Selamat Datang Ke

TAKLIMAT
SKIM PENCEN SEKTOR AWAM

Skim Pencen Sektor Awam di Malaysia 
Perkhidmatan

Awam Badan Berkanun & Kuasa Tempatan Hakim Anggota Pentadbiran & Ahli Parlimen Setiausaha Politik Angkatan Tentera

Objektif Skim Pencen 
Penghargaan terhadap perkhidmatan yang taat setia dan dedikasi Mengadakan bentuk saraan hidup selepas bersara dari perkhidmatan Mengadakan skim pampasan terhadap bencana Mengikat supaya terus berkhidmat dalam Sektor Awam

Undang-Undang Pencen
Perlembagaan Persekutuan Akta Pencen 1980 (Akta 227) Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 Akta Penyelarasan Pencen 1980 Akta Penghitungan Semula Pencen 1980 Akta Saraan Hakim 1971 Akta Saraan Ahli Parlimen 1980

Undang-Undang Pencen
(Samb.) Peraturan-Peraturan Pencen 1980 Peraturan-Peraturan Pencen PihakPihak Berkuasa Berkanun & Tempatan 1990 Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Pencen, Ganjaran Dan Faedah-Faedah Lain) 1982

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Perlindungan Hak-Hak Pencen Hak147. 147. (1) Undang-undang yang dipakai bagi apa-apa Undangapapencen, ganjaran atau lain-lain elaun sepertinya laindalam perkara ini disebut sebagai ³award´ yang diberi kepada seorang anggota mana-mana manaperkhidmatan awam, atau kepada balunya, anaknya, orang tanggungannya atau wakil dirinya, ialah undang-undang yang berkuatkuasa pada hari undangyang berkaitan atau apa-apa undang-undang apaundangkemudiannya yang tidak kurang baiknya kepada orang yang diberi award itu. itu.

PENCEN BUKAN HAK MUTLAK
Faedah persaraan bukan merupakan hak mutlak seseorang anggota. Tiada anggota pun yang boleh mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen

Apakah Jenis-Jenis

Persaraan?

DATUK DIR

JENIS-JENIS PERSARAAN
Persaraan wajib (55/56/58 tahun) Persaraan atas pilihan sendiri ««.... (umur: >40 thn) 

PERSARAAN PILIHAN SENDIRI
Tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 10 tahun yang boleh dimasukira Ganjaran dan GCR dibayar sebaik sahaja anggota bersara Pencen dibayar pada umur 45 tahun (perempuan) dan umur 50 tahun (lelaki) Pencen dibayar pada umur 55/56/58 tahun bagi mereka yang dilantik pada atau selepas 12.4.1991 bergantung kpd opsyen

JENISJENIS-JENIS PERSARAAN
(samb.)

Atas sebab kesihatan Atas penghapusan jawatan Atas penyusunan semula Organisasi 

JENISJENIS-JENIS PERSARAAN
(samb.) 
 

Atas penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam Atas kepentingan negara Atas kepentingan perkhidmatan awam Atas alasan dilantik berkhidmat dalam mana-mana pertubuhan mana-

JENISJENIS-JENIS PERSARAAN
(samb.) 
 

Atas alasan telah memperolehi kewarganegaraan negara lain Atas alasan telah memberi maklumat palsu bagi maksud perlantikan Terbitan (meninggal dunia)

FAEDAH PERSARAAN
Anggota berpencen yang bersara atau dibersarakan di bawah undangundang pencen layak menerima faedah-faedah persaraan seperti:-

Ganjaran Perkhidmatan Pencen Perkhidmatan Award Wang Tunai Gantian (di mana Cuti Rehat/CRK
berkenaan)

GANJARAN
7.5% x bulan perkhidmatan x gaji akhir
CONTOH :
Tempoh perkhidmatan = 320 bulan Gaji Akhir = RM 2000 sebulan

Ganjaran = 7.5% x 320 x RM 2000

= RM 48,000

PENCEN
1/600 x bulan perkhidmatan x gaji akhir
(Tertakluk kepada 360 bulan @ 3/5 gaji akhir mulai 1.1.2009 ) 

Contoh: 
Tempoh Gaji

perkhidmatan = 400 bulan = RM 2000

Akhir (pokok) 

Pencen

= 1/600 x 400 x RM 2000 = RM 1333.33

(tetapi terhad kepada 3/5 gaji akhir = RM 1200.00)

AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT

1/30 x cuti rehat dikumpul x gaji akhir
Tertakluk kepada maksimum 150 hari

Contoh:

termasuk imbuhan tetap

Cuti rehat yang dikumpul = 60 hari Gaji akhir dan elaun tetap = RM 2500 Award Wang Tunai = 1/30 x 60 x RM 2500

= RM 5,000

CARA PENGIRAAN BULAN PERKHIDMATAN
CONTOH µ1¶ HARI BULAN 7 6 0 26 TAHUN 1998 1972

Tarikh Sara 12 (12 + 31) Tarikh Lantik 27 16 + (1)

Tempoh diambilkira = 26 tahun dan 17 hari Tempoh bulan genap = 312 bulan

CARA PENGIRAAN BULAN PERKHIDMATAN
CONTOH µ2¶ HARI BULAN TAHUN 7 6 0 26 1998 1972

Tarikh Sara 12 (12 + 31) Tarikh Lantik 14 29 (+ 1)

Tempoh diambilkira = 26 tahun dan 30 hari Tempoh bulan genap = 312 bulan

Penentuan Gaji Yang Akhir Diterima
Gaji hakiki bulanan, termasuk elaun berpencen Bagi pegawai yang bersara sebelum disahkan dalam jawatan terakhirnya, gaji akhir yang digunapakai ialah dalam jawatan terdahulu dalam mana ia telah disahkan

PENCEN MINIMUM 
 

Bersara atas sebab kesihatan Pegawai berpencen yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 1/5 dari gaji akhir Tidak kurang RM280 sebulan jika tempoh perkhidmatan yang yang dimasukira 300 bulan atau lebih

PENCEN HILANGUPAYA
Sebagai tambahan kepada pencen perkhidmatan, Pencen Hilangupaya boleh diberi kepada pegawai yang dikehendaki bersara akibat dari 

Menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasmi atau kemalangan dalam perjalanan. Mendapat penyakit kerana jenis tugasnya itu menyebabkan dirinya terdedah.
Dengan syarat bencana / penyakit itu bukan berpunca dari kecuaian atau salahlaku pegawai itu.

PENCEN HILANGUPAYA
Kadar
Darjah Kecacatan
Tercacat sedikit Tercacat Tercacat pada matanya Musnah sama sekali (sebahagian daripada gaji akhir) 1/8 1/4 3/8 1/2

PENCEN TANGGUNGAN 
Boleh

diberi kepada tanggungan pegawai yang meninggal dunia
atau

akibat menanggung bencana dalam tugas rasmi
atau

kemalangan dalam perjalanan

mendapat penyakit yang disebabkan oleh tugas rasmi

PENERIMA PENCEN TANGGUNGAN
Balu Duda yang cacat otak atau hilang upaya jasmani secara kekal dan tiada upaya menanggung diri sendiri Anak (terhad kepada 6 orang sahaja) Ibu atau bapa (yang bergantung penuh atau sebahagian besarnya kepada pegawai yang mati)

FAKTOR PECAHAN BAYARAN
(Peraturan 19(2) Peraturan-Peraturan Pencen 1980)

Balu 1/4 1/4 -

Anak 1/24 1/12 1/12

Ibu/bapa 1/8 1/4 1/8 1/4 -

PENCUKAIAN
Bayaran Ganjaran dan GCR tidak dikenakan cukai pendapatan.
Pencen yang dibayar kepada anggota yang bersara wajib pada umur 55/56/58 tahun dikecualikan daripada cukai pendapatan. Manakala bayaran pencen yang diterima oleh pesara sebelum mencapai umur 55/56/58 tahun dikenakan cukai pendapatan

PENARIKAN BALIK, PENAHANAN & PENGURANGAN PENCEN
Pemberian pencen dan ganjaran boleh ditarik balik, ditahan atau dikurangkan jika didapati pemberian itu adalah akibat daripada tidak mengetahui fakta-fakta matan yang sengaja disembunyikan yang boleh menyebabkan anggota itu

diturunkan gaji atau dibuang kerja

PEMOTONGAN PENCEN
Pemotongan ke atas pencen hanya boleh dibuat bagi - menjelaskan hutang Kerajaan - tuntutan nafkah atas perintah mahkamah

PEMBERHENTIAN PENCEN
Pencen diberhentikan dengan serta merta jika pesara/penerima pencen: 1. diisytiharkan } bankrap }Elaun tanggungan 2. dihukum }boleh dipertimbangkan penjara/mati } 3. memperolehi kewarganegaraan lain (berkuatkuasa ke atas anggota yang dilantik pada atau selepas 16.5.1986)

GANJARAN TERBITAN DIBERI KEPADA
BALU atau DUDA ANAK IBU atau BAPA tanggungan Jika ketiadaan penerima-penerima di atas penerimaGanjaran Terbitan boleh diberi kepada wakil diri yang sah disisi undang-undang undang-

PENCEN TERBITAN
BALU DUDA ANAK

Anak berumur di bawah 21 tahun yang belum berkahwin

PEMBAYARAN PT UNTUK BALU / DUDA KAHWIN SEMULA 
KEPUTUSAN

KERAJAAN INI MULA BERKUATKUASA PADA 1.1.2002

TAKRIF ANAK
1. Di bawah umur 21 tahun
- anak kandung - anak yang lahir selepas kematian pegawai - anak tiri tanggungan - anak tak sah taraf - anak angkat 2.Anak cacat yang tidak kira apa jua umur, yang 2.Anak cacat otak atau hilangupaya jasmani secara kekal dan tidak berupaya menanggung dirinya sendiri

Pembahagian Syir Pencen Terbitan
Balu/Duda : Anak : 2 syir 1 syir

Contoh

Pesara meninggal dunia pada 21.1.1999 dan pencen yang diterimanya ialah RM 1000 sebulan. Gemulah meninggalkan 2 orang balu dan 5 orang anak. Balu I mempunyai 3 anak dan Balu II mempunyai 2 anak. Pembahagian syir adalah seperti berikut :Balu I : 2 syir 3 anak : 3 syir Jumlah : 5 syir Balu II : 2 syir 2 anak : 2 syir Jumlah : 4 syir

Jumlah keseluruhan syir : 9 syir

Perkiraan :
(i)Balu I + 3 anak= 5/9 x RM 1,000 = RM 555.56 sebulan (ii) Balu II + 2 anak = 4/9 x RM 1,000 = RM 444.44 sebulan

Jumlah = RM 1000 sebulan

CONTOH PEMBAHAGIAN SYER PENCEN TERBITAN
Pesara Meninggal Dunia:
(a) (b) Pencen = RM 1000 sebulan Tanggungan = dua orang balu + 3 anak = = = = = 2/7 2/7 1/7 1/7 1/7 x x x x x RM1000 = RM1000 = RM1000 = RM1000 = RM1000 = RM RM RM RM RM 285.71 285.71 142.86 142.86 142.86

Balu I Balu II Anak I Anak I Anak I

Jumlah = RM 1000

PT hanya layak dibayar jika penerimanya 

bagi balu/duda, dikahwini semasa dalam perkhidmatan bagi anak atau anak tiri tanggungannya, hasil perkahwinan semasa dalam perkhidmatan bagi anak angkat, telah diangkat semasa dalam perkhidmatan bagi anak tak sah taraf, telah dikandungkan semasa pegawai masih dalam perkhidmatan  

PENCEN TERBITAN
AKAN DIBERHENTIKAN
JIKA ANAK YANG BELAJAR DI PUSAT PENDIDIKAN TINGGI (MENUJU IJAZAH PERTAMA) APABILA TAMAT BELAJAR ATAU BERKAHWIN

ANAK BERKAHWIN ATAU MENCAPAI UMUR 21 TAHUN MANA YANG TERDAHULU

KAHWIN SELEPAS BERSARA
KES 1
Bersara Kahwin Jun 1990 Disember 1990 Kematian Januari 1992 Disember 2002

Tanggungan akan menerima pencen terbitan untuk baki tempoh 12 1/2 tahun

Pencen terbitan dihentikan

KAHWIN SELEPAS BERSARA
KES 2
Bersara Kahwin Jun 1980 Januari 1982 Disember 1992 Kematian Januari 1993

Tempoh 12 1/2 tahun selepas bersara

Tanggungan tidak layak mendapat pencen terbitan kerana tempoh 12 1/2 tahun telah luput

PEMBERIAN FAEDAH PERSARAAN
KEPADA PESARA a) Ganjaran Perkhidmatan b) Pencen Perkhidmatan c) Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat d) Pencen Hilangupaya e) Elaun Tanggungan KEPADA TANGGUNGAN a) Ganjaran Terbitan b) Pencen Terbitan c) Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat d) Pencen Tanggungan e) Elaun Tanggungan

PENYELARASAN PENCEN

Pesara atau penerima pencen layak menikmati penyelarasan pencen berikutan setiap semakan gaji kakitangan awam

TANDATANGAN SIJIL
PENERIMA
Ketua Setiausaha Negara, Pegawai Turus I,II & III, Ketua Setiausaha Kementerian Lain-lain Pegawai Pengurusan Tertinggi Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Kumpulan Sokongan

TANDATANGAN OLEH
YAB Perdana Menteri

Ketua Setiausaha Negara

Ketua Perkhidmatan

Ketua Jabatan

Borang telah lengkap diisi dan dokumen iringan disempurnakan, diakui oleh anda dan disahkan oleh Ketua Jabatan? Sila pastikan ± 
   

Borang JPA.BP.SPPP.B01a Borang JPA.BP.SPPP.B03 Borang JPA.BP.UMUM.B01 Borang JPA.BP.UMUM.B02 Borang JPA.UMUM.B04 Salinan rekod perkhidmatan dan rekod cuti Salinan Sijil Nikah Salinan Kad Pengenalan pegawai dan suami/isteri/anak

sambungan
Salinan Sijil Kelahiran anak di bawah 21 tahun/anak cacat Maklumat bank/salinan buku bank yang mengandungi nama, nombor kad Pengenalan dan nombor akaun bank anda Salinan surat pengesahan Bahagian Pinjaman Perumahan, Lembaga Hasil Dalam Negeri, atau Perintah Mahkamah mengenai bayaran nafkah Borang dan dokumen yang lengkap hendaklah dihantar dan diterima oleh Bahagian Pencen, JPA tiga (3) bulan sebelum tarikh persaraan wajib anda. 

TERIMA KASIH

Thank You

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful