PENGERTIAN FALSAFAH

philien (mencintai) ‡ Sophia (kearifan. kebijaksanaan) ‡ Oleh itu falsafah = perihal mencintai kearifan atau kebijaksanaan. .PENGERTIAN FALSAFAH ‡ Philosophy berasal dari perkataan Yunani.

. Manusia hanya berusaha dengan segala daya dan tenaga untuk mengetahuinya sahaja. merindui ma¶rifat dan mencari haqiqat iaitu falsafah.Kata Phytagores ‡ Al hikmah adalah kepunyaan Allah sahaja. Apa yang terdaya pada manusia hanyalah ³mencintai Hikmah´ .

moral. kebebasan. nilai. . ‡ Falsafah memberi interpretasi mengenai ilmu dan kebenaran.‡ Falsafah ialah penilaian kehidupan yang sistematik dan lojik untuk menghasilkan sistem idea yang umum bagi menilai keseluruhan pengalaman manusia. mengenai manusia dan perhubungan manusia dengan alam sarwajagat dan perhubungannya dengan makna hidup. kecantikan dan seni. kesedaran.

serta kaedah dan kurikulumnya dan peranan sekolah dalam masyarakat .‡ Falsafah dapat memberi panduan kepada pendidik untuk memilih matlamat pendidikan.

µfikiran¶. µkebebasan¶ dan µpeluang yang sama¶ agar makna perkataanperkataan seperti ini dapat dikaji dalam berbagai-bagai konteks.Kaedah falsafah ‡ Falsafah spekulatif ±pemikiran yang sistematik mengenai semua yang wujud.mencari dan mengesyorkan prinsip-prinsip bagi menentukan tindakan dan kualiti yang dapat dianggap berfaedah atau baik. kelakuan dan seni. . ‡ Falsafah analisa ± menumpukan usaha kepada makna dan perkataan.menganalisa perkara seperti µsebab-musabab¶. dan mengapa ia harus begitu. Berusaha mencari satu susunan dalam satu keseluruhan yang kemudiannya dapat merangkumi semua pengalaman dan pengetahuan ‡ Falsafah preskriptif ± berusaha menetapkan standard untuk mempertimbangkan nilai.

.Cabang-cabang falsafah ‡ ‡ ‡ ‡ Metafizik ialah mengenai realiti Epistemologi ialah mengenai pengetahuan Aksiologi ialah mengenai nilai Logik ialah mengenai penaakulan.

‡ Persoalan ini dilihat dari perbagai perspektif mazhab.metafizik ‡ Mengkaji realiti yang muktamad atau yang terakhir ‡ Mempersoalkan . . apa dia alam sarwajagat (universe)? Apa dia hidup? Apa dia fikiran dan hasil fikiran? Apa dia kebebasan manusia? Serta mempersoalkan perihal adanya tuhan atau tidak.

epistemologi ‡ Mengkaji pengetahuan dan perihal mengetahui ‡ Berhubung rapat dengan kaedah pendidikan dan pembelajaran. ‡ Mempersoalkan ³apakah sumber-sumber pengetahuan?´ ‡ µsejauh manakah sumber-sumber ini boleh dipercayai´ ‡ Apakah yang dapat diketahui oleh seseorang? ‡ Apakah kebenaran? .

‡ Etika mengkaji nilai-nilai moral dan kelakuan yang betul ‡ Estetika mengkaji nilai-nilai bagi kecantikan dan seni. ‡ Terbahagi dua iaitu etika dan estetika.aksiologi ‡ Berusaha untuk menentukan apakah yang bernilai. .

‡ Logik yang biasa digunakan ialah logik deduktif dan logi induktif.logik ‡ Mengenai keperluan pemikiran yang betul dan yang boleh dipercayai ‡ Mengkaji peraturan membuat kesimpulan yang membolehkan kita meletakkan cadangan dan hujah-hujah perbincangan dengan cara yang betul. ‡ Deduktif (am kepada khusus) ‡ Induktif (khusus kepada am) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful