1.Teknik merumuskan petikan 2.Contoh merumuskan petikan 3.Koleksi rumusan dan jawapan 4.

Soalan rumusan SPM dan jawapan 5.Soalan rumusan SPM

.

2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan . Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja. (tidak boleh ada perkataan ¶dan· dalam pengenalan.TEKNIK MENULIS RUMUSAN 1. MENULIS PENGENALAN 1.

Contoh 2. . Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan bandar tersebut. . . Jawapan pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah di negara kita. .CONTOH ‡ Contoh 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat di negara kita. Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar.

. . Contoh 4. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. . . Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada negara.Contoh 3. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan.

. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya.‡ Contoh 5. . . Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak. . Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

.

(gunakan kunci kata seperti yang terdapat dalam soalan. 6. anda digalakkan tambah isi tersurat. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan. maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam 1 ayat. juga. malah. Jangan ubah) 2. dan sebagainya) . Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. (selain itu. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. 5. Jika kurang isi tersurat.‡ 1. Pastikan. jangan panik. 7. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Tambah isi tersirat anda. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. Beri maksimum 6 isi.

-Di samping itu. faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Sementara itu.CONTOH ‡ . . -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di bandar. hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut.(Katakanlah faktor banjir kilat) . . -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. Contoh 1: Rumusan dengan ayat yang baik. -Selain itu.

-Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. (akan ditolak 1 markah bahasa) .‡ Contoh 2 : Rumusan dengan ayat yang kurang baik. ‡ -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. . -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. .

. Betul : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Salah : Selain itu.‡ 9. . JANGAN gunakan perkataan ¶harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah· dan lain-lain yang berbentuk cadangan. . (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) ‡ Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undang-undang. Betul : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang.

Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. " . Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya.‡ 10. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful