You are on page 1of 56

BEHAVIORISME

( Tingkah Laku)
TEORI PELAZIMAN KLASIK PAVLOV

TEORI PELAZIMAN KLASIK WATSON

TEORI PELAZIMAN OPERAN THORND
TEORI PELAZIMAN KLASIK
TEORI PELAZIMAN KLASIK

 BIODATA
 HUKUM
 SEJARAH KAJIAN & TEORI
Ivan p.Pavlov (1849 -
1936)
Ivan Petrovich Pavlov

Lahir – 14 September 1849 di Ryazan, Rusia Tengah
LATAR BELAKANG

Meninggal – 27 Februari 1936 di Leningrad

Sekolah Seminari Teologi

Universiti St. Petersburg ( Kimia dan Fisiologi )

gelaran Doktor pada 1879

Profesor Fisiologi ( Institute of Experimental Medicine )
pada 1884

Hadiah “Nobel” bidang Psysiology or Medicine
kajian “Proses Penghadaman” pada 1904
HUKUM

proses asas pembelajaran ialah
pembentukan perkaitan

Rangsangan Gerak Balas
Agen persekitaran Tingkah laku yang timbul
yang timbulkan akibat rangsangan
Gerak balas
SEJARAH KAJIAN PAVLOV

cadangan P. Florence

Cadangan diterima

Muncul kajian Pavlov
dapatan hasil kajian
terhadap binatang
boleh diaplikasikan
kepada manusia.
Cadangan diterima umum
kerana menjadikan
kajian psikologi
lebih mudah dan selesa
KAJIAN PAVLOV

Kajiannya berasaskan
mengkaji bagaimana pada 'hukum perkaitan'
pembelajaran berlaku (Law of Association)
pada sesuatu organisma diutarakan oleh
ahli falsafah Yunani awal
Aristotle

Contohnya : “sesuatu organisme
apabila kita melihat sebuah kereta mewah, akan teringat sesuatu
kita mungkin membuat andaian pemandu itu kerana sebelum ini
seorang kaya atau seorang terkemuka. organisme berkenaan
Andaian ini bergantung kepada pengalaman telah mengalami sesuatu
kita yang lampau. yang berkaitan.”
PERALATAN EKSPERIMENT PAVLOV

anjing melihat bekas dengan makanan anjing mengeluarkan air liur

Kesimpulan :
anjing tersebut telah 'belajar' mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan
makanan yang akan diberikan kelak.

Hipotesis :
sesuatu organisme boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu
rangsangan.
SEBELUM PELAZIMAN

RT (loceng) RTT (makanan)

Tak ada GT (air liur tidak keluar) GTT (keluar air liur)

RTT= rangsangan tak terlazim RT= rangsangan terlazim
GTT= gerak balas tak terlazim GT= gerak balas terlazim
SEMASA PELAZIMAN

RT (loceng)

+

RTT (makanan)

RT= rangsangan terlazim
GTT (keluar air liur )
RTT= rangsangan tak terlazim
GTT= gerak balas tak
SELEPAS PELAZIMAN

RT (loceng) GT (keluar air liur)

RT= rangsangan terlazim
GT= gerak balas terlazim
Sebelum pelaziman

Bunyi loceng
Tiada gerak balas
(rangsangan terlazim)

Makanan Air liur
(rangsangan tak terlazim) (gerak balas tak terlazim)

Semasa pelaziman

Bunyi loceng
(rangsangan terlazim)
Air liur
(gerak balas tak terlazim)
Makanan
(rangsangan tak terlazim)

Selepas berlakunya pelaziman

Bunyi loceng Air liur
(rangsangan terlazim) (gerak balas terlazim)
KE SIMPULAN K AJIAN P AVLO V

TINGKAHLAKU KESIMPULAN
Penguasaan atau bagaimana organisma
PENGUASAAN mempelajari sesuatu gerak balas atau respon baru
(Acquisition) berlaku berperingkat-peringkat. Lebih kerap
organisma itu mencuba, lebih kukuh penguasaan
berkenaan.
GENERALISASI Sesuatu organisma itu dapat membuat generalisasi
(Generalisation) dan akan diikuti dengan gerak balas
Organisma dapat membezakan antara rangsangan
DISKRIMINASI yang dikemukakan dan memilih untuk bergerak
(Discrimination) balas kepada sesuatu rangsangan tetapi tidak
kepada rangsangan yang lain

PENGHAPUSAN Sekiranya sesuatu rangsangan terlazim tidak
(Extinction) diikuti dengan rangsangan tak terlazim, lama
kelamaan organism itu tidak akan bergerak balas
I.P.Pavlov

pelaziman klasik –
berlaku apabila sesuatu rangsangan akan menimbulkan
gerakbalas yang khusus. Gerakbalas yang ditunjukkan
merupakan pembelajaran dari timbulnya rangsangan
( Bigge, 1964 )

Pelaziman klasik – sesuatu organisma belajar memberi gerak balas
kepada rangsangan baru dengan cara yang sama ia
memberi gerak balas kepada yang lama
( rangsangan tak terlazim )
Bibliografi

 Psikologi Pendidikan. Open Universiti Malaysia (OUM)
 Ilmu Pendidikan Pengetahuan Ikhtisas. Open Universiti
malaysia (OUM)
 Mok Song Sang. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI Sekolah
Rendah. Percetakan Seasons Sdn.Bhd.2006
 http://www.homestead.com/PEOPLELEARN/psychlearn
content1.html
 http://www.homestead.com/PEOPLELEARN/psychlearn
content2a.html
 http://www.homestead.com/PEOPLELEARN/PSYCHHist
ory.html
 www.geocities.com/guruvalah/psikologi_belajar.pdf
John Broadus Watson
(1878-1958)
John Broadus Watson

Teori pelaziman
Biografi ‘Little Albert Study’
Klasik Watson
Kehidupan Watson
Universiti Furman ( 1894 ) William Esty Company

Whippoorwill Farm
Secara terperinci…
 1878 - Dilahirkan di Greenville, South Carolina.
 1891 - Ayahnya, Pickens Watson, meninggalkan
keluarga.
 1899 - Tamat pengajian di Furman University.
 1901 - Mengambil major dalam psikologi dan
minor dalam falsafah serta neurologi di
University of Chicago.
Mengahwini Mary Ikes.
 1903 - Menerima ijazah kedoktoran di University
of Chicago.
 1905 - Anaknya, Mary, dilahirkan. Dia
mendaftar di John Hopkins University.
 1906 - Bekerja sebagai pensyarah di
University of Chicago
 1907 - Bekerja sebagai profesor psikologi di
John Hopkins University. Watson
menemui teori Behaviorism.
 1913 - Memberi ceramah dan menghasilkan
artikel berjudul "Psychology as the
Behaviorist Views It."
 1914 - Menerbitkan Behavior: An Introduction to
Comparative Psychology.
 1915 - Menjadi Presiden American
Psychological Association.
 1916 - Memulakan pengajian tentang
mental. Bekerja dengan syarikat
pengiklanan di J Walter Thompson
Agency.
 1919 - Menerbitkan Psychology from the
Standpoint of a Behaviorists.
 1920 - Berhenti dari John Hopkins
University. Menghasilkan "Little
Albert" Experiment. Lebih fokus
kepada pengiklanan.
 1924 - Menjadi duta di Watson J Walter
Thompson Agency. Menghasilkan
Behaviorism.
 1928 - Menghasilkan Psychological Care
of Infant and Child.
 1945 - Bersara dari William Esty Agency.
 1958 - Meninggal dunia.
 Watson merupakan seorang ahli psikologi
di Amerika Syarikat.
 Merupakan orang yang pertama mencipta
istilah behaviorisme untuk menghuraikan
tingkah laku manusia.
 Kajiannya banyak dipengaruhi oleh Teori
Pelaziman Klasik Pavlov.
Teori pelaziman Klasik Watson

Mengikut Watson, tingkahlaku
manusia ialah sesuatu refleks
terlazim.

Watson berpendapat, gerakan refleks
yang mudah berlaku secara
semulajadi dan tidak perlu dipelajari.

Manusia mempelajari gerak balas
untuk menyesuaikan diri mereka
dalam situasi-situasi baru.
Emosi menurut
Watson

Takut Marah Kasih Sayang
Prinsip kekerapan
Prinsip
Pembelajaran
yang
dikemukakan
oleh Watson

Prinsip tempoh
kebaruan
 Watson menyarankan guru boleh
mempengaruhi pembelajaran pelajar
dengan mengadakan rangsangan yang
dapat menghasilkan tindak balas yang
positif.

 Dalamproses pengajaran dan
pembelajaran, guru seharusnya memilih
rangsangan yang menyeronokkan.
“ Give me a dozen healthy infants, well-formed,
and my own specified world to bring them up in
and I'll guarantee to take any one at random and
train him to become any type of specialist I
might select – doctor, lawyer, artist, merchant-
chief and, yes, even beggar-man and thief,
regardless of his talents, penchants, tendencies,
abilities, vocations, and race of his ancestors. I
am going beyond my facts and I admit it, but so
have the advocates of the contrary and they
have been doing it for many thousands of
years.(1930)”
‘Little Albert Study’
 Watson telah menjalankan kajian bahawa
emosi manusia juga boleh dilazimkan
secara klasik.
 Beliau telah menjalankan kajian ke atas
seekor tikus putih dan seorang kanak-
kanak lelaki 11 bulan bernama Albert.
 Beliau telah menunjukkan kepada kanak-
kanak tersebut seekor tikus putih.
 Pada mulanya, kanak-kanak tersebut
tidak takut pada tikus tersebut.
 Namun, apabila satu bunyi yang kuat
dikeluarkan serentak dengan kemunculan
tikus tersebut, kanak-kanak tersebut
menjadi takut dan menangis.
 Keadaan ini diulang hingga Albert takut
kepada tikus putih.
Secara grafik…

Tikus putih Tidak takut

Bunyi yang kuat
Tikus putih Takut
dilazimkan

Tikus putih Takut
 Bagi
Watson,
emosi
manusia
boleh
dilazimkan.
TEORI PELAZIMAN
OPERAN THORNDIKE/
TEORI CUBA-RALAT(1911)

Edward Lee Thorndike
(1874-1949)
ISI KANDUNGAN

LATAR BELAKANG

EKSPERIMEN

HUKUM
Dilahirkan di Williamsburg, Mass.

Mendapat ijazah daripada
Universiti Wesleyan (1895) dan
master di universiti Harvard(1896)

Mendapat Ph.D dalam tahun 1898
LATAR BELAKANG dari Columbia

Merupakan seorang pendidik
Amerika dan ahli psikologi

Penulisan :
Educational Psychology (1903),
Mental and Social Measurements (1904),
Animal Intelligence (1911)
Pembantu professor pedagogi di Western
Reserve University (1898)

Presiden Persatuan Psikologi Amerika (1898)

Presiden ke 2 persatuan Psikometrik

President of American Association for
the Advancement of Science (1934)

Pensyarah William James, Harvard University
(1942-1943)
Kucing yang lapar dimasukkan
ke dalam sangkar dan di luar
sangkar diletakkan semangkuk
makanan
Kucing yang lapar cuba
untuk Keluar dari sangkar

Kucing tersebut terpijak tuil •Diulang
dan Keluar makan makanan beberapa
Eksperimen di luar sangkar kali

Kucing tersebut mengulang •Dicuba dengan
perkara Yang sama untuk haiwan lain
mendapatkan makanan di luar seperti ayam,
anjing dan
Namun kesilapan yang monyet
dilakukan semakin
berkurangan
Kesimpulan eksperimen ini

 Pembelajaran  Eksperimen ini
merupakan proses merupakan
cuba-ralat (trial and asas
error) atau memilih pendedahan
dan menghubungkait kepada
(selecting and pelaziman
connecting). operan Skinner
(Schwartz & Lacy,
1982, pp. 24-26).
Hukum pembelajaran
Mengikut Thorndike

Hukum Kesediaan Hukum latihan Hukum kesan
( low of readiness ) ( low of exercise ) ( low of effect )

•Persiapan individu •Semakin banyak •Rangsangan dan
untuk memulakan latihan yang gerak balas
sesuatu aktiviti dijalankan, semakin bertambah kukuh jika
pembelajaran. kukuh ikatan individu mendapat
•Menekankan (asosiasi gerak balas) kesan yang
ganjaran hanya dengan rangsangan memuaskan selepas
berkesan jika pelajar yang berkenaan. gerak balas
ada kesangupan dihasilkan.
menerimanya
•Kesediaan dari segi
kognitif, psikomotor,
efektif
Hukum Sikap
(Set/Attitude)

Hukum Aktiviti Berat
Sebelah (Prepotency
Hukum Reaksi Bervariasi
of Element)
(Multiple Responses).

Hukum tambahan
Thorndike

Hukum perpindahan Hukum Respon
asosiasi (Associative Shifting) by Analogy

PENERANGAN
 Hukum Reaksi Bervariasi (Multiple
Responses). Hukum ini mengatakan
bahawa individu diawali oleh proses
trial and error yang menunjukkan
adanya pelbagai respon sebelum
memperoleh respon yang tepat dalam
memecahkan masalah yang dihadapi.
 Hukum Sikap (Set/Attitude). Hukum ini
menjelaskan bahawa perilaku belajar
seseorang tidak hanya ditentukan oleh
hubungan stimulus (rangsangan) dengan
respon (gerak balas) saja, tetapi juga
ditentukan keadaan yang ada dalam diri
individu dari segi kognitif, emosi, sosial,
mahupun psikomotornya.
Hukum Aktiviti Berat Sebelah
(Prepotency of Element). Hukum ini
mengatakan bahawa individu dalam
proses belajar memberikan respon
hanya pada stimulus tertentu sahaja
sesuai dengan persepsinya terhadap
keseluruhan situasi (respon selektif).
 Hukum Respon by Analogy. Hukum ini
mengatakan bahawa individu dapat
melakukan respon pada situasi yang
belum pernah dialami kerana individu
dapat menghubungkan situasi yang
belum pernah dialami dengan situasi
lama yang pernah dialami sehingga
terjadi perpindahan unsur-unsur yang
telah dikenal ke situasi baru. semakin
banyak unsur yang sama, maka
perpindahan akan makin mudah berlaku.
Hukum perpindahan asosiasi
(Associative Shifting). Hukum ini
mengatakan bahawa proses
peralihan dari situasi yang dikenal ke
situasi yang belum dikenal dilakukan
secara bertahap dengan cara
menambahkan sedikit demi sedikit
unsur baru dan membuang sedikit
demi sedikit unsur lama.
Rujukan
 Mok Soon Sang,2003, Psikologi Pendidikan, Kumpulan
Pendidikan Budiman Sdn.Bhd, Subangjaya.

 HEBT2103 Psikologi Pendidikan

 http://www.psy.pdx.edu/PsiCafe

 http://www.indiana.edu

 http://www.lifecircles-inc.com
Pavlov Watson Thorndike

• Saintis • Psikologi • Psikologi

• Pelaziman • Pelaziman klasik • Pelaziman operan

klasik • Rangsangan / • Rangsangan /

• Rangsangan / gerak balas gerak balas

gerak balas ( emosi )

• • Prinsip • Hukum
- Kekerapan - Kesediaan
- tempoh - Latihan
kebaruan - Kesan
• Tikus putih dan • Kucing, ayam,
Albert. anjing dan monyet.
Latihan
 Mengapakah teori yang dihasilkan oleh Pavlov
dinamakan teori “Pelaziman Klasik?”
 Apakah yang dimaksudkan klasik dalam teori
tersebut?
• Mengapakah emosi dikatakan penting bagi
Watson?
• Pada pandangan anda, bagaimanakah teori
Thorndike dapat membawa kesan yang positif
dalam proses pengajaran dan pembelajaran?