CICLUL ACIDULUI CITRIC ( CICLUL KREBS

)
‡ CICLUL ACIDULUI CITRIC reprezinta o succesiune de reactii enzimatice care au drept rezultat producerea de energie prin degradarea glucidelor la nivelul mitocondriilor. ‡ Ciclul citric mai poarta numele de CICLUL KREBS, dupa numele (Hans Krebs) celuia care în 1937 a postulat existenta lui. Hans Krebs împreuna cu Fritz Lipmann au primit premiul Nobel în 1953 pentru descoperirea ciclului citric si respectiv descoperirea Coenzimei A si a ciclului ATPului. De asemenea ciclul citric este cunoscut si sub numele de Ciclul acizilor tricarboxilici, având în vedere implicarea acestor acizi în ciclu.

MECANISMUL CHIMIC AL CICLULUI ACIDULUI CITRIC ‡ Întregul echipament enzimatic al ciclului citric se gaseste în matricea mitocondriala cu exceptia succinat dehidrogenazei care este "îngropata". în membrana interna. Etapele ciclului sunt: .

Sintetazele catalizeaza reactii de condensare în care legaturile covalente se formeaza pe seama energiei furnizate de ATP sau alti nucleozid trifosfati.1) Sinteza citratului este o condensare aldolica dintre acetil-CoA si o cetona având ca intermediar citril-CoA care hidrolizeaza. . Reactia este catalizata de citrat sintaza. Alte condensari aldolice sunt catalizate de aldolaze (vezi glicoliza si fructozoliza). Atât sintazele cât si aldolazele catalizeaza reactii cu formare de legaturi C C fara consum de ATP sau alt compus macroergic. Denumirea de sintaza este data unei enzime care catalizeaza o condensare aldolica.

Totusi. Ionul de Fe2+ joaca un rol deosebit în aceasta reactie. . implicat în ciclul Krebs. consecinta este moartea celulei. În a doua etapa. Doze mari de fluoruri. Daca aceasta reactie ar fi neenzimatica ar rezulta 4 stereoizomeri. fac ca fluorul sa reactioneze cu acidul citric. el formeaza cu citratul un chelat (complex intern) stabil. întrerupe ciclul. aditia apei produce numai stereoizomerul (2R.2) Transformarea citratului în isocitrat se face prin intermediul compusului instabil cis-aconitat. Pentru ambele reactii enzima este aconitaza. De asemenea acidul monofluorocitric este un inhibitor puternic al aconitazei. întrucât aconitaza este o enzima stereospecifica. având drept urmare formarea acidului monofluorocitric care nemaiputând participa la reactiile ciclului citric. 3S)-isocitrat. Acest chelat este necesar pentru activitatea enzimei. deci producerea de energie. prin hidratarea cis-aconitatului rezulta isocitrat.

Cealalta este NADP dependenta se gaseste atât în matricea mitocondriala cât si în citosol.3) Transformarea izocitratului în cetoglutarat (aCG) elibereaza prima molecula de CO2 a ciclului. unde produce NADPH necesar proceselor anabolice. Exista doua izoenzime ale izocitrat dehidrogenazei. Enzima izocitrat dehi-drogenaza catalizeaza o reactie în doua etape având ca intermediar instabil oxalo-succinatul. Cea implicata în ciclul citric este NAD dependenta si se gaseste numai în matricea mitocondriala. .

similar complexului Pyr-DH.4) Decarboxilarea oxidativa a aCG elibereaza cea de a doua molecula de CO2. . dihidrolipoil transsuccinaza (E2) si dihidrolipoil dehidrogenaza (E3). Acest complex este format din urmatoarele subunitati enzimatice: a-cetoglutarat dehidrogenaza (E1). Catalizator este complexul multienzimatic a-cetoglutarat-DH.

Fosforilarea la nivel de substrat implica enzime solubile pe când fosforilarea oxidativa implica enzime legate de membrana interna mitocondriala. . Formarea cuplata a GTP (sau ATP) pe seama energiei eliberate prin decarboxilarea oxidativa a aCG este un exemplu de fosforilare la nivel de substrat. succinil-CoA sintetaza se mai numeste succinat tiokinaza în functie de sensul în care este citita reactia. Simultan are loc fosforilarea ADP în reactie cu GTP: GTP + ADP ATP + GDP Pâna în acest punct al ciclului s-au generat doua molecule de NADH si una de ATP (din GTP). Se stie ca la animale aceasta enzima foloseste GDP ca substrat iar la plante si bacterii foloseste ADP. Pe seama energiei legaturii tioesterice se produce direct o legatura macroergica fosfat.5) Conversia succinil-CoA în succinat Enzima.

o flavoproteina. .6) Dehidrogenarea succinatului este catalizata de succinat dehidrogenaza. Succinat-DH la eucariote este singura enzima a ciclului citric care este asociata adânc la membrana interna mitocondriala. Enzima contine câteva complexe [Fe-S] care intermediaza trecerea electronilor de la FADH2 la transportorii de electroni ai lantului respirator (vezi capitolul oxidarea biologica).

izomerul cis al fumaratului. În sens invers fumaraza catalizeaza numai deshidratarea L-malatului nu si a D-malatului. . Fumaraza care are specificitate absoluta adica ea catalizeaza hidratarea fumaratului nu si a maleatului.7) Hidratarea fumaratului cu formare de malat este catalizata de fumaraza.

8) Oxidarea L-malatului cu refacerea oxalacetatului (OA) este catalizata de malat dehidrogenaza.7 kJ/mol). . Desi aceasta reactie este endergonica (DG° = + 29. ea este deplasata in vivo spre dreapta datorita îndepartarii rapide a produsilor de reactie. oxalacetatul în reactia 1 si NADH oxidat în latul respirator.

REGLAREA CICLULUI CITRIC ‡ Reglarea ciclului citric asigura producerea de intermediari si produsi astfel încât sa mentina starea de echilibru a celulelor si pentru a evita supraproductia neeconomica de metaboliti. . Enzimele cheie ale ciclului citric sunt controlate aproape exclusiv pe 3 cai simple: ‡ A) disponibilitatea substratului ‡ B) inhibitia prin acumulare de produsi ‡ C) feed back negativ competitiv ‡ Cele 3 enzime cheie: ‡ (a) citrat sintaza ‡ (b) isocitrat dehidrogenaza ‡ (c) a-cetoglutarat dehidrogenaza.

.

concentratiile intermediarilor ciclului citric regleaza fluxul metabolic al ciclului astfel încât acesta sa furnizeze ATP si NADH pentru mentinerea lor la concentratii optime indiferent de intensitatea lantului de oxidare biologica. Citratul blocheaza citrat sintaza iar produsul final ATP inhiba izocitrat-DH. De aceea atunci când raportul [NADH]/[NAD+] este crescut concentratia oxalacetatului este scazuta datorita deplasarii echilibrului reactiei catre malat. Ionii de calciu activeaza printr-un mecanism alosteric izocitrat-DH. si aCG-DH dar si complexul multienzimatic Pyr-DH.Astfel. Din aceasta cauza este încetinita prima reactie a ciclului datorita lipsei de disponibilitate a substratului. oxidarea malatului este la echilibru în conditii fiziologice. oxalacetatul. Pe de alta parte. NADH rezultat la oxidarea isocitratului si a a cetoglu-taratului (si malatului) se poate acumula în anumite conditii. Daca raportul [NADH]/[NAD+] din mitocondrie devine mare vitezele reactiilor de oxidare ale intermediarilor aratati se micsoreaza în conformitate cu legea actiunii maselor. În mod similar. care este substrat si catalizator) variaza în functie de conditiile metabolice si uneori aceasta limiteaza viteza de formare a citratului. În concluzie. . Succinil-CoA inhiba complexul multienzimatic aCG-DH. Inhibitia sintazei de catre succinil-CoA este o reglare prin feed-back competitiv în care inhibitorul intra în competitie cu acetil-CoA la centrul activ al sintazei. Acumularea de produsi inhiba toate cele 3 etape limitatoare de viteza. disponibilitatea substraturilor citrat sintazei (acetil-CoA si oxalacetatul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful