Pendidikan Seni Visual

3104

Ciri-ciri Guru PSV Cemerlang

Norsyuhada binti Suhaime Sharifah Nur Farhani binti Syed Ahmad Siti Suraya binti Ismail Mohd Halim bin Mohd Isa@Daud Muhammad Hazwan bin Khairil Khalid Sayed Muhammad Saufi bin SayeD Ahmad Zain Muhammad Fahmi bin Jamaluddin Muhammad Firdaus bin Kamaruddin

Sistem pendidikan di Malaysia mempunyai matlamat yang jelas iaitu melahirkan insan dan bangsa yang cemerlang melalui Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Pengenalan . Justeru itu guru sebagai 'imput' seharuslah imput' 'cemerlang' terlabih dahulu sebelum menentukan cemerlang' 'output' yakni murid yang cemerlang seperti dikehendaki oleh FPN.

Tidak melakukan pembaziran sumber. Ketepatan fakta dan maklumat yang diberikan kepada pelanggan. 2. sumber. pelanggan. 4. Ketepatan masa dalam memberikan perkhidmatan. .Perkhidmatan awam menyenaraikan ciri-ciri budaya kerja cemerlang yang perlu diamalkan pekerja kerajaan. pelanggan. Menyempurnakan tugas dengan cara yang adil dan jujur. 7. 6. Sentiasa responsif kepada kehendak pelanggan. pelanggan. jujur. Menepati temujanji yang dibuat dengan pelanggan. Bersopan santun ketika berurusan dengan pelanggan. antaranya: 1. pelanggan. 3. perkhidmatan. 5.

Kualiti pengajaran merupakan perkara penting kepada seseorang guru pendidikan seni untuk menentukan keberkesanan pengajaran. Berbagai kaedah dan strategi pengajaran dimanipulasikan agar murid menikmati pengajaran dengan sempurna dan berkesan. . Guru yang cemerlang berjaya menentukan corak pengajaran yang berkesan dan menyesuaikan situasi pengajaran dengan situasi semasa.

Contoh:: ‡sekarang pendidikan seni diperkenalkan bidang rekacipta. Bagi guru pendidikan seni cemerlang perlu mendalami keseluruhan bidang-bidang yang ada dalam pendidikan seni. . maka guru pendidikan seni perlu membaca dan mendalami bidang tersebut hingga boleh menguasainya.Pengetahuan dan Kemahiran Pendidikan Seni Pendidikan seni perlu ditekankan dari aspek teori dan amali.

tetapi sekarang banyak perisian komputer yang boleh digunakan dalam pendidikan seni. ‡CorelDraw.Kebolehan guru pendidikan seni menguasai sesuatu bidangbidang lain akan menentukan mutu pengajaran yang berkesan. Perisian ini dapat membantu guru dari segi alat bantu mengajar penggunaan dalam mata pelajaran. Contoh perisian grafik:: ‡PageMaker. ‡CAD ‡Adobe Photoshop ‡dan sebagainya. . walaupun belum disediakan dalam kurikulum. Contoh: ‡penggunaan komputer dalam pengajaran pendidikan seni.

‡Ia sentiasa menjadi model kepada guru-guru lain dari segi kemasan diri. ‡Menunjukkan akhlak mulia dengan rakan sejawat dan murid-muridnya. ‡sentiasa senang untuk membuat rujukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kreativiti ‡haruslah seorang kreatif dan inovatif.Kualiti Peribadi ‡kualiti pribadi yang konsisten. .

Balai senilukis dan Pusat kraftangan. ‡guru boleh membina kepimpinan murid dalam bidang kesenian disamping melahirkan seniman-seniman kecil melalui penghasilan karya seni. ‡Pelengkap dari pengajaran pendidikan seni boleh di salurkan dalam bentuk aktiviti kelab seni dan kreatif. Contoh: ‡lawatan ke pusat-pusat yang berkaitan dengan seni tampak. ‡dapat menentukan daya minat yang lebih dari murid yang diajar semasa pendidikan seni. .Pengurusan Ko-kurikulum Kelab seni dan kreatif merupakan kelab yang membantu mengembangkan mata pelajaran pendidikan seni di sekolah.

Seni dan Persekitaran boleh dipraktikkan melalui kerja-kerja keceriaan sekolah. . Contoh: ‡seni boleh memberi khidmat kepada projek-projek diperingkat daerah misalnya hiasan pentas dan sebagainya. Sumbangan guru pendidikan seni tidak tertumpu kepada sekolah sahaja. ‡Subangan kreatif itu akan menambahkan lagi kesuburan kemahiran bidang kerja.Sumbangan dan Hasil Kerja Sumbangan ini amat wajar kerana dalam mata pelajaran pendidikan seni (sekolah menengah).

.Komunikasi dan hubungan ‡Perlu mempunyai tingkahlaku yang baik terutama dari segi hubungan dengan pengetua/gurubesar. ‡prestasi guru yang baik adalah melalui imej hubungan yang berkesan dan baik. rakan sejawat dan pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful