SEJARAH PERKEMBANGAN ULUM HADIS

Peringkat Pertama ‡ Bermula selepas kewafatan Rasulullah sehingga akhir kurun pertama Hijrah ‡ Antara ciri-ciri : i. Mengurangkan riwayat. . Dibimbangi tersalah atau terlupa yang membawa syubhah atau pembohongan terhadap Nabi.

Lalu Abu Bakar bertanya kepada al-Mughirah.Terjemahan : ³Sesiapa yang bercakap tentangku dengan hadis dan didapati ia adalah bohong. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada orang ramai : Lalu al-Mughirah pun bangun dan menjawab : ´Aku hadir semasa Rasulullah memberikan 1/6 hak untuk nenekµ. Terlalu teliti di dalam menerima dan meriwayat hadis. Saidina Abu Bakar telah didatangi oleh seorang nenek yang menuntut haknya di dalam pewarisan. . apakah ada bersama kamu orang lain sebagai saksi. ii. maka ia adalah salah seorang yang melakukan pembohongan terhadapku´. Lalu Abu Bakar pun memberikan hak nenek ituµ. Lalu Muhammad Ibn Maslamah menjadi saksi. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya : ´Aku tidak dapati masalah hak kamu itu di dalam al-Quran dan aku juga tidak tahu apakah Rasulullah menyebut hak engkau ituµ.

Lalu Umar berkata : Kami tidak akan sama sekali meninggalkan Kitab Allah dan al-Sunnah nabi.iii. semata-mata kerana kata-kata seorang perempuan yang kami tidak tahu sebabnya. Saidina Umar mendengar hadis Fatimah binti Qais bahawa suaminya telah mentalaqkannya dengan talaq tiga. sama ada ia hafal atau lupa. . Mengkritik riwayat-riwayat. Rasulullah mengatakan bahawa orang (isteri) yang ditalaq tiga tidak ada hak tempat tinggal dan tidak ada hak nafkah. yang mengatakan bahawa ia ada hak tempat tinggal dan nafkah.

satu persatu.Peringkat Kedua ‡ Bermula dari akhir kurun pertama hingga kurun kedua hijrah. ‡ Lebih ke arah menyempurnakan lagi kaedah ilmu hadis dengan menilai pelbagai jenis hadis. .

Maka.Para sahabat telah membuat tapisan dan saringan terhadap setiap hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kaedah : Menyenaraikan sanad hadis dan sifat-sifat mereka Hadis-hadis adalah agama. Membentangkan hadis-hadis Dha¶if dan Maudhu¶ kepada perawi thiqah lain (para penghafaz hadis) . telitilah daripada siapa kamu menerimanya Merantau dan mengembara mencari perawi bagi sesebuah hadis untuk mensabitkan riwayatnya.

.Peringkat Ketiga ‡ Bermula pada kurun ketiga hingga pertengahan kurun keempat.

.Peringkat Keempat ‡ Pertengahan kurun ke-4 hingga awal kurun ke-7 hijrah. Istilah-istilah di dalam ilmu hadis telah dicipta dan dibuat berasingan. ‡ Karya-karya semakin meluas.

‡ Banyak menyelesaikan masalah secara teliti.Peringkat Kelima ‡ Mula pada kurun ke-7 hingga kurun ke-10. ‡ Lebih sempurna lagi penyusunan dalam Ulum al-Hadis. .

‡ Tidak ada ijtihad.Peringkat Keenam ‡ Peringkat Beku. . ‡ Mula pada kurun ke-10 hingga beberapa kurun seterusnya. penyelesaian masalah mahupun karangan serta penulisan dalam Ulum al-Hadis.

‡ Orientalis telah campur tangan. ‡ Berterusan hingga ke hari ini.Peringkat Ketujuh ‡ Peringkat bangkit semula. ‡ Ulama hadis bangkit untuk menjaga hadis daripada penyelewengan dan pemalsuan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful