TAJUK: Bincangkan peranan guru PSV dalam meningkatkan minat muridmurid-murid terhadap mata pelajaran PSV.

Bagi guru mata pelajaran pendidikan seni peranan mereka amat penting bagi menentukan mata pelajaran pendidikan seni boleh di manfaatkan.Peranan guru amat penting bagi menentukan kemajuan murid dan sekolah. 2 .

3 . pertama menentukan mata pelajaran pendidikan seni di ajar kepada murid-murid dengan sempurna dan berkesan dan kedua menggunakan kemahiran pendidikan seni berguna kepada kemajuan sekolah dari segi fizikal dan kemudahan.Dua peranan penting bagi seseorang guru pendidikan seni disekolah.

mudah difahami serta bermakna kepada murid. guru bersifat humor dan penyayang 4 . Misalnya mengajar anyaman guru harus menerangkan jenis-jenis kelarai terlebih dahulu sebelum pergi kepada teknik mengayam.Peranan guru PSV dalam meningkatkan minat muridmurid-murid terhadap mata pelajaran PSV pengajaran/maklumat pendidikan seni secara tersusun.

mudah diingat dan digunakan oleh murid guru menggunakan contoh-contoh yang mudah 5 .Peranan guru PSV dalam meningkatkan minat muridmurid-murid terhadap mata pelajaran PSV berkesan.

Peranan guru PSV dalam meningkatkan minat muridmurid-murid terhadap mata pelajaran PSV pengajaran pendidikan seni dikaitkan dengan maklumat/pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada pada murid guru sentiasa menunjukkan minat dan ghairah semasa pengajaran pendidikan seni 6 .

Peranan guru PSV dalam meningkatkan minat muridmurid-murid terhadap mata pelajaran PSV guru menggunakan kaedah-kaedah dan bahan-bahan pengajaran tertentu sesuai dengan pelajaran pendidikan seni berjalan guru pendidikan seni yang baik sentiasa mengadakan penilaian secara formal atau tidak formal kepada murid dan membuat penilaian keberkesanan pengajaran 7 .

Peranan guru PSV dalam meningkatkan minat muridmurid-murid terhadap mata pelajaran PSV guru pendidikan seni perlu membetulkan segera kesilapan yang dilakukan oleh murid guru pendidikan seni yang baik sentiasa memberi motivasi dan insentif kepada murid semasa pengajaran berlaku 8 .

Peranan guru PSV dalam meningkatkan minat muridmurid-murid terhadap mata pelajaran PSV guru pandai menyesuaikan pengajaran pendidikan seni mengikut keupayaan kebolehan murid pengajaran yang berkesan dibantu dengan suasana bilik seni yang bersih dan kemas 9 .

Peranan guru PSV dalam meningkatkan minat muridmurid-murid terhadap mata pelajaran PSV Mempelbagaikan jenis penghasilan hasil karya Mengadakan pertandingan (persaingan sihat dalam kalangan murid) 10 .

Peranan guru PSV dalam meningkatkan minat muridmurid-murid terhadap mata pelajaran PSV Menghargai karya-karya murid dengan mempamerkannya di bilik darjah/ bilik psv 11 .

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful