangkan bilangan talaq

` `

`

`

`

Dalil yang pertama adalah): 229 Ayat ini merupakan ayat peringatan kepada para suami supaya tidak mengambil kembali mas kahwin yang telah diberikan kepada isteri mereka , kecuali jika pasangan suami isteri itu takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan Allah s.w.t . para ulama¶ telah mentakwilkan ³takut´ dalam ayat yang bermaksud ³kecuali jika keduanya (suami isteri) takuttidak dapat menegakkan aturan-aturan Allah´ kepada dua bahagian :, yang pertama ialah kebencian yang berlaku pada salah seorang daripada suami atau isteri kepada pasangannya. Pendapat ini adalah daripada Ibnu al-Musayib. Sementara itu yang kedua pula ialah isteri tidak boleh mentaati perintah suaminya dan suami tidak boleh memberi kepada isteri hakhaknya. Sementara itu, dalil yang kedua pula ialah dalil daripada as-Sunnah yang bermaksud, ³ Isteri Thabit bin Qais bin Syamas telah datang kepada Rasulullah s.a.w seraya berkata: Wahai Rasulullah! Saya tidak ingin bercerai dengan suami saya kerana buruk perangainya dan tidak pula kerana kekurangan agamanya, tetapi saya khuatir akan menjadi kufur. Rasulullah s.a.w bertanya: Adakah kamu mahu mengembalikan kebun itu kepadaku? Wanita itu menjawab: Ya mahu. Maka Rasulullah s.a.w bertanya kepada Thabit: terimalah kebun itu,dengan talak satu.

`

`

`

harus dilakukan dengan apa sahaja yang boleh dijadikan mas kahwin sama ada dijelaskan secara tunai ataupun secara hutang-dibayar sebahagian atau semua. Jumlah wang atau benda yang diberi kepada suami hendaklah dipersetujui oleh suami. Ia boleh dalam bentuk mata wang, rumah, kebun atau memulangkan mas kahwin atau benda-benda yang bermanfaat. Tidak terdapat nas yang menentukan kadarnya yang harus diterima oleh suami, sama ada sedikit atau banyak.

` ` ` ` ` ` ` ` ` `

Suami cacat tubuh badan Buruk akhlaknya Suami atau isteri tidak melaksanakan tugas masing-masing Isteri takut melanggar hukum Allah kerana tidak taat kepada suaminya. Sentiasa memudaratkan isteri Tidak memenuhi syarat berumahtangga Tidak waras Ketidakupayaan yang tidak dapat dipulihkan Meninggalkan rumahtangga tanpa menyediakan nafkah kepada isteri Sebab-sebab lain yang menurut pendapat kadi membolehkan perceraian

`

`

Tebus talaq ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja sama ada sewaktu seseorang perempuan itu suci dari haidnya atau ketika waktu haidnya kerana perceraian ini datangnya daripada pihak isteri walaupun dia mengetahui akan melalui tempoh i`ddah yang lebih panjang

`

`

`

isteri yang melakukan khulu¶ di kira jatuh talak bain. isteri akan berkuasa semula ke atas dirinya- tidak boleh rujuk-kecuali dengan akad nikah baru. Tiada nafkah ±hanya dapat tempat tinggal.

` ` ` ` `

Langkah pertama ialah kedua pasangan suami isteri itu akan menjalani dan mengikuti sesi kaunseling di Pejabat Agama Islam. Sekiranya, pasangan itu tidak boleh didamaikan, permohanan perceraian boleh dibuat di Mahkamah Syariah oleh pihak itu dengan mengisi borang perceraian yang telah ditetapkan. Di samping itu,pemohon hendaklah menyertakan perakuan atau laporan daripada Pejabat Agama Islam( Bahagian Kaunseling atau Pembangunan keluarga) dalam borang permohonan perceraian. Proses kedua, mahkamah akan mengeluarkan saman kepada defendan dan akan menetapkan tarikh untuk perbicaraan. Setelah mendengar keterangan daripada plaintif dan defendan, dan jika didapati tiada jalan penyelesaian bagi kedua belah pihak itu kecuali secara perceraian,mahkamah akan mengeluarkan perintah supaya suami menjatuhkan talaq dengan lafaz cerai khulu`.

`

Di Malaysia , kebanyakan kes yang melibatkan syiqaq diselesaikan melalui perlantikan dua orang hakam yang berakhir dengan pembayaran daripada pihak isteri kepada suami dan suami menggugurkan talak kepada isteri dengan memberi penekanan kepada persetujuan bersama dan bukan melalui kuasa Kadi (hakim).

`

`

`

` `

suami telah menuntut supaya pihak isteri balik dan tinggal bersamasamanya sebagai suami isteri. Pihak isteri telah enggan balik bersamasama pihak suami, dan mengatakan suami itu kaki judi dan pemabuk. . Mahkamah telah memerintahkan pihak isteri taat kepada suaminya dan memerintahkan pihak suami membayar nafkah mengandung kepada isterinya. Pihak isteri enggan kembali walaupun telah diperintahkan oleh mahkamah, dan pihak suami pula telah tidak memberi nafkah sepertimana yang diperintahkan. suami sanggup menceraikan isterinya tetapi menuntut $500 sebagai pampasan. Pihak isteri nampaknya tidak sanggup membayar jumlah tersebut kerana tebus talak itu akhirnya diselesaikan dengan jumlah $100

`

Kalimah lian dapat didefinisikan sebagai menghalau atau menjauhkan diri daripada rahmat Allah dari sudut bahasa. Manakala dari sudut istilah syarak pula lian boleh ditakrifkan sebagai kata-kata tertentu yang dimaklumi dan dijadikan hujah bagi mereka yang terpaksa melakukannya kerana menuduh isterinya berzina

`

`

Prosedur lian akan terbatal apabila salah satu daripada prosedurnya tidak lengkap. Prosedur ini haruslah dimulakan daripada pihak suami berdasarkan pendapat Imam Syafie, kemudian barulah diikuti oleh pihak isteri. Suami dikehendaki mengangkat sumpah sebanyak empat kali dengan menyatakan pertuduhan zina dengan mengucapkan kalimah ³ Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhanku terhadap isteriku bahawa dia berzina adalah benar ³.

`

`

untuk menafikan anak yang dikandungkan oleh isterinya maka pihak suami harus mengucapkan ´Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhanku terhadap isteriku bahawa dia berzina adalah benar dan sesungguhnya anak yang dikandungkannya adalah hasil perzinaan bukan dariku ´. Seterusnya, pihak suami akan dinasihati oleh hakim bahawa dia perlu menarik balik sumpah yang telah diucapkn tadi sekiranya pertuduhan tersebut adalah tidak benar. Sekiranya pihak suami masih mahu untuk untuk meneruskan prosedur tersebut dia perlu melafazkan sumpah kali kelima iaitu berbentuk kutukan pada dirinya seperti ´Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhanku terhadap isteriku bahawa dia berzina adalah benar dan sesungguhnya anak yang dikandungkannya adalah hasil perzinaan bukan dariku dan aku bersedia menerima laknat Allah jika aku berbohong terhadap sumpahku ³.

`

`

Manakala pihak isteri boleh menolak lafaz lian yang diucapkan oleh pihak lelaki pada awal tadi dengan kalimah ´ Demi Allah sesungguhnya si fulan in ( nama suami ) adalah berbohong tentang tuduhan zina terhadap diriku ´diulang sebanyak empat kali Seterusnya pihak isteri perlu menyambung lafaz penolakannya atas pertuduhan dengan ucapan tadi ´Demi Allah sesungguhnya si fulan in ( nama suami ) adalah berbohong tentang tuduhan zina terhadap diriku dan aku bersedia menerima laknat Allah jika pertuduhan suamiku adalah benar ´

` ` `

` `

Tidak sah lian tanpa kehadiran pihak hakim ataupun pembantunya. Sama dengan prosedur sumpah, prosedur lian hanya boleh diteruskan apabila diminta oleh pihak hakim. perlulah melengkapkan kelima-lima lafaz tanpa meninggalkan walaupun satu lafaz sekalipun. Tertinggal mana-mana satu lafaz akan terbatal lian tersebut. Seperti yang telah ditetapkan oleh Al-Quran kedua-dua pihak suami dan isteri hendaklah menyebut lian. Prosedur lian hendaklah dimulakan oleh pihak lelaki seterusnya dengan pihak perempuan mengikut urutan tertib lafaz-lafaznya

`

Seksyen 52(1)(1), Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)

TAKLIK

DEFI I I

P DA G ULAMA¶

JENI JENI

HUKUM

YARATYARAT

ALAT TAKLIK & CONTOH

LAFAZ TAKLIK MNGIKUT HUKUM SYARAK

PERBICARAAN TANPA KEHADIRAN SUAMI BERSERTA KES YANG BERKAITAN

ALASANALASAN

PROSEDU R

Taklik bermaksud gantung atau sangkut . 2.Taklik bermaksud mensyaratkan atau menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain.
1.

` `

Harus Ini berdasarkan hadis daripada Amru Ibn Awf AlMuzani r.a , Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud : Orang-orang Islam wajib menunaikan syarat-syarat yang mereka tetapkan , kecuali syarat-syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.

JENIS2 TAKLIK

PILIHAN SUAMI BUKAN PILIHAN (TETAPAN)

`

`

`

`

`

`

`

Syarat yang diletakkan untuk menjatuhkan talak itu belum lagi wujud sewaktu taklik sedang dilafazkan . Syarat yang dimasukkan ke dalam taklik itu boleh berlaku di masa akan datang . Pada masa syarat itu berlaku , hendaklah isteri dalam keadaan yang boleh dijatuhkan talak ke atasnya . Misalnya hubungan suami isteri itu masih lagi kekal . Sewaktu taklik dilafazkan isteri hendaklah dalam keadaan boleh dijatuhkan talak ke atasnya . Sebelum melafazkan taklik suami hendaklah berazam bahawa beliau akan menjatuhkan talak ke atas isterinya sekiranya berlaku syarat yang dikehendaki itu . Syarat yang disebutnya hendaklah itu bersambung dengan lafaz talak . Yakni tidak dipisahkan oleh sebarang gangguan atau diam yang panjang . Syarat tesebut hendaklah dilafazkan dengan mulutnya sendiri .

1.

Man (barangsiapa , siapa )

" Barangsiapa dari isteri-isteriku masuk ke rumah ini , maka dia tertalak

2.

In-

(jika ,

" Jika engkau masuk ke kamar ini , maka engkau tertalak (jatuh talak).

jikalau)

Idza-

(apabila)

"

´

³Apabila engkau membaca kitab ini , maka engkau tertalak.´ Mata(apabila) " ´

³Apabila engkau pergi ke rumah ibumu , maka engkau tertalak.´ Kullamakali) (setiap " ´

³setiap kali engkau makan roti , maka engkau tertalak.´

Ai-

(bila saja)

"

´

³Bila saja engkau minum kopi , maka engkau tertalak.´

MASA LAFAZ INSYA ALLAH HAMIL

` MENINGGAL

LANSUNG (DESSERTION) ` KEGAGALAN MEMBAYAR NAFKAH ` MENYEBABKAN KEMUDARATAN KEPADA TUBUH BADAN ` RUJUK TANPA KEBENARAN ISTERI

1 . Syarat Pertama : Pembuktian Penyampaian Saman Kes pertama Tuminah lwn Ariffin Kes ini menyebut tentang seorang isteri (plaintif) memfailkan tuntutan cerai taklik kerana telah ditinggalkan oleh suaminya . Lalu saman tersebut telah diserahkan melalui penyampaian gantian apabila notis berkenaan dengan tuntutan tersebut telah diletakkan di semua pejabat-pejabat kadi di semua pejabat-pejabat kadi di semua daerah negeri Johor dan ianya juga diiklankan di suratkhabar . Di dalam kes ini , isteri (plaintif) telah memanggil dua orang saksi untuk menyokong keterangannya . Beliau serta saksi-saksi tersebut telah melakukan sumpah istizhar . Mahkamah telah memutuskan tuntutan cerai taklik yang dituntut oleh plaintif diterima berdasarkan taklik di dalam surat nikah dan isteri itu tertalak dengan satu talak .

2 . Syarat Kedua : Keterangan plaintif hendaklah disokong oleh keterangan saksi-saksi . Kes Pertama Kes Halimah lwn Mohemed Nasir Plaintif membuat tuntutan cerai taklik dan telah membuat akuan taat di hadapan Kadi Ipoh . Saman telah dikeluarkan melalui iklan disuratkhabar tetapi suami tidak hadir semasa tuntutan didengar oleh mahkamah . Saksi-saksi yang dikemukakan di mahkamah menyatakan bahawa plaintif bukanlah seorang isteri yang nusyuz kerana sepanjang tempoh beliau ditinggalkan , beliau tetap di rumah bapanya dan tidak berpindah ke mana-mana . Plaintif juga telah melafazkan Yamin Al-Istizhar . Mahkamah telah memutuskan defendan meninggalkan plaintif lebih daripada tiga bulan iaitu tempoh yang dinyatakan di dalam dokumen taklik mereka . Mahkamah mengesahkan plaintif adalah tertalak dengan talak satu .

3 . Syarat ketiga : Plaintif perlu mangambil sumpah Istizhar Kes Pertama Kes Halimah lwn Mohamed Nasir Adalah jelas bahawa pengambilan sumpah Istizhar merupakan proses terakhir yang perlu dilakukan oleh plaintif sebelum mahkamah memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ke atsa plaintif . Sebelum perintah pengambilan sumpah Istizhar dibuat , mahkamah perlulah terlebih dahulu berpuas hati dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh plaintif dan saksisaksinya . Perlu juga dinyatakan di sini bahawa sumpah tersebut akan hanya diambil dengan perintah mahkamah .

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH KUALA TERENGGANU DI KUALA TERENGGANU DI NEGERI TERENGGANU

PERMOHONAN PERCERAIAN DI BAWAH TAKLIQ

PERMOHONAN NO : ______________________________ 2010

ANTARA NUR NATASYA ALIA BINTI HASHIM KPT: 800206-11-5566 DENGAN HAIKAL BIN MOHD KAMAL KPT: 790302-11-2233 RESPONDEN PEMOHON

Kepada Haikal bin Mohd Kamal, KPT: 790302-11-2233 yang beralamat di No. A 3456, Kampung Bunga Kekwa, 20780 Kuala Terengganu, Terengganu. Ambil perhatian bahawa Nur Natasya Alia Binti Hashim, KPT: 800206-11-5566 Pemohon yang dinamakan di atas akan memohon kepada Mahkamah Rendah Syariah di Kuala Terengganu pada hari pada ..haribulan ....2010 pukul pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah bahawa (1) Permohonan Perceraian di bawah Takliq atas alasan yang dinyatakan dalam afidavit yang dilampirkan.

( Pemohon atau Peguam Syar ie bagi pemohon )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful