Disediakan oleh: PISMP PSV SEM.

2 AMBILAN JUN 2011
FATIN µIZZATI HUSSIN PAKRI NUR AIN ISMAIL NUR ZAWANI RASHID NURFATIHAH MOHD NAZIR

TAJUK: Membandingbezakan PSV KBSR dengan KSSR dari aspek persamaan dan perbezaan PENDEKATAN .

PERBEZAAN KBSR ‡Dari segi susunan fizikal.kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan ‡Lebih bersifat berpusatkan pelajar dan pengelibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan ‡Bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga diletakkan di ruang belajar-timbulkan suasana bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajran dan pembelajaran KSSR ‡ Pemerhatian secara aktif ‡ Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan ‡ Apresiasi seni visual secara mudah ‡ Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan .

penerapan nilai murni. pemulihan dan juga pengayaan. . penyerapan pengetahuan.PENDEKATAN P&P (KBSR) KONSEP 5P DALAM KBSR Konsep 5P merupakan asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam KBSR. Konsep ini merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam ransangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran.

mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT).PENDEKATAN P&P (KSSR) KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca. kerohanian. kognitif. fizikal. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M. sikap dan nilai. sikap dan nilai. fizikal. menulis. perkembangan sosioemosi. kemahiran asas ICT. Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. perkembangan sosioemosi. . kerohanian.

kerohanian. Pada peringkat ini pula. tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi.PENDEKATAN P&P (KSSR) Selain itu. . kognitif. sahsiah. fizikal. kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M.

PENDEKATAN (KBSR) Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu: 1. Membentuk dan Membuat Binaan 4. . Membuat Corak dan Rekaan 3. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. Mengenal Kraf Tradisional Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu. Menggambar 2.

Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. .PENDEKATAN (KSSR) Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. dan apresiasi seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. ekspresi kreatif. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. membuat corak dan rekaan. aplikasi seni.

dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. pemahaman. kajian. sejarah seni. kehidupan. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan kerjaya. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. . STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. objek buatan manusia.

Membuat Corak dan Rekaan 3. Menggambar 2.PENDEKATAN (KBSR) Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu: 1. Mengenal Kraf Tradisional . Membentuk dan Membuat Binaan 4.

Titisan . Lukisan Tidak Terancang 1. Capan 2. Catan 3. Renjisan dan percikan 2. Kolaj MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 25% Terancang 1.PENDEKATAN (KSSR) BIDANG KEGIATAN & AKTIVITI MENGGAMBAR 25% 1. Capan 4. Lukisan 2.

Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL 25% 1.PENDEKATAN (KSSR) MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 25% 1. Model 2. Alat permainan ³ Wau . Anyaman 2.

PERSAMAAN KBSR KSSR Guru sebagai pembimbing Guru sebagai pembimbing pelajaran pelajaran .

com/doc/46492487/Sukatan-Pelajaran-Psv-Kssr http://www.com/search?hl=en&source=hp&biw=1206&bih=681&q=aspek+pendekatan+dalam+psv+ kbsr+&btnG=Google+Search#sclient=psy&hl=en&source=hp&q=SUKATAN+PELAJARAN+PSV+KSSR&aq=f&aq i=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.com/2010_11_01_archive.ipislam.2.http://www.blogspot.r_gc.2.com/doc/52833871/KLSR-KBSR-KSSR .scribd.google.com/doc/36650414/apresiasi-seni http://www.edu.or.r_pw.r_pw.scribd.html http://www.r_gc.scribd.&fp=7942343f358a1d0c&biw=1206&bih=681 http://insanwardah.&fp=7942343f358a1d0c&biw=1206&bih=681 http://www.or.my/uploaded/ModulPGSR/PSV3105.com/search?hl=en&source=hp&biw=1206&bih=681&q=aspek+pendekatan+dalam+psv+kbsr+&btnG =Google+Search#sclient=psy&hl=en&source=hp&q=PENDEKATAN+APRESIASI+KARYA+DALAM+PSV+KSSR&aq=f&aqi=&a ql=&oq=&pbx=1&bav=on.google.pdf http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful