ELEKTRONIKONG KOMUNIKSYON

2000-2001

TL-2 Series Mga Elektronikong Diksyunaryo Ang pinakamagaling na kaakibat sa wika, ang mga mapapalawak at maipapasadyang aparato na ito na nabibitbit sa kamay ang siyang pinaka-sopistikadong aparatong tagasalin-wika na aming ginagawa. May kakayahang makilala ang pananalita ng isang indibidwal na gumagamit, isalin ito sa isang banyagang wika at pagkatapos ay ibigkas nang malakas ang pagsasalin-wika gamit ang totoong boses ng tao, ang mga ito ay mga makakapangyarihang kasangkapan. Magagamit para sa halos lahat ng wika, ang mga kagilas-gilas na aparatong ito ay akma sa bawat layunin mula sa simpleng komunikasyon hanggang sa pagbibigay ng mga detalyeng bilin. Kapag kailangan mong maging kumpyansa at makasiguro, ang TL2 ay ang aparatong dapat piliin.

800 Series Mga Elektronikong Diksyunaryo Ang mga Modelo ng 800 Series para sa mga naglalakbay at mag-aaral na kailangang makipag-komunikasyon agad sa isang banyagang wika. May kakayahang magsalita ng higit sa 14,000 na mga pariralang may kinalaman sa paglalakbay mula sa kanilang kakaibang PhraseBook gamit ang totoong pagboboses ng tao ayon sa pagkakabigkas ng mga katutubong nagsasalita, ang mga ito ay nagbibigay ng agarang baligtarang pagsasalin-wika mula sa isang malawakang diksyunaryo. Ang pagkakasali ng pinakamalakas na mga pag-andar sa paghahanap ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na mahanap kung ano ang kanilang kinakailangan upang agad na masimulan ang

X5/X8 Series Mga Elektronikong Diksyunaryo Ang mga sopistikadong tagaturo na ito ay isa sa mga pinakakapaki-pakinabang na magagamit na sistema sa pagkatuto ng wika para sa mga nagnanais na matutunan nang husto ang ikalawang wika. May tampok na napakaraming mga mahahalagang gamit-yaman, ang mga bokabularyong ito ay naglalaman ng daan-daang libong tala sa pangkalahatang diksyunaryo at may kasama din itong espesyal na teknolohiya. Ang mga maunlad na modelong ito ay maaari ding magdulot ng mga kakayahan sa pananalita na makakatulong na pagbutihin ang pagbigkas upang ang mga gumagamit ay agad na makakapagsalita nang katulad ng mga katutubong nagsasalita.

MILDRED T. MANGUDANG
filipino1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful