PENGERTIAN FALSAFAH

kebijaksanaan) ‡ Oleh itu falsafah = perihal mencintai kearifan atau kebijaksanaan. philien (mencintai) ‡ Sophia (kearifan. .PENGERTIAN FALSAFAH ‡ Philosophy berasal dari perkataan Yunani.

Kata Phytagores ‡ Al hikmah adalah kepunyaan Allah sahaja. merindui ma¶rifat dan mencari haqiqat iaitu falsafah. . Manusia hanya berusaha dengan segala daya dan tenaga untuk mengetahuinya sahaja. Apa yang terdaya pada manusia hanyalah ³mencintai Hikmah´ .

kebebasan. moral. ‡ Falsafah memberi interpretasi mengenai ilmu dan kebenaran. . kecantikan dan seni. kesedaran.‡ Falsafah ialah penilaian kehidupan yang sistematik dan lojik untuk menghasilkan sistem idea yang umum bagi menilai keseluruhan pengalaman manusia. mengenai manusia dan perhubungan manusia dengan alam sarwajagat dan perhubungannya dengan makna hidup. nilai.

‡ Falsafah dapat memberi panduan kepada pendidik untuk memilih matlamat pendidikan. serta kaedah dan kurikulumnya dan peranan sekolah dalam masyarakat .

mencari dan mengesyorkan prinsip-prinsip bagi menentukan tindakan dan kualiti yang dapat dianggap berfaedah atau baik.menganalisa perkara seperti µsebab-musabab¶.Kaedah falsafah ‡ Falsafah spekulatif ±pemikiran yang sistematik mengenai semua yang wujud. kelakuan dan seni. Berusaha mencari satu susunan dalam satu keseluruhan yang kemudiannya dapat merangkumi semua pengalaman dan pengetahuan ‡ Falsafah preskriptif ± berusaha menetapkan standard untuk mempertimbangkan nilai. ‡ Falsafah analisa ± menumpukan usaha kepada makna dan perkataan. . µkebebasan¶ dan µpeluang yang sama¶ agar makna perkataanperkataan seperti ini dapat dikaji dalam berbagai-bagai konteks. µfikiran¶. dan mengapa ia harus begitu.

.Cabang-cabang falsafah ‡ ‡ ‡ ‡ Metafizik ialah mengenai realiti Epistemologi ialah mengenai pengetahuan Aksiologi ialah mengenai nilai Logik ialah mengenai penaakulan.

. apa dia alam sarwajagat (universe)? Apa dia hidup? Apa dia fikiran dan hasil fikiran? Apa dia kebebasan manusia? Serta mempersoalkan perihal adanya tuhan atau tidak.metafizik ‡ Mengkaji realiti yang muktamad atau yang terakhir ‡ Mempersoalkan . ‡ Persoalan ini dilihat dari perbagai perspektif mazhab.

epistemologi ‡ Mengkaji pengetahuan dan perihal mengetahui ‡ Berhubung rapat dengan kaedah pendidikan dan pembelajaran. ‡ Mempersoalkan ³apakah sumber-sumber pengetahuan?´ ‡ µsejauh manakah sumber-sumber ini boleh dipercayai´ ‡ Apakah yang dapat diketahui oleh seseorang? ‡ Apakah kebenaran? .

‡ Etika mengkaji nilai-nilai moral dan kelakuan yang betul ‡ Estetika mengkaji nilai-nilai bagi kecantikan dan seni. ‡ Terbahagi dua iaitu etika dan estetika. .aksiologi ‡ Berusaha untuk menentukan apakah yang bernilai.

‡ Deduktif (am kepada khusus) ‡ Induktif (khusus kepada am) .logik ‡ Mengenai keperluan pemikiran yang betul dan yang boleh dipercayai ‡ Mengkaji peraturan membuat kesimpulan yang membolehkan kita meletakkan cadangan dan hujah-hujah perbincangan dengan cara yang betul. ‡ Logik yang biasa digunakan ialah logik deduktif dan logi induktif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful